Spring naar bijdragen

Mumzle

Leden
 • Aantal bijdragen

  391
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Mumzle geplaatst

 1. Mumzle

  Cachen in Het Geldersch Landschap

  Sorry, maar nu vergis je je toch echt in je positie in deze. Dat je het niet acceptabel vindt, is je goed recht. We leven in een land van vrije meningsuiting. Ik heb van de Stichting Geocaching Nederland (en in overleg) het mandaat gekregen om afspraken te maken met natuurorganisaties. Mijn doel is en was om geocaching in zijn algemeenheid te promoten en er zorg voor te dragen dat de toestemming voor het plaatsen van een cache bevorderd zou worden. Bij deze is dat gebeurd, omdat binnen niet al te lange tijd Het Geldersch Landschap op hun site zal vermelden dat ook zij het geocachen toejuichen. Daarbij zal men meewerken aan de toestemmingsaanvragen, met dien verstande dat de cachelocatie en de tussenpunten (lees route) hun goedkeuring kan dragen. Dus ik "beding" hierin helemaal niets meer. Wat betreft je discrimminatie en media dreigement............ Wat zul jij veel afspraken kunnen maken en wat een onderhandelaar! Aan deze "baricade-taal" doe ik dus niet verder mee.
 2. Mumzle

  Cachen in Het Geldersch Landschap

  Ik wilde eerst niet meer reageren, maar ik kan het toch niet laten...... Waarom nu (wederom) deze verklaring ? Zijn de dames en heren journalisten beter te vertrouwen in hun verslaglegging? Zou daarom bijna niemand meer een dergelijk interview willen? Of zijn we die verklaringen van collega-geocachers alweer vergeten? Deze negatieve energie is zo vreselijk zonde!
 3. Mumzle

  Cachen in Het Geldersch Landschap

  Dat is dan héél jammer. Nog jammerder (voor jou en wellicht diverse anderen) is het, dat de afspraken zo wel zijn gemaakt. Ik dacht dat Peetee het in een ander stukje begreep, maar nu besef ik dat dat niet zo is. Ik snap ook eigenlijk al die commotie niet. Het zijn heel normale afspraken die je zelf ook zou maken als je zo'n tuin had. Welke route gaat een groep mensen lopen. We hebben het hier over geocaching en het beschikbaar stellen van een bepaalde route, ook al is daar nog niets verstopt. Men wil dat reguleren omdat we in feite praten over georganiseerd wandelen. Maak het nu eens niet moeilijker dan het is.
 4. Mumzle

  Cachen in Het Geldersch Landschap

  Peetee, dat geeft helemaal niet. Het geeft de intentie die ik had op een duidelijke manier weer, uit de mond van een andere geocacher. Ron Mumzle
 5. Mumzle

