Spring naar bijdragen

Cachen in Het Geldersch Landschap


Mumzle

Aanbevolen berichten

Beste Geocachers, het is vandaag een heuglijke dag.

 

Ik heb vandaag - namens de Stichting Geocaching Nederland én namens c.q. voor jullie - afspraken gemaakt met de Stichting Het Geldersch Landschap voor het plaatsen van caches in de door hen beheerde gebieden!

 

Ik heb de afgelopen periode vooral “intern beraad” gehad over de voortgang van mijn “klus” tot het maken van afspraken bij de natuurorganisaties. Afspraken, die tot doel hebben de toestemming tot het plaatsen van caches in hun natuurgebieden te bevorderen. Maar zoals bij alle onderhandelingen geldt: “Het is een kwestie van geven en nemen!” Dat geldt voor afspraken die je privé of zakelijk maakt; maar dat is voor de afspraken met natuurorganisaties zeker niet anders. Ik hoop dat de community beseft dat de afspraken tot stand zijn gekomen met het oog op de toekomst.

 

Als ik spreek over “geven en nemen”, wil ik me nu eerst even toeleggen op wat wij als community dienen te geven. Tot de afspraken behoort namelijk de actie “schoon schip”. Dit klinkt zwaarder dan het in feite is. Het gaat erom dat voor de bestaande caches én routes (!!) die door de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap lopen en waaraan tot op heden (nog) geen toestemming is verleend, alsnog toestemming dient te worden gevraagd. Voor sommige onder ons zal dat slechts een formele papieren kwestie zijn, doch voor anderen zal het inhouden dat hun route en/of cache verplaatst, dan wel verwijderd zal moeten worden. Ik besef terdege dat dat wellicht een pijnlijke ervaring zal zijn, maar anderzijds beroep ik me op de reeds bestaande regels die o.a. toestemming van de landeigenaar verplicht stelt. Dus in feite praten we nu over het uitvoeren van een regel die in een veel eerder stadium had moeten plaatsvinden. Geen nieuws onder de zon dus, waardoor ik deze afspraken met de Stichting Het Geldersch Landschap zonder schroom heb kunnen maken.

 

De Stichting Geocaching Nederland gaat een contract aan met de Stichting Het Geldersch Landschap voor het gebruik van hun computergegevens, waarin de gebieden precies zijn weergegeven. Op deze manier kunnen we precies lokaliseren welke caches in de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap liggen. Over ongeveer 1 a 2 weken zullen de betreffende eigenaren van deze caches een bericht krijgen met het verzoek om contact op te nemen met de Stichting Het Geldersch Landschap. Aan de hand van de gegevens zullen zij in contact worden gebracht met de beheerder van het gebied. Dit geldt dus ook voor de cache-eigenaren die hun cache weliswaar nét buiten het gebied hebben liggen, maar waarvan de route wel door het betreffende gebied loopt. Dit maakt nu eenmaal deel uit van de afspraak die ik met de Stichting Het Geldersch Landschap heb gemaakt.

 

Ik hoop dat diegene die het betreft snel actie zullen ondernemen, zodat we de volgende fase in kunnen gaan luiden. We zullen er met z’n allen enorm veel profijt van hebben. Wandelen en cachen in de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap!!

 

Ron Mumzle

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

Beste Ron.

 

Hoezeer het mij verheugt dat jullie afspraken hebben gemaakt met Het Geldersch Landschap heb ik toch iets op te merken.

 

Quote aan: Dit klinkt zwaarder dan het in feite is. Het gaat erom dat voor de bestaande caches én routes (!!) die door de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap lopen en waaraan tot op heden (nog) geen toestemming is verleend, alsnog toestemming dient te worden gevraagd. Quote uit:

 

Sinds wanneer moeten mensen toestemming vragen als een deel van hun route over paden en lanen van Het Geldersch Landschap te laten lopen. Overal bij de ingang van de terreinen staat vrij wandelen op paden. Ze gaan toch ook niet aan de zondagsche wandelaar vragen om eerst een schriftelijk verzoek in te dienen?

 

Het lijkt mij niet dat Het Geldersch Landschap het recht heeft onderscheid te maken tussen de één en de ander. Volgens mij geldt de wet in dit land voor iedereen dus ook voor Het Geldersch Landschap.

Als je dit anders bedoelt dan je het schrijft horen we dat hier ook graag weer.

 

Groeten van Kapitein Haak.

 

Die overigens geen caches heeft en wil hebben op het terrein van Het Geldersch Landschap.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ron, een pluim ;):(

 

Dank je wel.

Weer een natuurorganisatie die officieel meedoet. Eenje die tot voor kort nogal moeilijk deed. Hopelijk volgen er nu nog meer.

