Spring naar bijdragen

Privacybeleid

Privacybeleid Stichting Geocaching Nederland / www.geocaching.nl


Stichting Geocaching Nederland respecteert je privacy en behandelt je gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Zo worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening aan u soepel en eenvoudig te laten verlopen.
Stichting Geocaching Nederland Stichting Geocaching Nederland, gevestigd aan Burgstlaan 10 4706VP Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.geocaching.nl
Burgstlaan 10 4706VP
Roosendaal
+31165570000

R.Tuijtel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Geocaching Nederland Hij/zij is te bereiken via geoman@geocaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Geocaching Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat je deze gegevens
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en forumposts.
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geocaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Geocaching Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Stichting Geocaching Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Geocaching Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Geocaching Nederland) tussen zit. Stichting Geocaching Nederland gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wordpress, Invision Power Board en Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en aan wie wij ze verstrekken
Stichting Geocaching Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden je account actief tot je aangeeft deze te willen beëindigen.  Stichting Geocaching Nederland verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Geocaching Nederland gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Geocaching Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geocaching.nl. Vervolgens ontvang je van ons, via het forum, een verzoek om via een PM je account op te heffen. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Geocaching Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Geocaching Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@geocaching.nl.

Tot slot
De beveiliging van je gegevens komt van twee kanten. Gebruik altijd een password bestaande uit minimaal 10 tekens. Het is verstandig je password op te bouwen uit een mix van zowel grote letters als leestekens. 
Gebruik ook altijd tweestaps-authenticatie. Tweestaps-authenticatie betekent dat je, bij het inloggen, naast je wachtwoord nog een tweede code moet invullen. Het forum biedt deze mogelijkheid.


Bijgewerkt : 7 Februari 2018

 Download (txt) 

Geocaching Nederland Forum, Burgstlaan 10, Roosendaal, Noord-Brabant, 4706 VP

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spamafweer
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA 2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...