  Cachen in Het Geldersch Landschap

  Sinds wanneer moeten mensen toestemming vragen als een deel van hun route over paden en lanen van Het Geldersch Landschap te laten lopen. Overal bij de ingang van de terreinen staat vrij wandelen op paden. Ze gaan toch ook niet aan de zondagsche wandelaar vragen om eerst een schriftelijk verzoek in te dienen? Het lijkt mij niet dat Het Geldersch Landschap het recht heeft onderscheid te maken tussen de één en de ander. Volgens mij geldt de wet in dit land voor iedereen dus ook voor Het Geldersch Landschap. Als je dit anders bedoelt dan je het schrijft horen we dat hier ook graag weer. Groeten van Kapitein Haak. Ik wist dat ik hier op- en aanmerkingen over zou krijgen. Maar besef dat hier een stukje geschiedenis aan vooraf is gegaan. Ik zal daar verder niet over uitwijden. Waar het om gaat is het volgende: Men wil weten langs welke wegen en paden de bezoekers / wandelaars / geocachers geleid gaan worden. Ik kan bijvoorbeeld een route in een natuurgebied uitzetten waarbij de waypoints dusdanis zijn gekozen, dat de kans erg groot is dat de gebruikers van deze route van de paden en wegen zullen afgaan om het betreffende waypoint te kunnen vinden. Dat zou excessen op kunnen leveren en dat willen we voorkomen. Immers de dwang om een waypoint te vinden is groot en staat niet in verhouding met "gewoon" wandelen, waarbij een dergelijke "dwang" niet aanwezig is. Dus wat dat betreft zal iedereen het ermee eens zijn dat er in het gegeven geval wel degelijk verschil is tussen beide bezoekers. De afspraak is in feite heel simpel: Als de route zodanig in elkaar is gezet dat de kans nihil is dat men door de route (lees de gekozen waypoints) niet van de wegen en paden zaf zal wijken, dan zal het naar alle waarschijnlijkheid een formele kwestie zijn. Maar het is wel helder wat er in de terreinen gebeurt. Ron Mumzle
 6. Beste Geocachers, het is vandaag een heuglijke dag. Ik heb vandaag - namens de Stichting Geocaching Nederland én namens c.q. voor jullie - afspraken gemaakt met de Stichting Het Geldersch Landschap voor het plaatsen van caches in de door hen beheerde gebieden! Ik heb de afgelopen periode vooral “intern beraad” gehad over de voortgang van mijn “klus” tot het maken van afspraken bij de natuurorganisaties. Afspraken, die tot doel hebben de toestemming tot het plaatsen van caches in hun natuurgebieden te bevorderen. Maar zoals bij alle onderhandelingen geldt: “Het is een kwestie van geven en nemen!” Dat geldt voor afspraken die je privé of zakelijk maakt; maar dat is voor de afspraken met natuurorganisaties zeker niet anders. Ik hoop dat de community beseft dat de afspraken tot stand zijn gekomen met het oog op de toekomst. Als ik spreek over “geven en nemen”, wil ik me nu eerst even toeleggen op wat wij als community dienen te geven. Tot de afspraken behoort namelijk de actie “schoon schip”. Dit klinkt zwaarder dan het in feite is. Het gaat erom dat voor de bestaande caches én routes (!!) die door de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap lopen en waaraan tot op heden (nog) geen toestemming is verleend, alsnog toestemming dient te worden gevraagd. Voor sommige onder ons zal dat slechts een formele papieren kwestie zijn, doch voor anderen zal het inhouden dat hun route en/of cache verplaatst, dan wel verwijderd zal moeten worden. Ik besef terdege dat dat wellicht een pijnlijke ervaring zal zijn, maar anderzijds beroep ik me op de reeds bestaande regels die o.a. toestemming van de landeigenaar verplicht stelt. Dus in feite praten we nu over het uitvoeren van een regel die in een veel eerder stadium had moeten plaatsvinden. Geen nieuws onder de zon dus, waardoor ik deze afspraken met de Stichting Het Geldersch Landschap zonder schroom heb kunnen maken. De Stichting Geocaching Nederland gaat een contract aan met de Stichting Het Geldersch Landschap voor het gebruik van hun computergegevens, waarin de gebieden precies zijn weergegeven. Op deze manier kunnen we precies lokaliseren welke caches in de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap liggen. Over ongeveer 1 a 2 weken zullen de betreffende eigenaren van deze caches een bericht krijgen met het verzoek om contact op te nemen met de Stichting Het Geldersch Landschap. Aan de hand van de gegevens zullen zij in contact worden gebracht met de beheerder van het gebied. Dit geldt dus ook voor de cache-eigenaren die hun cache weliswaar nét buiten het gebied hebben liggen, maar waarvan de route wel door het betreffende gebied loopt. Dit maakt nu eenmaal deel uit van de afspraak die ik met de Stichting Het Geldersch Landschap heb gemaakt. Ik hoop dat diegene die het betreft snel actie zullen ondernemen, zodat we de volgende fase in kunnen gaan luiden. We zullen er met z’n allen enorm veel profijt van hebben. Wandelen en cachen in de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap!! Ron Mumzle
 7. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat TomTom 5 héél grote problemen heeft met PDA's die voorzien zijn van een VGA scherm, zoals de Ipaq HX4700 (die ik dus heb) en de Dell Axim X50. Hij loopt vast, in het ginstigste geval na 50 minuten en in het doom-scenario na slechts 10 minuten (bij mij dus). Zie TomTom 5 i.c.m. HX 4700 of Axim A50 Dus tel uit je winst en je voordelen......
 8. Mumzle