 

Sinds wanneer moeten mensen toestemming vragen als een deel van hun route over paden en lanen van Het Geldersch Landschap te laten lopen. Overal bij de ingang van de terreinen staat vrij wandelen op paden. Ze gaan toch ook niet aan de zondagsche wandelaar vragen om eerst een schriftelijk verzoek in te dienen?

 

Ja kapitein Haak, daar heb je zonder meer een punt.

Ik mag hopen dat er wat dit betreft even fatsoenlijke afspraken GL zijn gemaakt. (Ron? kun je dat toelichten?)

Ik zelf ga er van uit dat bij "fatsoenlijke" afspraken hoort dat caches die niet op het terrein van GL liggen, en niet uitnodigen tot natuurbeschadigend gedrag binnen het terrein van GL zonder meer goedgekeurd worden. Wandelen moet tenslotte gewoon kunnen.

 

Ik ga er eigenlijk ook van uit dat er géén caches liggen die wel natuurbeschadigend gedrag oproepen.

 

En dan zou het een papieren formaliteit moeten zijn (maar idd, misschien wel bureaucratisch en ingewikkeld).

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Beste Ron.

 

Hoezeer het mij verheugt dat jullie afspraken hebben gemaakt met Het Geldersch Landschap heb ik toch iets op te merken.

 

Dit klinkt zwaarder dan het in feite is. Het gaat erom dat voor de bestaande caches én routes (!!) die door de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap lopen en waaraan tot op heden (nog) geen toestemming is verleend, alsnog toestemming dient te worden gevraagd.

 

Sinds wanneer moeten mensen toestemming vragen als een deel van hun route over paden en lanen van Het Geldersch Landschap te laten lopen. Overal bij de ingang van de terreinen staat vrij wandelen op paden. Ze gaan toch ook niet aan de zondagsche wandelaar vragen om eerst een schriftelijk verzoek in te dienen?

 

Het lijkt mij niet dat Het Geldersch Landschap het recht heeft onderscheid te maken tussen de één en de ander. Volgens mij geldt de wet in dit land voor iedereen dus ook voor Het Geldersch Landschap.

Als je dit anders bedoelt dan je het schrijft horen we dat hier ook graag weer.

 

Groeten van Kapitein Haak.

 

Ik wist dat ik hier op- en aanmerkingen over zou krijgen. Maar besef dat hier een stukje geschiedenis aan vooraf is gegaan. Ik zal daar verder niet over uitwijden.

 

Waar het om gaat is het volgende: Men wil weten langs welke wegen en paden de bezoekers / wandelaars / geocachers geleid gaan worden. Ik kan bijvoorbeeld een route in een natuurgebied uitzetten waarbij de waypoints dusdanis zijn gekozen, dat de kans erg groot is dat de gebruikers van deze route van de paden en wegen zullen afgaan om het betreffende waypoint te kunnen vinden. Dat zou excessen op kunnen leveren en dat willen we voorkomen. Immers de dwang om een waypoint te vinden is groot en staat niet in verhouding met "gewoon" wandelen, waarbij een dergelijke "dwang" niet aanwezig is. Dus wat dat betreft zal iedereen het ermee eens zijn dat er in het gegeven geval wel degelijk verschil is tussen beide bezoekers.

 

De afspraak is in feite heel simpel: Als de route zodanig in elkaar is gezet dat de kans nihil is dat men door de route (lees de gekozen waypoints) niet van de wegen en paden zaf zal wijken, dan zal het naar alle waarschijnlijkheid een formele kwestie zijn. Maar het is wel helder wat er in de terreinen gebeurt.

 

Ron Mumzle

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Sinds wanneer moeten mensen toestemming vragen als een deel van hun route over paden en lanen van Het Geldersch Landschap te laten lopen. Overal bij de ingang van de terreinen staat vrij wandelen op paden. Ze gaan toch ook niet aan de zondagsche wandelaar vragen om eerst een schriftelijk verzoek in te dienen?

 

Op zich heb je natuurlijk een punt. Maar het feit dat het kistje op een goede plek ligt betekent natuurlijk niet dat de door de cacher uitgezette route niet door verboden gebied zou kunnen lopen.

Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat het plaatsen en zoeken van tussencaches problemen zou kunnen opleveren. Of dat de cacher o.a. andere aanwijzingen moet zoeken op plekken waar dat niet wenselijk is.

Ik ga ervan uit dat de boswachters om die reden inzage in de route vragen.

 

Update:

Sorry Ron, mijn reactie is wat overbodig geworden. ;) We zaten blijkbaar tegelijkertijd te typen.

bewerkt door Peetee
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Update:

Sorry Ron, mijn reactie is wat overbodig geworden.  ;) We zaten blijkbaar tegelijkertijd te typen.

