Spring naar bijdragen

Joseph

Leden
 • Aantal bijdragen

  115
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Joseph geplaatst

 1. Joseph

  Geocaching.EU

  Waar heb je die staan ? Wellicht een idee om die aan de vlag van de Europese Unie te koppelen?
 2. Joseph

  Geocaching.EU

  Aangepast. Bedankt voor de tip.
 3. Joseph

  Geocaching.EU

  Correct. En nog even ter aanvulling: niet alleen voorstellen maar liefst ook uitvoerende kwaliteiten. Ik ben zelf GEEN webdesigner en heb ook geen ambitie hiertoe. Ook Badnews heeft geen ambitie om de .EU site te gaan bestieren. Hij heeft het vaak al te druk om de Geocaching.NU accuraat te onderhouden. Heb je dus ideeen EN denk je deze uit te kunnen voeren, laat het horen.
 4. Joseph

  Geocaching.EU

  Ik heb zoveel mogelijk de mij bekende sites in Europa gekoppeld. Geocaching.NU hoort daar ook bij. Het feit dat er geen site in Luxemburg is was een uitgelezen kans om de .NU daar neer te zetten. Geocaching.NU heeft namelijk ook kaarten van Luxemburg. Als er iets niet funtioneert op de .NU moet je dat even doorgeven aan badnews@geocaching.nu.
 5. Joseph

  Geocaching.EU

  Ik heb Badnews al gevraagd om een linkje te maken zodat je op de Geocaching.NU uitkomt en direct de kaart van Luxemburg opent, inclusief menustructuur. For the time being: De link staat nu alleen naar de kaart van Luxemburg.
 6. Na lang wachten op EurID is dan toch eindelijk Geocaching.EU in de lucht. De registratie is gebeurd in de geest van de Stichting Geocaching en met dezelfde bedoeling als destijds de merknaam-registratie: - Om te voorkomen dat er iemand oneigenlijk gebruik van maakt - Om te voorkomen dat iemand het registreert en het eigenlijke gebruik beperkt. Er zijn nog niet echt ideeen over wat we verder met dit domein gaan doen. Alles is nog mogelijk. Wellicht kunnen we alle Geocaching organisaties / sites in Europa dichter bij elkaar brengen en de samenwerking bevorderen. Heb je suggesties, mail ze naar bestuur@stichtinggeocaching.nl
 7. Nee hoor, niet meer. Het blijkt te functioneren; dat moge de laatste dagen wel weer blijken.
 8. Oneens en reeds meermaals meegemaakt: een journalist en cameraman komen naar je toe met een bepaald verhaal in hun hoofd. Er wordt vervolgens 3 uur gefilmd en 1001 vragen gesteld, sommige vragen 12 keer met een nuance-verschil erin. In de studio wordt een reportage van 5 minuten gemonteerd en daarin wordt alleen DAT materiaal gebruikt wat hun verhaal staaft. Ik kan je voorbeelden laten zien. Zelfs journalisten die onder valse voorwendselen komen filmen en je dan tegen de achtergrond van een totaal ander verhaal zetten. Ik heb er 1 ding mee geleerd: let niet alleen op wat je antwoord maar verwerk zijn vraag in je antwoord. Anders kan er iets heeeeel anders uitkomen in de reportage.
 9. Maar dat wil niet zeggen dat ik me daar dan altijd maar bij neerleg. Getuige ook mijn weblog: MediaVrijheid.NL VrijheidvanPers.NL en VrijheidvanMedia.NL Ik stoor me regelmatig aan de pers en steek die frustratie dan ook niet onder stoelen of banken.
