Spring naar bijdragen

Teken: een reëel gevaar ? - Wie heeft ervaring ???


Gast Piet

Aanbevolen berichten

Broodje aap, volgens mij.

 

Hier antwoord op de vraag van de firma Koninklijke Utermöhlen:

<begin>

Bij het verwijderen van een teek gaat het erom dat je in één richting draait. Dit kan in principe ook rechtsom zijn. De draairichting die op de tekenpincet zelf staat (met pijltje aangegeven) is linksom. Deze is daarom ook in de gebruiksaanwijzing gehanteerd. Zo ontstaat er geen verwarring bij de consument en weet hij of zij dat in dezelfde richting gedraaid moet worden. Wanneer de teek verwijderd wordt door eerst even rechtsom en dan even linksom te draaien, is de kans groot dat een gedeelte van de teek

blijft zitten.

<eind>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

Dat is een goede verklaring die de firma geeft.

 

Maar nu nog een broodje aap verhaal:

Op sigaretten staat o.a. te lezen 'Roken bederft uw smaak'.

Dus rokers zijn minder aantrekkelijk voor teken. Het is bekend dat de een veel meer last heeft van teken dan de ander: komt door roken. Persoonlijke smaak dus.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik heb vandaag Staatsbosbeheer benaderd met de vraag hoe zij omgaan met het tekenprobleem. Ik kreeg van hen de volgende reactie:

 

Hartelijk dank voor uw mailtje.

Wat het voorkomen van tekenbeten geldt dat de beste maatregel het dragen van

sluitende kleding is. Op de paden blijven wordt ook aangeraden, maar dat is

nou juist niet de bedoeling bij geocaches, lijkt me. Als u een insecticide

wilt gebruiken: Op het lichaam kunnen middelen die 30% DEET bevatten

voorzichtig worden toegepast. Anti-muggenmiddelen bevatten meestal minder

dan 30% DEET, waardoor ze niet voldoende werkzaam zijn.

Het verwijderen van teken en nimfen kan het beste met een speciaal hiervoor

ontwikkelde pincet. Een dergelijke pincet is verkrijgbaar bij apotheek of

drogist.

Staatsbosbeheer geeft samen met de Stichting SAAG (Stichting Samenwerkende

Artsen en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg) een folder uit, waarin

allerlei vragen over teken en Lyme-ziekte aan de orde komen, o.a. ook het

verwijderen van teken. Ik stuur u graag een exemplaar van de folder toe, als

u uw adres even doorgeeft, telefonisch (030 6926213) of via de mail. De

folder staat overigens ook op de wesite van de Stichting SAAG: www.saag.nl.

U kunt bij SAAG ook een tekenverwijderset bestellen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ange van der Veer

Informatiecentrum Staatsbosbeheer

 

Waaruit blijkt dat eigenlijk alle info de revue al gepasseerd was. Ik denk daarom ook dat het onderwerp wel gesloten kan worden. Het devies blijft: van april tot oktober/november: goed uitkijken !

 

Groetjes,

Peetee

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Vandaag zag ik in mijn apotheek op de wachttafel tussen de brochures ook liggen " Tropenzorg Special No. 3  TEKEN uw ongewenste gast"

Een prima verhaal erin en ook wordt de situatie in andere delen van de wereld verteld. Ik kan u verzekeren: hier krijgen we lang niet zulke enge ziektes van een teek als in andere landen mogelijk zijn.

 

Ik geloof dat we dit verhaal zo langzamerhand wel kompleet hebben. Heb je na al het voorgaande gelezen te hebben, de gemelde links bekeken te hebben etc. toch nog vragen, dan is de huisarts de aangewezen persoon.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik kan u verzekeren: hier krijgen we lang niet zulke enge ziektes van een teek als in andere landen mogelijk zijn.

Ja, ik heb een dergelijk verhaal ook gelezen ...