Peetee, dat geeft helemaal niet. Het geeft de intentie die ik had op een duidelijke manier weer, uit de mond van een andere geocacher.

 

Ron Mumzle

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ron, dank voor de inspanning!

 

Ik zou wensen dat je evenveel succes zou kunnen hebben met het Fryske Gea... alhoewel ik dan wel een (voor de hele toestemmingsperikelen geplaatste) cache zou moeten formaliseren. Aangezien die niet gevaarlijk geplaatst is (1m van het pad, niet buiten het pad om te bereiken), lijkt me dat geen probleem. het zou dan echter wel mogelijkheden bieden om andere FG gebieden met een cache te verrijken. ;)

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Nou ik vind dit toch echt te ver gaan hoor, ik ga niet en op geen enkel moment dus ook niet tijdens geocachen aan Het Geldersch Landschap vragen of ik op hun paden mag lopen of als ik er al een cache zou leggen vragen of de cachers op hun paden mogen lopen.

 

Dat mensen te ver gaan in hun dadendrang is niet iets dat alleen geocaching eigen is, ik haal nogmaals het voorbeeld van de brandweerauto aan die een slipcursus op een bospad aan het doen is of de mountainbiker die offroad wat al te letterlijk neemt. (allemaal de afgelopen 3 weken meegemaakt)

 

Niet te vergeten de wandelende ouder met kinders die graag even de kids laten uitrollebollen. Dat is dus een risico dat Het Geldersch Landschap maar neemt.

Het is natuurlijk ieders eigen mening maar mij riekt dit naar Big Brother, straks moet je datum en tijd nog opgeven wanneer je er de mensen laat wandelen.

 

Op de website van Het Geldersch Landschap staat:

Op de openstellingsborden bij onze terreinen staat "Vrij wandelen en fietsen op wegen en paden".

Dat staat ook op de borden aan de ingang van het bos. Het lijkt mij dat dit genoeg moet zijn temeer er toch overal in het geocaching, op websites in cachebeschrijvingen en forum, word geroepen hou je aan de regels.

 

Maar zoals al gezegd het staat éénieder vrij maar ik woon in een land van rechten en plichten en dit riekt ernstig naar veel plichten en nagenoeg geen rechten, er is namelijk geen garantie dat ze je cache goedkeuren, dus wat mij betreft volmondig nee niet op deze basis. Dat je in overleg de box moet plaatsen of daar toestemming voor moet krijgen ok maar niet omdat er een stuk over hun terrein loopt toestemming krijgen dat gaat te ver en is denk ik zelfs niet geheel legaal je dat te vragen.

 

Misschien zie ik het te negatief, maar dat waren ook de uitlatingen van het Geldersch Landschap in het interview met Heirbaut en in de Gelderlander. Kortom ik heb er weinig vertrouwen in, bovendien zie de cacheleggers die er hun cache al hebben liggen eerst maar eens zover te krijgen.

 

Wens jullie daarbij veel succes maar vooral wijsheid toe.

 

Groeten Kapitein Haak.

 

P.s. Neemt niet weg dat ik jullie streven dit soort afspraken te maken wel ondersteun en ook toejuich.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Nou ik vind dit toch echt te ver gaan hoor, ik ga niet en op geen enkel moment dus ook niet tijdens geocachen aan Het Geldersch Landschap vragen of ik op hun paden mag lopen of als ik er al een cache zou leggen vragen of de cachers op hun paden mogen lopen.

 

Nee, natuurlijk niet. En dát vraagt ook niemand van je. Ik denk dat je hier het punt mist waar het om gaat.

 

Het gaat erom dat je een route uitzet door het gebied van een van de natuurbeheerders, met een kistje verstopt aan het eind (ook in het gebied). Een route die naar verwachting meerdere teams zal uitnodigen de route te lopen. Ik kan me voorstellen dat een boswachter er graag van in kennis wil worden gesteld waar de route langs loopt om dus te kunnen bepalen of er problemen van kunnen komen.

 

Verder ben ik het met je eens. Als je een wandeling uitzet waarbij het kistje buiten het gebied is verstopt, je vervolgens daarbij nergens tussencaches gebruikt, maar enkel aanwijzingen die voor iedere willekeurige wandelaar vanaf de paden te vinden zijn, dan heb je met een beheerder niets van doen en heb je ook zijn/haar toestemming niet nodig.