  Algemeen

  Beste geocachers, Naar aanleiding van de commotie in de schrijvende pers over natuurorganisaties en de opmerkingen dat de vragen die erover gesteld worden zo verspreid over het forum worden gesteld, heb ik voorgesteld om daarvoor een apart hoekje in te richten. Bij deze kan hier informatie worden uitgewisseld. In mijn overleg met de natuurorganisaties zal ik hen ook verzoeken om hun info (op- en aanmerkingen) hier te plaatsen, vermits dit voor algemeen gebruik is. De vragen kunnen op het andere gedeelte gesteld worden. Let wel, wil je snel antwoord, moet je toch mailen naar natuur@geocaching.nl. Met de moderators heb ik wel het volgende afgesproken: Het gedeelte "Natuur" wordt NIET gebruikt voor de algemeen bekende "chat-mode". Het moet helder zakelijk en informatief blijven. Ik propageer dat de boswachters, terreinbeheerder en iedereen die met de natuur te maken heeft in combinatie met geocaching, zich hier te verenigen voor informatie en vragen. Laten we ons daar a.u.b. aan houden. Uitsluitend dit algemene topic kan dienen voor adviezen of andere opmerkingen ter verbetering of wat dan ook van dit aparte hoekje. Ik hoop dat dit een toegevoegde waarde zal zijn voor het forum en haar gebruikers. Met vriendelijke groeten, Ron Mumzle natuur @ geocaching.nl
 9. Beste geocachers, de afgelopen dagen is er druk overleg geweest tussen Staatsbosbeheer en ondergetekende. De inzet was de verdraaiing van woorden, dan wel verschil van inzicht en interpretatie van een interview. Normaliter zou een dergelijk voorval in de politiek hebben kunnen leiden tot de val van de desbetreffende persoon. In ons geval zou dat het overleg en de uitvoering van de gemaakte afspraken hebben kunnen schaden. Maar gelukkig heeft de sensatie het niet gewonnen van de vastberadendheid van de natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en de Stichting Geocaching Nederland. Sterker, het heeft er juist voor gezorgd dat er nu diverse Landschappen op korte termijn soortgelijke afspraken willen maken voor het plaatsen van caches in hun gebieden. Johan Cruijf had dus toch gelijk; "Ieder nadeel heb ook zijn voordeel!" Verder kan ik jullie melden dat Staatsbosbeheer en de Stichting Geocaching Nederland gezamenlijk met een stukje naar buiten zijn gekomen, dat de sterke band tussen hun beide onderschrijft. Zie hiervoor de website van Staatsbosbeheer. Met vriendelijke natuur @ geocaching.nl - groeten, Ron Mumzle
 10. Kruimel, het was ook maar een grapje. Een een keer bijpraten, dat lijkt me erg leuk.
 11. Dat kan hij ook niet, dus zal hij zich beperken tot zijn 'eigen handeltje'. Is toch niets mis mee? Doen we dagelijks meer dan eens zelf ook. "Het eigen gewin." <{POST_SNAPBACK}> En daar zit hem de crux, in mijn ogen. Want nu krijgt de importeur de zwarte piet toegespeeld voor de vernielingen van de mountainbikers. En aangezien de natuurorganisatie die individuele mountainbikers niet kan aanspreken (in werkelijkheid zijn dat dus de wandelaars, 'foute' geocachers, mountainbikers, loslopende honden, crossbrommers), zal die natuurorganisatie de importeur aanspreken omdat deze wel georganiseerd is. <{POST_SNAPBACK}> En omdat er al overleg is, zal dat gemakkelijker gaan, dan wanneer we ons afzijdig zouden houden. Men weet ons te vinden en dat is helemaal niet erg. Ik werd dus ook gebeld door SBB en we hebben in overleg besloten gezamenlijk met een stukje naar buiten te komen. Als die communicatie er niet zou zijn geweest, was het in mijn ogen veel erger geweest. Alles helemaal afdekken lukt je toch niet, ook niet als je je organiseert in een vereniging.
 12. Dat kan hij ook niet, dus zal hij zich beperken tot zijn 'eigen handeltje'. Is toch niets mis mee? Doen we dagelijks meer dan eens zelf ook. "Het eigen gewin."