 10. Zojuist ook even het stukje gelezen in de Telegraaf (Thankx Eppie) en het is wat we een beetje verwacht hadden: een sensatie-verhaal. Ik ben een aantal keren gequoot en dat wil ik even rechtzetten: Ik heb nooit gezegd dat Boswachters caches vernielen. Jouke vroeg me hoe Boswachters reageren op caches in hun gebied. Ik heb hem geantwoord dat de reacties heel verschillend zijn varierend van een Boswachter die enthousiast is tot een enkele Boswachter die de cache verwijderd maar veelal wordt het getolereerd. De vertaling die Jouke eraan geeft is wel met heel veel vrijheid. Ook het stukje over "... een prachtige website klaar ..." is verkeerd weergegeven door Jouke. Ik heb hem slechts verteld dat we in het verleden ver gevorderd waren met plannen over een kaartje op het web i.s.m. SBB maar dat dit om onduidelijke redenen nooit van de grond gekomen is. De website was helemaal niet "klaar" en ik heb zeker niet de zwarte Piet bij SBB neergelegd. Al met al zie je maar weer: sommige journalisten MAKEN gewoon nieuws waar geen nieuws is. Tot de Telegraaf zou ik dan ook voor de toekomst willen zeggen: bel maar niet meer want jullie krijgen alleen nog "geen commentaar" te horen.
 11. Omdat we, als Stichting Geocaching, vandaag met diverse journalisten werden geconfronteerd ook even ons verhaal: Heden-middag werden we achtereenvolgens gebeld door Editie-NL (RTL4), de Telegraaf en het NOS Jeugdjournaal. Allereerst begrepen we de komotie niet helemaal maar gaandeweg werd ons duidelijk dat het allemaal naar aanleiding van een artikel in de Gelderlander was. We hebben de pers fatsoenlijk te woord gestaan en algemene Geocaching-vragen zo goed mogelijk beantwoord. Over de vragen t.a.v. de natuurbeheerders hebben we onze standpunten duidelijk gemaakt: 1) Wij hebben de indruk dat, over het algemeen, de natuurbeheerders redelijk verdeeld zijn over Geocaching en omdat de individuele beheerders behoorlijk autonoom zijn is het vanuit de natuurbeheerders moeilijk om een eensluidend standpunt in te nemen en overleg te voeren met de Geocachers. 2) De Stichting Geocaching, in haar huidige vorm, wil (en kan) de Geocachers niet vertegenwoordigen in overleg met de natuurbeheerders. Voor vragen daaromtrent hebben we, na overleg met Zenz, de journalisten naar hem doorverwezen. Zenz heeft het verder opgepakt en daarmee was de kous voor ons af. 3) De Stichting Geocaching is nog steeds van mening dat regulering van Geocaching door de natuurbeheerders niet noodzakelijk is. Er zijn geen noemenswaardige incidenten bekend die extra regulering van Geocaching wenselijk maken. Er leeft slechts bij een enkele beheerder de angst dat er mogelijk schade aan de natuur zou kunnen worden toegebracht. Het NOS-Jeugdjournaal kwam al redelijk snel tot de conclusie dat er eigenlijk geen "nieuws" was en dat standpunt delen we. De situatie zoals die er nu ligt is er al jaren en buiten dat er af en toe een beheerder wat stof doet opwaaien is er niks nieuws te melden. Met Editie-NL hebben we slechts even gesproken en ik weet niet of zij er nog aandacht aan besteden. De Telegraaf, in de persoon van Jouke Schaafsma, daarentegen dacht nog even een smeuig verhaal te kunnen bouwen door Zenz en ondergetekende een beetje tegen elkaar uit te spelen. Gelukkig hadden we dat beide redelijk snel door en hebben het gelaten voor wat het was: niets nieuws te melden. We zijn toch een beetje benieuwd of de Telegraaf er nog aandacht aan besteed.
 12. Joseph

