Spring naar bijdragen

Gesprek .nl met Stichting


Aanbevolen berichten

Geachte forumleden,

 

Er zijn in het verleden een aantal dingen gebeurt die soms op dit forum voor heftige discussies zorgen. We willen nu echt een stap verder gaan om te zorgen dat de lucht opklaart. Daar heeft iedereen profijt van.

 

Vanochtend heb ik gesproken met Geoman en Zenz, besloten is dat een eerste stap in de goede richting een gesprek is. En het liefst op zeer korte termijn.

 

Vanuit het .nl team zullen er de volgende mensen aanwezig zijn.

- Geoman

- Hawkeyes

- Bytheway

 

Het .nl team nodigt hierbij de stichting uit gesprekspartners naar voren te schuiven. Wat ons betreft zou onder andere Zenz daarvoor een geschikte kandidaat zijn.

 

De datum en uiteindelijke deelnemers worden nog gepubliceerd op het forum.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

Vanochtend heb ik gesproken met Geoman en Zenz, besloten is dat een eerste stap in de goede richting een gesprek is. En het liefst op zeer korte termijn.

 

Het .nl team nodigt hierbij de stichting uit gesprekspartners naar voren te schuiven.

Dit is heeeeeel goed nieuws. Ik wil bij deze ByTheWay danken voor de inspanningen. Een gigantische stap voorwaarts.

 

Wij zullen onder elkaar bespreken wie hierbij namens de stichting aanwezig zal zijn. Ik wil hier slechts over mededelen dat ik persoonlijk er NIET bij aanwezig zal zijn. Niet omdat ik het niet wil maar omdat het me het beste lijkt dat ik me persoonlijk op de achtergrond hou.

 

Ik wil nogmaals herhalen dat ik oprecht blij ben met deze stap.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Laat ik beginnen met de opmerking dat ik hier enorm blij mee ben :P

 

In een inmiddels vér verleden heb ik redelijk wat inspanningen gepleegd om het zover te laten komen. Toen was kennelijk de tijd nog niet rijp. Daarom ben ik nu des te meer blij, dat een dergelijk gesprek gaat plaatsvinden.

 

Ik hoop alleen dat het meer zal linken naar Science Fiction (toekomst) dan naar Archeologie (verleden).

 

Oftewel, er zal in de toekomstige tijd gesproken moeten gaan worden, want anders wordt het alleen een vorm van kwartetten met kaarten die reeds bekend zijn en die echt geen andere vorm of kleur gaan krijgen.

 

Dus mensen die dit gesprek aangaan: "Blijf mens, nuanceer de tekortkomingen van de ander en kijk naar de toekomst. Daar varen wij allemaal wel bij!"

 

Veel succes toegewenst.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Allemaal goed en best, prima en aardig dat bijeenkomen in vergadering van bestuurders van de Stichting Geocaching met de mensen van gc.nl

Maar het was toch vooral een langdurige wens van de Stichting Geocaching nietwaar?

 

Dus vandaar mijn vraag: wat staat er op de agenda voor die vergadering. Of wat zouden de bestuurders van de Stichting Geocaching op de agenda willen hebben?

Waarover moet geproken worden? Wat moet geregeld worden? Wat gaat niet goed? Wat kan beter?

Vragen, vragen, vragen...

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Dus vandaar mijn vraag: wat staat er op de agenda voor die vergadering. Of wat zouden de bestuurders van de Stichting Geocaching op de agenda willen hebben?

Waarover moet geproken worden? Wat moet geregeld worden? Wat gaat niet goed? Wat kan beter?

Vragen, vragen, vragen...

Tsja, één prof kan meer vragen... :P

 

De stichting heeft nog geen opdracht geformuleerd. Ik kan op dit moment dus alleen voor mezelf praten, maar heb wel sterk de indruk dat de rest van het bestuur aardig op dezelfde lijn zit - in elk geval wat de hoofdlijnen betreft, want daarover is in het verleden uiteraard uitvoerig gesproken.