 13. Beste Elastigirl, ik ga even over op beeldspraak-mode: Stel de importeur van automerk X (lees: geocaching.nl), heeft afspraken gemaakt dat er af en toe rondritten door de bossen van SBB gemaakt kunnen worden, die normaliter afgesloten zijn. Als berijder (lees: geocacher) van dat merk X, word je dus in de gelegenheid gesteld om daar gebruik van te maken (lees: afspraken met de natuurorganisatie). Wel wordt dan verwacht dat je je houdt aan de afspraken, waarbij overleg en toestemming de belangrijkste zijn. Omdat de importeur van merk Y geen afspraken heeft gemaakt, kun je toch niet stellen dat je niets ziet in de afspraken van je eigen importeur met SBB? Dat is toch onzin? Dan vraag je wie deze afspraken maakt. Welnu, die afspraken zijn en worden gemaakt door Zenz en ondergetekende, waarbij ik opmerk dat ik de voortrekkersrol heb overgenomen van Zenz, i.v.m. zijn drukke werkzaamheden. Ik beantwoord sinds enige tijd alweer alle mail en telefoontjes die betrekking hebben op de werkgroep geocaching en natuur. Let wel, dit is geen éénmansactie! Het betreft uitsluitend het structureren en versoepelen van omgang met de natuurorganisaties op basis van de reeds bestaande regels, zoals die zijn opgesteld door de com-site. Van elk overleg wordt melding gedaan bij het bestuur van de stichting geocaching.nl. Tja, en wat je ermee te maken hebt? Als je chaches plaats op de com-site, heb je daar wel degelijk mee te maken. Want ook in Amerika wordt men op de hoogte gehouden van de gemaakte afspraken. Elastigirl, ik ga weer even terug op de beeldspraak van hierboven. Als je nu een auto koopt van merk X, heeft hij afspraken gemaakt over garantie. Heb je een garantiegeval, dan moet je toch echt naar de dealer waar de auto vandaan komt! Maar ook dan krijg je te maken met interpretatieverschillen van de betreffende dealer. De ene zal om wat voor reden dan ook, veel sneller geneigd zijn je garantieaanvraag te honoreren. Ook daar is en blijft het mensenwerk. En ik denk dat je op een gegeven moment erg blij zult zijn met de afspraken die gemaakt zijn door en met de importeur. Dan even over op de toegevoegde waarde. Betalen voor service?? Nou, ik vrees dat daar weinig van komt. Ehhh, hoeveel forumleden hebben een groene (donerende) naam?? De doe-het-zelf pagina's zijn ontwikkeld als service, maar het heeft alleen geld gekost en van donaties is weinig gebleken. Dus het geloof in vrije bijdrage in verhouding tot de inzet lijkt mij niet reëel. Ik zeg er verder niets van; het is alleen een vaststelling van feiten. Met vriendelijke groeten, Ron Mumzle
 14. In een bericht terug klaagde ik dat je nooit reageerde op je email. Is dus ook geen wonder...... natuur@geocaching.nl <{POST_SNAPBACK}> Ben blij dat je nu zo reageerd, want dan is de soep op, zoals wij zeggen. Je wilt het laatse woord en dat mag van mij. De essentie is in ieder geval duidelijk en het mailadres nu ook. Met vriendelijke groeten, Ron Mumzle Natuur@geocaching.nl
 15. Beste Kruimel, Allereerst wil ik benadrukken dat ik de mede cachers niet af wil doen als ‘botte schreeuwers aan de kantlijn’; laat dat duidelijk zijn! Ik probeer alleen aan te geven dat een enkel stukje tekst wel eens verkeerd kan zijn geïnterpreteerd. Ik hoop het op deze manier zo netjes mogelijk te hebben omschreven. Het verwijt dat wij niet aanwezig waren op sommige draadjes, heb je met recht geschreven. Ik ben op een gegeven moment gestopt met schrijven op het forum, omdat de flamewars mij te heftig werden. Het is voor mij een hobby en die wil ik niet laten verzieken door wat dan ook. Dan zeg je dat we hadden moeten reageren op de mailtjes. Dat klopt helemaal! We hadde eerst een internet-mail-adres wat echt niet werkte. Sinds enige tijd beheer ik het emailadres en ik denk dat degene die er de laatse paar maanden gebruik van hebben gemaakt kunnen beamen dat er nu adequaat op wordt gereageerd. Dus geef me nog één maal de kans! Ik heb, zonder aanziens des persoons, stukjes gekopieerd uit het draadje. Daarbij heb ik niet gekeken wie wat heeft geschreven. Dat doet ook niet terzake. Het gaat om de essentie. Dus ik beweer ook niet dat iemand onzin heeft uitgekraamd. Dat zowel Zenz als ik diverse keren aangehaald zijn in het forum en dat wij wellicht niet hebben gereageerd, zou zo maar kunnen. De reden heb ik eerder omschreven. Toch vind ik het dan jammer dat er niet een PB is gestuurd naar ons, want dat had ook gekund. Ik heb in ieder geval niets ontvangen. Tja, wanneer is het mosterd na de maaltijd? Moet je de t**t of de fles al besmeuren met mosterd of moet je wachten tot die tandloze versnellingsbak is omgetoverd tot een echte papierversnipperaar. Toen ik begon met geocachen lagen er nog zo weinig caches, dat het vinden van 3 of meer caches een superdag