  HULP GEVRAAGD !

  Beste (mede)geocachers, Nu de rust een beetje is wedergekeerd vind ik de tijd om dit draadje even bij te lezen. Ik realiseer me nu ook pas hoeveel mensen hier meegeleefd hebben met ons. Hartverwarmend. Iedereen hartstikke bedankt voor het medeleven, de gebedjes, de hulp. Een speciaal woord van dank aan de geocachers die er zelfs hun nachtrust voor lieten schieten om mee te gaan zoeken in R'dam en Den Haag, om Tamara's PC bit-voor-bit uit te kleden op zoek naar clues of gewoon er niet van geslapen hebben. Het is fijn om te weten dat je vrienden hebt en zoveel mensen die met je meeleven. Nogmaals, heel hartelijk bedankt, ook namens MegaHeks.
 13. Heb ik wat gemist ? Dat heb ik nog niet waargenomen. Ik heb mijn bijdrage geleverd in dit draadje en uitgelegd hoe wij ( SG ) erover denken en gewezen op de (spel)regels. Ik heb erop gewezen dat de SG en de SGN gezamelijk zeggenschap hebben over GEOCACHING in de Benelux ( zoals contractueel vastgeleld vorig jaar ). Ik heb erop gewezen dat wij ( SG ) bereid zijn om het gebruik van Geocaching toe te staan indien er een bijdrage wordt geleverd aan Geocaching. Ik heb nog geen idee hoe het standpunt van SGN hierin is maar ik verwacht ongeveer hetzelfde. Overigens is toestemming van BEIDE Stichtingen nodig dus SGN heeft nog een veto ook indien wij er uit zou komen met een bedrijf. Ik heb echter nog niemand over een procedure horen praten. Ik neem aan dat we allemaal volwassen mensen zijn en het zover niet laten komen. Tevens zijn wij ( SG ) inmiddels geraadpleegd door Zenz en hebben wij onze mening hierover gegeven. Zenz zal dit waarschijnlijk wel verder uit onderhandelen met het betreffende bedrijf. Wat dat betreft heeft Zenz mijn vertrouwen. Op het juridische vlak bemoei ik me er dus ( voorlopig ) niet mee en heb daar ook geen behoefte als de doelstelling van het depot niet met voeten getreden wordt.
 14. Ten dele mee eens: Als men de activiteit totaal iets anders noemt is het geen probleem. IJskimo en HawkEyes doen dat al jaren. Maar als je een chocoladereep op de markt brengt en erbij roept dat ie smaakt als een mars dan ben je aan het meeliften op het succes van de naam mars. Ik heb ook al eerder gezegd: ik heb er geen probleem mee dat ze een GPS-tocht organiseren. Ik heb er een probleem mee dat men het Geocaching noemt en zodoende meeliften op het succes van Geocaching en alle aandacht die er al aan besteed is. Als je die ( extra ) reclame wil in je folder en op je site dan zul je, wat mij betreft, moeten bijdragen aan Geocaching. Plain and simpel.
 15. DAT kunnen we dus met het depot in handen WEL. Laat dat duidelijk zijn.
 16. En dat is ook vrij, aan iedereen. Op de site van de Stichting Geocaching staat te lezen: Zolang je het woord "Geocaching" gebruikt of wil gebruiken als particulier EN voor non-commerciële doeleinden EN als aanduiding voor de hierboven omschreven activiteit mag je het zonder meer gebruiken. We zijn daar altijd heel duidelijk in geweest. We hebben het ook nimmer vast laten leggen met het doel om er nog eens rijk van te worden. Veel meer om te voorkomen dat anderen het oneigenlijk gaan gebruiken. De ommezwaai zie ik ook eigenlijk niet zo Peetee. Wat relevant is dat WIJ ( lees SG en SGN ) Geocaching hebben laten deponeren en dat WIJ daarna de spelregels voor het gebruik daarvan binnen de Benelux hebben vastgesteld. Die spelregels staan te lezen op de site van de Stichting onder het kopje "disclaimer" en die laten niets te raden over. En laten er geen misverstanden over bestaan: indien iedere Geocacher elke maand 10 euro overmaakt aan de beide Stichtingen dan kunnen we daar een stuk soepeler in worden. Tot die tijd zullen we toch gelden los moeten peuteren uit het bedrijfsleven en wie kan er beter aan bijdragen als een bedrijf dat geld verdient aan Geocaching ?
 17. Waarom zet je dat nu weer zo negatief neer ? Bekijk het nu eens van de andere kant: Stichting Geocaching en Stichting Geocaching Nederland hebben al honderden, misschien wel duizenden, euro's gespendeerd aan Geocaching. Promotie, websites, etc, etc. Is het dan zo onredelijk dat nu deze stichtingen, met een merkenrecht om het te ondersteunen, vragen om een bijdrage in deze kosten omdat een bedrijf(je) commercieel gewin wil halen uit Geocaching ? We hebben Geocaching geregistreerd juist omdat we het ongedwongen karakter van Geocaching willen behouden. Omdat we willen voorkomen dat er een slimme zakenman opstaat en met het geheel gaat lachen. Een bedrijf dat op de trein springt die wij aan het rollen houden en het geld volledig in eigen zak wil steken. We hebben altijd getracht om de eventuele bijdragen niet bij de individuele geocacher te gaan halen. Geen "abonnementen", verplichte bijdrage of iets dergelijks. Maar als er dan een bedrijf op staat dat er geld aan wil gaan verdienen dan willen wij ook mee liften. En NIET voor persoonlijk gewin, laten we dat voorop stellen. Commercieel gebruik van Geocaching is mogelijk indien er een bijdrage aan de Stichting(en) wordt gedaan die dat op haar beurt weer inzet voor Geocaching in het algemeen. Dus ook voor JOU.