 

Persoonlijk denk ik dat we dit gesprek vooral zouden moeten benutten om de lucht nog verder te klaren, en ervoor te zorgen dat het vertrouwen in elkaars goede bedoelingen een betere basis krijgt. De manier waarop we (als in: "het .nl team" en "de stichting") het afgelopen jaar zijn doorgekomen verdient in mijn ogen geen schoonheidsprijs, en ik denk dat het van belang is dat we daar eens rustig voor gaan zitten. Zoals ik al eerder schreef, zijn de contacten die we nu onderling onderhouden gebaseerd op persoonlijke herkenning en waardering. Dat is prima, maar ik hoop dat we daar straks 'officiele' lijntjes naast kunnen zetten.

 

Zowel de teams van .nl, .be en .nu als de stichting zijn druk bezig met allerlei goede dingen voor de geocaching community. Hoe korter de communicatielijnen, des te beter kunnen we profiteren van elkaars inzet en resultaten. Een paar stappen verderop zou daar een taakverdeling uit voort kunnen komen, zodat dubbel werk wordt vermeden. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de contacten met landschapbeheerders en de dotcom, het elkaar ondersteunen bij technische zaken voor website of forum enz. Nogmaals: het gebeurt nu ook al, maar op persoonlijke titel, waarbij ik persoonlijk het gevoel heb dat ik achter Rene's rug om via de achterdeur binnenkom - en dat wil ik niet, want ik wil niet achter Rene om en ik wil gewoon aan kunnen bellen, so to speak. Onze ontmoeting in december gaf me de indruk dat dat ook beslist mogelijk is, wat het allemaal nog absurder maakt.

 

Kortom, mijn vraag is niet zozeer: waarom zouden we moeten communiceren, maar meer: waarom zouden we niet communiceren. We laten kansen liggen, en dat is niet in het belang van de geocaching community.

 

Zakelijke beslissingen neem ik op basis van TOP-argumenten: Technische, Organisatorische en Persoonlijke argumenten, waarbij elk aspect voor ongeveer eenderde meetelt. Het resultaat is een evenwichtige afweging van de argumenten, waarbij nooit een aspect de andere twee kan ondersneeuwen. Mijn analyse is dat die balans zoek is in de onderlinge verhoudingen tussen .nl en de stichting.

 

Mijn technische en organisatorische motivatie is dat ik die TOP-argumenten graag laat werken voor deze relatie, door ervoor te ijveren dat aan beide kanten alledrie de aspecten ongeveer even zwaar gaan meetellen (waarmee het netto resultaat op technisch en organisatorisch vlak al goeddeels binnen is gehaald). Mijn persoonlijk motivatie ten slotte, is dat ik waar mogelijk vrede heb met alle mensen, voor zover het van mij afhangt.

 

Zenz

Link naar opmerking
Deel via andere websites

---knip knip---

 

Mijn persoonlijk motivatie ten slotte, is dat ik waar mogelijk vrede heb met alle mensen, voor zover het van mij afhangt.

 

Zenz

Goed gesproken, mooi beargumenteerd, Zenz!! :P (nee, ik wil nix van je... :cry: )

 

"Okay jongens, rol nu die vredesduif maar naar binnen!!!" :crybaby:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Vanuit het .nl team zullen er de volgende mensen aanwezig zijn.

- Geoman

- Hawkeyes

- Bytheway

 

Het .nl team nodigt hierbij de stichting uit gesprekspartners naar voren te schuiven. Wat ons betreft zou onder andere Zenz daarvoor een geschikte kandidaat zijn.