opleverde. Je reed je helemaal het schompes! Toen er slechts een paar auto’s op de weg reden was de regelgeving ook duidelijk anders dan nu. Wanneer is het mosterd na de maaltijd als je afspraken gaat maken? En als, als….., tja wat dan………… Ik wijs niet met de vinger naar “jullie”, want die “jullie” ben ik namelijk zelf ook! Op een gegeven moment moeten er stappen ondernomen worden om tot overleg te komen. Dat was in het verleden niet aan de orde of werd als zodanig niet opgevat. Natuur@geocaching is wat dat betreft nog niet zo lang actief op dit gebied. Ook dat heeft tijd nodig gehad en nog steeds. Daarbij is ook van invloed geweest dat de aproval regels zijn veranderd in de loop der jaren. Dat is geen excuus, maar heeft wel degelijk meegespeeld in de beslissing om te komen tot de desbetreffende werkgroep. Ik hoop hiemee voldoende antwoord te hebben gegeven. Met vriendelijke groeten, Ron Mumzle natuur@geocaching.nl
 16. Waarde Kapitein, Heb je in je leven niet eens eerder een zee bevaren waarvan je dacht: "Tjonge, ik ga hier wel heen, maar ik geloof nooit dat het wat wordt"? En heb je dan ook niet eens ervaren dat het reuze meeviel? Dat je achteraf dacht: "Had ik dat maar eerder gedaan, want de golven waren echt niet zo hoog als ik me had voorgesteld?" Laten we het positief bekijken. We zetten de deur open voor een gezamenlijk communicatiemiddel, waaraan een ieder z'n bijdrage kan leveren. Hopenlijk een keer zonder "chat-mode". Puur zakelijk en informatief! En 'last but not least'..... respecteer elkaars beleid en kom tot elkaar met overeenstemming. Dat is pas winnen! Ron Mumzle
 17. Beste geocachers Wat zijn we met z’n allen toch licht ontvlambaar! Ik viel na het lezen van de vele stukjes, van de ene verbazing in de andere. Allereerst en het meest ben ik verbaasd over het feit dat we een stukje tekst, waarvan niemand van ons weet wat daarvan de (werkelijke) waarheid is, gaan gebruiken als middel om onze grieven weer eens even te uiten. Dat hebben dan ook velen met verve gedaan. Ik citeer hier een aantal stukjes (zonder naam; als je wilt weten wie, zoek je het maar op): - ik vraag me ook af wat de contacten met Staatsbosbeheer voor zin hebben; - de heren boswachters racen in hun landrovers door de bossen; - wat mij betreft gaan we ondergronds want overleg voeren met een organisatie die je dan achteraf zo het mes in de rug steekt druist sterk in tegen mijn principes; - In elk geval veroorzaakt het bijna dat je steeds maar achterom gaat lopen kijken als je in het bos wandelt; - De pot verwijt dus de ketel; - gooi die afspraak maar over de schutting misschien hebben de buren er wat aan; - ik snap niet dat ze zo moeilijk doen; - Jammer dat er mensen zijn die onze hobby anders zien; - Verbaast me niet dat een ongeorganiseerd zooitje als SBB zichzelf weer eens tegenspreekt; - …… dan een geschreven papiertje van een nietszeggende instelling waarvan het overkoepelende orgaan ook niet weet welke regeltjes ze zelf hebben opgesteld; - Steeds weer dat gekl**i door enkele van die gasten van het SBB die schijnbaar niet meer achter hun buro vandaan komen en inmiddels het internet ook proberen te ontdekken en dan ineens een "nieuwe" type wandelaar ontdekt hebben die iets vreemds doet in hun o zo heilige bosjes; - Vreemde vervelende vogels lopen er rond bij het SBB; - En dan zit er naar het schijnt, zo'n krentekakker te zeiken over een paar mensen die met een GPS lopen en meer gevoel voor de natuur in hun linkerpink hebben dan die krentekakker in zijn hele lijf, een enkele daargelaten.......; - ……..maar binnen de bureaucratische organisatie van SBB weten ze van elkaar niet wat ze doen en is er ook (nog) geen centrale afspraak over hoe hiermee om gegaan moet worden…… - Waarom die ongenuanceerde negatieve houding van met name Gelders Landschap en nu een lokaal SBB district over het gebruik van GPS voor geocaching; - GL en SBB kom nu toch eens realistisch tegemoet aan de geocommunity en beschouw ons niet als zijnde de houthakkers in het Amazone gebied. Slechts een enkele geocacher heeft door dat de ‘schrijvende pers’ wel eens uit zou kunnen zijn op een sensatieverhaal. Hoe vaak hebben we nu al niet – op allerlei fronten - kunnen constateren dat een verhaal compleet uit z’n verband is gerukt? Vervolgens