Immers je bent dan een gewone wandelaar als iedere andere wandelaar. Eentje die weliswaar toevallig een gps bij zich heeft. En aan wandelaars met gps mag men echt geen speciale eisen stellen.

bewerkt door Peetee
Link naar opmerking
Deel via andere websites

@ Peetee

 

Ik denk dat wij op dezelfde golflengte zitten maar dit is de quote die ik gaf:

 

Het gaat erom dat voor de bestaande caches én routes (!!) die door de gebieden van de Stichting Het Geldersch Landschap lopen en waaraan tot op heden (nog) geen toestemming is verleend, alsnog toestemming dient te worden gevraagd.

 

Einde quote

 

Routes is voor mij niet hetzelfde als caches. Met het plaatsen van de box kan ik instemmen maar niet als het over routes gaat.

 

Groeten Haak.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Met het plaatsen van de box kan ik instemmen maar niet als het over routes gaat.

 

Dat is dan héél jammer.

Nog jammerder (voor jou en wellicht diverse anderen) is het, dat de afspraken zo wel zijn gemaakt.

 

Ik dacht dat Peetee het in een ander stukje begreep, maar nu besef ik dat dat niet zo is.

 

Ik snap ook eigenlijk al die commotie niet.

Het zijn heel normale afspraken die je zelf ook zou maken als je zo'n tuin had.

Welke route gaat een groep mensen lopen.

We hebben het hier over geocaching en het beschikbaar stellen van een bepaalde route, ook al is daar nog niets verstopt.

Men wil dat reguleren omdat we in feite praten over georganiseerd wandelen.

Maak het nu eens niet moeilijker dan het is.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Met het plaatsen van de box kan ik instemmen maar niet als het over routes gaat.

 

Dat is dan héél jammer.

Nog jammerder (voor jou en wellicht diverse anderen) is het, dat de afspraken zo wel zijn gemaakt.

 

Ik dacht dat Peetee het in een ander stukje begreep, maar nu besef ik dat dat niet zo is.

 

Ik snap ook eigenlijk al die commotie niet.

Het zijn heel normale afspraken die je zelf ook zou maken als je zo'n tuin had.

Welke route gaat een groep mensen lopen.

We hebben het hier over geocaching en het beschikbaar stellen van een bepaalde route, ook al is daar nog niets verstopt.

Men wil dat reguleren omdat we in feite praten over georganiseerd wandelen.

Maak het nu eens niet moeilijker dan het is.

De vergelijking gaat niet geheel op, in mijn tuin staat geen bordje: Vrije wandeling op paden.

 

Maar goed ik begrijp dat jij zegt de afspraken zijn gemaakt en daar moeten we het maar mee doen.

Jammer dat je je zo opstelt. Maar dat is jouw verantwoording.

 

Groeten Haak.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Misschien zie ik het te negatief, maar dat waren ook de uitlatingen van het Geldersch Landschap in het interview met Heirbaut en in de Gelderlander. Kortom ik heb er weinig vertrouwen in, bovendien zie de cacheleggers die er hun cache al hebben liggen eerst maar eens zover te krijgen.

 

Ik wilde eerst niet meer reageren, maar ik kan het toch niet laten......

 

Waarom nu (wederom) deze verklaring ;) ?

 

Zijn de dames en heren journalisten beter te vertrouwen in hun verslaglegging?

 

Zou daarom bijna niemand meer een dergelijk interview willen?

 

Of zijn we die verklaringen van collega-geocachers alweer vergeten?

 

Deze negatieve energie is zo vreselijk zonde!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Mumzle, laat ik beginnen met hulde voor je initiatief en de behaalde afspraken.

Echter, ik snap alle commotie wel.

 

Het is duidelijk wat het Gelders landschap wil, nl. een soort van garantie hoe men een cache gaat benaderen.

Kapitein haak (en ikzelf ook trouwens) vinden dat onzin, en eigenlijk is het niet alleen onzinnig, maar tevens ook discriminatie.

Het Gelders Landschap stelt met deze eis dat Geocachers niet in staat zijn om zich aan de paden te houden, terwijl niemand anders dat hoeft te doen. (hiermee bedoel ik een overeenkomst te maken. Iedereen moet zich natuurlijk aan de paden houden.)

En dat is natuurlijk van de zotte, en nogmaals, klinklare discriminatie waar het Gelders landschap nog een hoop problemen mee kan krijgen, want dat is nou eenmaal verboden bij wet.

 

Dat ze willen weten waar e.e.a. ligt, is logisch, en zelfs de samenstelling en formaten lijkt me voordehand liggen.

Echter een route is onnodig, onzinnig en kinderachtig.

 

Het is dus niet acceptabel. Het lijkt me dan ook goed dat je bedingt dat deze idiote eis per direct wegvalt, voordat we als geocachers het Gelders landschap aangeven voor discriminatie en daar ook de media bij zoeken.

Want ook dat mes snijdt aan 2 kanten.

bewerkt door dmace
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...