Achter de schermen hebben we als bestuur onderling druk overleg gehad en daar zijn de volgende zaken uitgekomen:

 

We hadden, al sinds de laatste bestuursvergadering, contact met Mumzle. We hadden hem uitgenodigd om de bestuurszetel, die MegaHeks nog steeds ( interim ) bekleed, over te nemen. Gezien de betrokkenheid van Mumzle en zijn vorige pogingen om te bemiddelen hebben we een en ander wat geaccelereerd en Mumzle gevraagd of hij al een beslissing had genomen omtrent de bestuursstoel omdat we hem graag zouden zien als contactpersoon naar Geocaching.NL

 

Ik ben dan ook blij te kunnen melden dat Mumzle daarop volmondig JA heeft gezegd. Per vandaag is dan ook MegaHeks afgetreden als bestuurslid en is Ron "Mumzle" Hendriksma bestuurslid. Wat ons betreft is de bezetting aan onze zijde van de tafel dan ook rond:

 

Zenz - omdat het Team van Geocaching.NL hem er graag bij wil hebben

Esther ( Euro ) - als secretaris van de Stichting is zij zelfstandig bevoegd

Mumzle - Omdat wij hem graag als contactpersoon zien naar geocaching.NL

 

Rest mij alleen nog om jullie alle 6 veel wijsheid toe te wensen. Ik zal het geheel slechts op de achtergrond volgen.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Vrijdagavond heb ik een zeer goed gesprek gehad met bestuurslid Zenz van Stichting Geocaching.

We hebben afgesproken binnenkort in gesprek te gaan om te zien hoe we de relatie tussen de Stichting Geocaching en Geocaching.nl (SG-Nederland) kunnen verbeteren.

 

Een definitieve afspraak is nog niet gemaakt.

Eerst trekken de bestuursleden de agenda's.

 

Kortom, de eerste stappen op weg naar een goede verstandhouding zijn gezet.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • 5 weeks later...

Nou dit is goed nieuws!

 

Voor mij komt het op een goed tijdstip: omdat ik al langer er de balen van heb dat er in het kleine Nederland zo nodig 2 organisaties moeten zijn . Natuurlijk ontstaan omdat niet iedereen het met elkaar eens is. Zo ontstaan alle schisma's in de wereld, lijkt mij.

Let op: als meerdere mensen ergens met heel hun hart aan werken zullen er altijd meningsverschillen zijn en blijven. Maar het ware beter als men wat toleranter naar elkaar is en open staat voor andere opvattingen ipv. dan maar de eigen weg te gaan.

Vaak speelt daar ook ijdelheid oid. een rol bij. Maar daar kan ik in deze niet over oordelen.

 

Ik vind het zo jammer dat 2 organisaties naast elkaar gaan werken, terwijl ze eigenlijk hetzelfde doel nastreven of zouden moeten nastreven.

 

Aangezien wat mij betreft .nl de enige echte organisatie is voor geocachend Nederland en ik in deze duidelijk mijn voorkeur wil tonen- tgv. mijn afkeer van de splitsing- heb ik juist dit weekeinde bij de lancering van 2 nieuwe caches besloten de stichting .nu uit te sluiten van gebruik van mijn producten.

 

Gezien het getoonde initiatief zal ik deze 1-mans actie bij deze intrekken en eea. uit de cachesite verwijderen!!!

 

N.B.: Om snerende opmerkingen over mijn verstoorde relatie met team Bezemsteel i.c. Chief Joseph voor te zijn: als zij vrienden van mij waren had ik waarschijnlijk mijn iedeeen over de splitsing anders geventileerd dwz. in direct overleg oid.. Aangezien dat helemaal niet het geval is koos ik voor bovenvernoemde actie. Deze zou gepaard gaan met opmerkingen hieromtrent in dit forum. Maar ik kwam dit lijntje tegen. En dat is toch eigenlijk beter.

 

Veel Wijsheid en Succes !

 

Groet, Peter@RedRocks. :beerchug:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Even een korte update, eerlijk gezegd getriggerd door RedRocks' posting.

 

Door vakantie wat vertraagd, en het is in deze tijd wat lastig plannen, maar het ziet ernaar uit dat we zeer binnenkort om tafel gaan. We wachten nog even tot de laatste bevestigingen binnen zijn, maar dan gaan Geoman, Hawkeyes, ByTheWay, Mumzle, Euro en Zenz eens in conclaaf.