worden vragen gesteld en opmerkingen geplaatst, die mij nog meer verbazen: - het schijnt dat WE ??? harde afspraken hebben ???? met sbb; - maar ja wie zijn WE en waar staan die harde afspraken; - Kom eens met een goed verhaal richting ons geocachers. Een eenduidend verhaal dat voor SBB Nederland geldt. Er is hier veel onduidelijkheid; - Geef ons een naam en adres waar we landelijk terecht kunnen met vragen en opmerkingen en klachten en.... waar het ons om gaat, aanvragen om een cache te mogen verstoppen; - Misschien is het handiger dat een woordvoerder dit soort dingen naar buiten brengt ??? - Hoog tijd voor de PR persoon of personen van geocaching.nl om zowel met deze journalist als ook met de woordvoerder van SBB (en willicht andere organisaties) rond de tafel te gaan zitten (of nog beter in de natuur te gaan lopen -- geeft ook mooiere plaatjes) en dit grove misverstand voor eens en altijd uit de wereld te helpen - Goede afspraken zijn noodzakelijk en kunnen blijkbaar ook op regionaal niveau prima gemaakt worden Beste geocachers, ik ga er voor het gemak toch even vanuit dat jullie allemaal weten dat voor het plaatsen van een cache toestemming nodig is van de landeigenaar. Dat zijn nu eenmaal de regels voor het on-line kunnen krijgen va een cache via geocaching.com. Persoonlijk, maar nu praat ik dus ook echt op persoonlijke titel, geef ik er de voorkeur aan dit vooralsnog uitsluitend zo strikt te hanteren in de natuurgebieden van SBB, NM, de Landschappen en eventuele andere natuurorganisaties. Daarbuiten ben je pas echt overgeleverd aan de goden. Zoals jullie weten hebben we een werkgroep geocaching en natuur. Deze probeert zich in te zetten om voor jullie afspraken te maken met de natuurbeheerders. Afspraken, die tot doel hebben om een eensluidend geheel te creëren. Dat gaat echter niet van de ene op de andere dag. Daar is tijd voor nodig. We willen als het ware een overeenkomst, maar die moet wel door beide “partijen” ondersteund worden. En als die “andere partij” nu zo is georganiseerd, dat daar een vorm van “zelfsturendheid” in zit, moeten we dat respecteren. Zelf vinden we het namelijk ook niet leuk als ons wordt verteld hoe we georganiseerd moeten zijn. “Dat maken we zelf wel uit”, hoor ik zo maar een paar mede-cachers zeggen. Ik vind het dan ook jammer dat er op het forum gelijk conclusies worden getrokken aan de hand van het krantenartikel, terwijl de “tegenpartij” daarin niet eens is gehoord. Dat zouden wij zelf ook niet leuk vinden als wij het onderwerp van gesprek zouden zijn. Of wel soms….? Ik heb vandaag veelvuldig telefonisch overleg gehad met de natuurorganisaties. Met SBB heb ik afgesproken dat “wij” (ik als lid van de werkgroep geocaching en natuur) gezamenlijk ‘met een stukje naar buiten komen’ door plaatsing op hun SBB-site. Daarnaast zal hoogstwaarschijnlijk nog weer aandacht worden geschonken in één van de volgende nummers van “Onverwacht Nederland”, de magazine van Staatsbosbeheer. Ik ben zo vrij om het navolgende voor te willen stellen: - We openen een apart stukje op het forum – Natuur @ Geocaching – waarin vragen gesteld kunnen worden m.b.t. plaatsing van caches in natuurgebieden. - Daarin wordt een ieder z’n medewerking verwacht. Als iemand afspraken heeft gemaakt, vermeld hij/zij dit, zodat we weten hoe het werkelijk zit. - De moderator wordt gevraagd hier extra streng te modereren, zodat er geen flamewars of andere onzin ontstaat. Uitsluitend informatief dus!! - Vragen of twijfels over vragen verzoek ik een ieder te stellen op natuur@geocaching.nl. Door een nieuwe instelling lees ik elke dag de mail, dus je kan snel antwoord krijgen. - Ik nodig de natuurorganisaties uit om op dit stukje forum ook hun ervaringen met ons te delen, zodat we begrip voor en met elkaar kunnen krijgen over die ontzettend leuke hobby die ons zo bezig houdt. Mensen, wees niet boos over wat ik geschreven heb. Het is een spiegel die ik getracht heb voor te houden. Laten we daar lering uit trekken. En mocht er weer zo’n stukje verschijnen, ga of zelf na hoe dat in elkaar zit of geef mij een mailtje. Dan ‘hoor’ ik de andere partij, voordat we met vooroordelen aankomen. Dat is wel zo netjes. Met vriendelijke geocachegroeten, Ron Mumzle natuur@gecaching.nl
 18. Mumzle