 

Hoewel we het probleem zeker niet moeten onderschatten is het ook geen vreselijk groot probleem. Vandaag nog las ik nog een verhaaltje van een arbo-unie die hun publiek wat een hart onder de riem stak door de problemen wat te relativeren, op de volgende manier:

Volgens hen zijn er 4 mogelijkheden:

1. Je wordt gebeten door een teek die niet besmet is (de grootste kans): en je raakt dus niet besmet !

2. Je wordt gebeten door een besmette teek, maar die besmet jou niet: ook geen probleem !

3. Je wordt gebeten door een besmette teek, die jou ook besmet, maar jouw lichaam reageert er niet op: ook geen probleem !

4. Je wordt gebeten door een besmette teek, die jou besmet en je krijgt de typische symptomen en wordt ziek: dan is de ziekte goed behandelbaar, mits de oorzaak wordt onderkend. En daar ben je zelf bij ! :D

 

Al met al dus geen grote reden tot ongerustheid ..., maar toch blijft alertheid geboden ! ;)

Link naar opmerking
Deel via andere websites

zo is het maar net.. even bijhouden wanneer je gebeten bent is dan ook niet verkeerd..

Zeker.

 

Daarnaast is het misschien niet onverstandig elk voorjaar op de startpagina van geocaching.nl een hoekje vrij te maken voor een waarschuwing (of opnemen in de FAQs), om vooral de startende geocachers op de risico's te wijzen.

 

 

 

Edited By Peetee on aug. 01 2002 at 22:34

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 1 month later...

Mogelijk zullen we in de toekomst te maken krijgen met nog een enge ziekte, overgebracht door muggen. n.l. de Zeeuwse 3 / 5 daagse koorts ook wel bekend als polder malaria.

In iedere geval lees ik in mij lokale krantje de kop:

"Warmonders als de dood voor poldermalaria" .

Steeds meer land wordt omgezet in nat natuurgebied. En zo komt er steeds meer ecologische ruimte voor onze inheemse malariamuggen. Daar maken omwonenden zich zorgen om.

Je kan meer lezen bij

http://www.leidschdagblad.nl/Index

gaan naar 'regio Leiden' en kijken bij 'vr'' (vrijdag 20-09-2002)

Een citaat:

,De laatste in Nederland besmette malariapatiënt werd geregistreerd in 1959. Ons land is officieel malariavrij verklaard. De ziektegevallen die zich nu in Nederland openbaren zijn het gevolg van een besmetting die in het buitenland is opgelopen. De malariamug, de enige die de ziekte kan overbrengen, is in Nederland behoorlijk zeldzaam geworden.''

We hebben hier nog steeds inheemse muggen die malaria kunnen overbrengen. Maar al die muggen hebben geen malaria

want er zijn geen mensen die malaria hebben die de mug kan oplopen.

En verder: een woordvoerder ...

"baseert haar geruststelling op informatie die Bert Verver, medewerker van Natuurmonumenten en onder meer verantwoordelijk voor de omvorming van Tiengemeenten tot natuurgebied, heeft vergaard."

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Enigszins belegen topic. Zie het onderstaande. Na dit bericht volgde overigens een mediahypje waarbij vrijwel de hele pers zich mak aansloot bij de overheid die bezwoer dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Kennelijk bespeurt het Leidsch Dagblad aanleiding deze mummie weer tot leven te wekken.

 

 

: Algemeen Dagblad van 18-08-1998 Pagina 1 Voorpagina, Niet bekend  

 

Nieuwe natuur bedreigt gezondheid

Van een onzer verslaggevers

 

Eindhoven - De aanleg van ruige stukken natuur in of bij woongebieden, zoals tegenwoordig vaak gebeurt, bedreigt de volksgezondheid. Uitbraken van ernstige ziekten die wij oppikken uit de dierenwereld, worden steeds waarschijnlijker.

 

Die waarschuwing uit de biologe dr. A. van Bronswijk, hoogleraar woonhygiëne aan de Technische Universiteit Eindhoven. De natuurgebieden trekken dieren aan als vossen, reeën, ratten, muggen en teken. Die kunnen mensen besmetten met malaria, de ziekte van Lyme, de ziekte van Weil, huidaandoeningen en een blaasworm. Kinderen en ouderen zijn extra vatbaar.