 

Even een paar puntjes op de i, om misverstanden te voorkomen die (ook gezien RedRocks' opmerkingen) bij velen leven.

 • het is niet de bedoeling de sites te laten samensmelten. Het gesprek gaat ook niet tussen de .nl en de .nu, maar tussen .nl en de stichting
   
 • de stichting en .nu zijn niet een en dezelfde. De .nu opereert zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van - en op verzoek ondersteund door - de stichting. De stichting heeft wel eigen sites (o.a. geocacher.nl en stichtinggeocaching.nl), maar die dienen andere doelen: respectievelijk gratis webruimte voor geocachers en informatie verstrekken over de stichting. Er is dus geen sprake van 'concurrentie' van de stichting met .nl: wel kan de geocacher kiezen uit verschillende sites en tools, wat de stichting alleen maar kan toejuichen
   
 • het doel van het gesprek is juist om te zien hoe we (sorry Redrocks, ik snap dat je 'm niet zo bedoelde, maar ik gebruik 'm graag even als handvat) wel naast elkaar kunnen werken, schouder aan schouder, neuzen dezelfde kant op, waarbij we met respect voor elkaars eigenheid het gezamenlijke doel nastreven - en dat is de promotie en ondersteuning van geocaching.

Ik geef direct toe dat ik een jaar geleden op een andere lijn zat: toen wilden Mumzle en ik ten koste van alles voorkomen dat de krachten zouden versnipperen, en dat de gelederen zouden breken. Nu, een jaar later, denk ik dat we geocaching prima kunnen dienen vanuit meerdere sites. Keuze hebben is niet per definitie slecht: zolang de sporen min of meer parallel lopen en allemaal uitkomen bij hetzelfde station is het zelfs prima als je kunt kiezen tussen een sneltrein, een stoptrein, een toeristisch boemeltje of een paardentram. Ze hebben alle hun eigen karakteristieke charmes en plussen en minnen, en de vrijheid om te kiezen verhindert niet dat uiteindelijk iedereen op het eindpunt aankomt. Het is wel handig als de machinisten elkaars dienstregeling kennen en daar rekening mee houden, zodat er wellicht een paar handige overstapmomenten kunnen worden gerealiseerd, en daar waar de lijnen elkaar raken is een gemeenschappelijk perron met een kiosk misschien ook geen gek idee...

 

De insteek van het gesprek is in eerste instantie dat we de lucht willen klaren. Dat lijkt onbeduidend, maar is in mijn ogen een essentiele stap. Er is de stichting in elk geval veel aan gelegen om met alle partijen in geocacheland 'on speaking terms' te zijn, zodat we de momenten van miscommunicatie met .nl en alle ellende die daaruit is voorgekomen achter ons kunnen laten. Daarna gaan we kijken hoe we elkaar (en daarin: geocaching in het algemeen) kunnen ondersteunen, in de contacten met de .com, de omringende landen, de landschapsbeheerders etc. Of we daar in het eerste gesprek al aan toekomen, weten we nog niet. Alles op zijn tijd. Ik ben blij met de ontwikkelingen, en zal mijn steentje bijdragen.

 

Zenz

Link naar opmerking
Deel via andere websites

mijn verstoorde relatie met team Bezemsteel i.c. Chief Joseph

Niet alleen heb je, mijns inziens, alles aan gedaan deze relatie te verstoren maar tevens blijf je er op terug komen via meerdere publieke kanalen. Hoewel ik nog steeds van mening was dat onze discussie een prive-discussie was, doe je telkens weer pogingen deze UIT de prive-sfeer en IN de publieke sfeer te betrekken.

 

Prima, wat mij betreft, maar dan zal ik verder geen ruimte laten voor speculaties en insinuaties en een url geven waar men deze gehele discussie kan lezen. Op die manier kan eenieder zijn mening vormen:

 

Discussie Hedelse Brug

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
 • Onlangs hier   0 leden

  • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...