  Geocachen in Duitsland

  Oh, vergeet ik de gebieden te vermelden waar we hebben gezeten Thüringen = +/- 50 caches Wesenbergland = +/- 25 caches Het Zwarte Woud = +/- 20 caches Eifel = +/- 15 caches We hebben veel foto's gemaakt bij de desbetreffende caches, dus als iemand geïnteresseerd is, zoek ze op en bekijk op de foto's de omgeving van de caches.
 19. Mumzle

  Geocachen in Duitsland

  @ Ravje Volgens de geocaching.de statistieken hebben wij inmiddels 110 Duitse caches gevonden. Slechts een enkele niet gevonden en die bleken bij thuiskomst meestal te zijn verdwenen. Dus wat dat betreft hebben wij erg goede ervaringen met de Duitse caches. Wel is het zo dat de verzorging t.o.v. de Nederlandse caches - qua stash - nogal wat te wensen over laat. Het zijn meestal imitatie tuperwaredoosjes, die duidelijk wat minder goed afsluiten naarmate ze langer buiten liggen. Ook wordt héél veel gebruik gemaakt van andere plastic trommeltjes, waar voorheen ijs, salade saté etc. in heeft gezeten. Slechts een enkele keer (van het aantal dat wij hebben gevonden) bestond uit een degelijke munitiekist. De inhoud is - ondanks dat we daar in Nederland zo vaak over klagen - ook beduidend minder als bij ons. Althans dat is tot op heden onze ervaring. Het moeilijk vinden van de cache komt enerzijds door een andere verstopmethode, maar volgens ons ook doordat veel caches veel minder worden gevonden dan bij ons. Daardoor heb je al snel minder aanknopingspunten en spoilerfoto's blijken dan ineens niet meer overeen te komen met de werkelijkheid. @ De Roode Loper Het Zwarte Woud is natuurlijk behoorlijk groot, maar je kunt er leuk cachen. Wij hebben ervaring in het zuidelijke gedeelte. Mocht je daar zitten, dan is een bezoek aan de Reinfall te Schaffhauzen (Zwitserland = zonder tol goed te bereiken) zeker de moeite waard. Toen wij daar waren lag er ook nog een cache. Toch mooi meegenomen.
 20. Beste Adriaan, Zojuist vernam ik het verschrikkelijke bericht van het overlijden van je vrouw Lisette op een ook nog véél te jonge leeftijd. Ik wens jou, je familie en vrienden veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies. Ron, Anja, Remko en Werner Mumzle
 21. Mumzle