 18. Beetje kinderachtige reactie ....... Ook vervoegingen verwijzen naar het woord geocaching en dat is geregistreerd. De raakvlakken van merkenrecht zijn niet geheel zwart/wit. Zo heb ik ooit toestemming moeten vragen voor de naam AllinaBox omdat de naam AllintheBox was geregistreerd. De link is duidelijk en dus is toestemming vereist. Ook het geval van de kruidenier is inmiddels beroemd: Een doodgewone kruidenier had A. Hein op zijn pand staan. Hij heette echt zo en had dus gewoon zijn eigen naam gebruikt. Het mocht niet want Albert Hein is een gedeponeerd handelsmerk. Het gaat erom dat je duidelijk een link/verwijzing maakt naar een woord dat bekendheid heeft en daar dus van mee profiteert. Een zuigtablet op de markt zetten met de naam Renny geeft gegarandeerd problemen, ook al is het woord renny niet geregistreerd.
 19. Ik heb, wat verlaat, deze thread zitten lezen. Ik deel de mening van Geoman en het stoort mij ook dat mensen geld gaan verdienen aan iets wat anderen, pro deo, hebben opgebouwd. De vraag is echter: wat doe je eraan ? Die vraag hebben we ons een hele tijd terug gesteld en het antwoord was: GEOCACHING registreren. Dat is ook gebeurd, indertijd door de Stichting Geocaching. Het merkenrecht wordt inmiddels beheerd door beide stichtingen ( SG en SGN ) en zij hebben beide zeggenschap hierover. De doelstelling echter van toen blijft bewaard en deze staat te lezen op http://www.stichtinggeocaching.nl onder het kopje "disclaimer". Of dus iemand geld mag vragen voor Geocaching ? NEEN. Noem het GPSearching, GPS-Hunting of wat je maar wil en je kunt doen wat je wil maar noem het Geocaching en beide stichtingen zullen een deel van de omzet claimen. Dat mag dus ook alleen als beide stichtingen hiermee instemmen. Oplossing: zolang Jati of team GPSearching geld vragen voor hun activiteiten protesteer ik tegen het gebruik van het woord GEOCACHING op hun site of in hun folders tot het moment dat men een overeenkomst sluit met BEIDE stichtingen en hiertoe dan ook SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING heeft verkregen. Deze toestemming zal vrijwel zeker alleen worden gegeven indien er een deel van de omzet ten goede komt aan de stichtingen en daardoor weer ten goede aan de geocaching-community.
 20. Dank je prof voor de berichtgeving. Vooral de open insteek van je berichtgeving waardeer ik enorm. We weten natuurljk nog niet waar OpenCaching toe zal leiden. Dat weet nog niemand. De insteek echter ( meerdere mirrors, open source, platte structuur ) spreekt ons erg aan en past in de koers die we varen. Wellicht gaat Geocaching.NU in de toekomst een "portal" functie vervullen zodat OpenCaching en Geocaching overzichtelijk langs elkaar komen te staan voor de Nederlandse Geocachers. Het Nederlandstalige hoekje in het OpenCaching Forum is inmiddels geopend. We nodigen dan ook alle geinterresseerden van harte uit daar hun opbouwende bijdrage te leveren.
 21. Heb je er een ander woord voor dan ? Ik niet !
 22. De discussie die Zenz gestart heeft over de perikelen binnen de Stichting Geocaching is naar een andere sectie van het forum gebracht. Een sectie die niet langer voor iedereen toegankelijk is. DE CENSUUR IS TERUG ! Ik word hier dus erg kwaad over en ben het er in het geheel NIET mee eens. IEDEREEN mag van mij lezen wat er gebeurd is. Het is een onderdeel van de geschiedenis en dat kun je niet uitwissen. We creeeren wederom dezelfde misstanden als in het verleden. Ik trek bij deze ook alle voorstellen om tot een forum te komen IN en het bestaansrecht van het forum op Geocaching.NU heeft zich weer bewezen ! Als je echt vrij met elkander wilt discussieren ben je welkom op Forum Geocaching.NU
 23. Nu draaf je toch een beetje door Prof. Je ziet dingen die er niet zijn. Alhoewel, de linkjes zijn wel leuk gekoppeld. De Monies zijn doodgewone gezellige Geocachers die graag gebruik maken van Geocaching.NU omdat het gewoon veel handige tooltjes bevat. Ik moet toegeven dat IK er NIET van baalde dat deze prachtige site zo mooi en duidelijk in beeld was maar of er opzet in het spel was ? Ik weet het niet. Het was gewoon realistisch. De Monies gebruiken altijd Geocaching.NU. Dat draadje is gewoon wat er staat. Ik vind persoonlijk OpenCaching een goed initiatief. Het opent meer mogelijkheden, het OpenSource principe spreekt me aan, en OpenCaching is niet langer afhankelijk van EEN persoon/bedrijf. Maar ..... ik begrijp ook heel goed dat Geocaching.NL, als verlengstuk van Geocaching.COM er iets meer moeite mee heeft. Hoewel zelfs Jeremy een ( geringe ) input geeft op het forum van OpenCaching. Met de "regeltjes van bovenaf" wordt ook niet SBB of zo bedoeld. Op het forum van de OpenCaching.COM weet men niet eens wie SBB zijn. Dat heeft meer het de approval te maken. Ik ben het persoonlijk ook redelijk beu om iedere cache/event 5 keer op en neer te moeten mailen met Eric of YS en ze te moeten smeken om "hun approval" te geven. Maar vooralsnog is er geen ( serieus ) alternatief. En om maar terug te komen in jouw woorden: Het is toch mooi om te kunnen kiezen. Laten we dus OpenCaching een eerlijke kans geven en het niet al bij voorbaat de grond in boren.
 24. Mooi, dat was mij ontgaan. Ik had alleen de afwijzingen gehoord.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...