  Pocket Queries

  Hé Robert, deze invalshoek had ik nog niet bekeken. Maar per week heb je toch meer dan 500 wijzigingen? Inclusief de loggings? Dan kom je knijp te zitten. Ron Mumzle
 22. Mumzle

  Pocket Queries

  Dank je Reintje, maar dat is niet wat ik bedoelde. Wij hebben onze vakantiebestemming steeds meer verlegd naar Duitsland, juist omdat je daar lekker kunt cachen. Met inmiddels 109 Duitse caches op mijn naam, wordt het voor mij steeds belangrijker welke caches waar liggen. Daarbij gebruik ik de foto's om te kijken hoe de omgeving eruit ziet. Middels GSAK kun je gemakkelijk naar de cache-site inline, want die worden helaas niet meegenomen in de queries. Maar het werkt perfect! Dus blijft mijn vraag nog even open staan. Ron Mumzle
 23. Mumzle

  Pocket Queries

  Beste allemaal, Reeds enige tijd ben ik Premium Member en door de Pocket Queries te downloaden in combinatie GSAK en MapSource heb ik nu een behoorlijke controle over de caches in Nederland (welke heb ik er reeds gedaan, welke zijn unavaleble etc.). Ik moest wel eerst een paar plaatsen (lees: coördinaten) in Nederland bepalen, van waaruit ik de straal kon bepalen waarin in ieder geval minder dan 500 waypoints vallen. De overlap wordt door GSAK automatisch meegeschreven, dus daar behoefde ik geen rekening mee te houden. Dit was nodig, omdat er door bepaalde concentraties van caches, gemakkelijk de 500 waypoints zouden kunnen worden bereikt en dan houdt het downloaden op. Probleemstelling: Wij gaan de laatste tijd regelmatig naar Duitsland en beoefenen daar ook onze geocachesport. Echter, ik zou graag alle caches van Duitsland met hun beschrijvingen in de Pocket Queries binnen willen halen. Ook dat is geen probleem, maar door de grote hoeveelheid caches in Duitsland en hun grote concentraties op bepaalde plaatsen wel. Ik zal dus een X-aantal coördinaten moeten hebben met een daarbij behorende straal (in km's) om op die manier alle caches binnen te halen. OK, dat zal niet in één keer gaan, maar als ik ze doordeweeks laat genereren, denk ik daarmee weinig problemen te zullen ondervinden. Mijn vraag: Heeft iemand van jullie deze sessie reeds uitgevoerd? Ik bedoel, heeft iemand dat al eens uitgezocht en zou diegene de gegevens daarvan heeft, deze willen delen op dit forum? Ik zou daar in ieder geval behoorlijk mee zijn geholpen. Alvast bedankt. Ron Mumzle
 24. Reintje, ik heb met verbazing dit gehele topic verder gelezen na mijn laatste bericht over caches in de duitse grensstreek . Waarom verbazing. Nou, omdat je geen enkele keer twijfels hebt; altijd is het weer mogelijk en geen vraag is je teveel. Dat noem ik nu eens INZET . Los daarvan heb je in een verschrikkelijk korte tijd een prestie met die schitterende kaarten neergelegd, die ongekend zijn. Mijn complimenten .
 25. Uit de grond van mijn hart zeg ik dat ik deze oplossing perfekt vind . Een afzonderlijk afreageerhokje, waar je speciaal naar binnen moet om je willen en wetens bloot te stellen aan de felle discussies . Kunnen degenen die graag wilden dat het op zou houden, gewoon het nieuws lezen, zonder dat ze door dergelijke berichten verrast en lastig gevallen worden . Maar, we kunnen ook zien dat diegene die het hardst riepen dat het op moest houden, toch ook in dit gedeelte van het forum blijven komen . Nieuwsgierigheid maakt het vlees zwak . Maar je bent gewaarschuwd en dat is een bijzonder sterke zet van het .nl-team, waarvoor mijn waardering voor hen wederom is gegroeid!
×
×
 • Nieuwe aanmaken...