 

Woonwijken zijn steeds vaker omgeven door wilde natuur, die de plaats inneemt van onrendabel boerenland en onderhoudsintensieve parken. Zelfs tussen de huizen worden moerassen, biezenvelden en poelen aangelegd, waarin overtollig huishoudelijk afvalwater bezinkt of een natuurlijk reinigingsproces ondergaat.

 

Dat is vragen om moeilijkheden, vindt Van Bronswijk. “De moderne mens vindt de natuur mooi en lief. Maar als de natuur te dichtbij komt, is ze levensgevaarlijk.”

 

Het is haar een doorn in het oog dat vos en ree oprukken door beperkingen aan de jacht en door de ondoordringbare bosjes die bebouwde gebieden omgeven.

 

De dieren dragen voor de mens gevaarlijke parasieten met zich mee. De aanleg van moerassen lokt insectenplagen uit. Die tasten het woongenot aan en kunnen ziekten veroorzaken. Milieumaatregelen als het vaker openen van de Haringvlietsluizen en het graven van slufters in duingebieden (zoals in Schoorl en op Terschelling) werken verzilting in de hand, waarvan de inheemse malariamug kan profiteren. Dat diertje houdt van brakke wateren.

 

Volgens Van Bronswijk moeten we af van 'de mythe' dat de natuur alleen maar goeds brengt. “We willen de tijd van Ot en Sien terug, maar negeren de nadelen. Zelfs de statige Hofvijver in Den Haag moet een soort moerasje worden. Mooi misschien, maar de woonomgeving wordt verpest.”

 

De geleerde voorspelt dat de inheemse malaria, die hier in vroeger eeuwen een ware plaag vormde, na 40 jaar terugkeert, mede door het verdwijnen van fosfaten en DDT uit het milieu. De niet-tropische malaria is tot nu toe teruggedrongen tot Zuid-Europa en Marokko. “Maar veel mensen uit die landen, met de malariaparasiet in hun bloed, reizen hierheen. Zodra ook de mug hier ten tonele verschijnt, kan de ziekte om zich heengrijpen.” Andere ziekten die de kop kunnen opsteken zijn trombidiosis, een bijna ondraaglijk jeukende huidaandoening veroorzaakt door de oogstmijt, en de vaak niet herkende ziekte van Lyme, die wordt overgebracht door teken en ernstige complicaties kan veroorzaken. Contact met de uitwerpselen van vossen kan leiden tot de weefselinfectie sparganosis, die kinderen ernstige huidontstekingen bezorgt, en tot de blaasworminfectie waarover de Nederlandse jagersvereniging onlangs alarm sloeg. Bruine ratten die zich in de natuur bij menselijke bewoning ophouden, verspreiden via hun urine de ziekte van Weil die lever en nieren aantast. Antibiotica helpen niet of nauwelijks. Ook de zwarte rat, die in de Middeleeuwen de pestvlo verspreidde, is in opmars.

 

Staatsbosbeheer zegt dat herstel de situatie van 30 jaar geleden moet terugbrengen. “Toen was er geen malaria. Micro-organismen en insecten bezorgen ons geen hoofdbrekens.”

 

Foto: Ruige stukken natuur bij woongebieden, zoals hier in Leerdam, bedreigen de volksgezondheid doordat dieren en insecten ernstige ziekten kunnen overbrengen, aldus biologe dr. A. van Bronswijk. Foto Cor de Kock

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Op sigaretten staat o.a. te lezen 'Roken bederft uw smaak'.

Dus rokers zijn minder aantrekkelijk voor teken. Het is bekend dat de een veel meer last heeft van teken dan de ander: komt door roken. Persoonlijke smaak dus.

Zijn er geen teken die ook graag roken?  :D

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Wat ik me afvraag:

 

Hoe schadelijk is DEET voor je gezondheid?

Iedereen is deze stof maar op zijn huid aan het smeren, maar is het middel niet veel erger dan de mogelijke kwaal?

Hoe effectief is DEET in het afweren van teken en muggen?

 

Wie weet er een antwoord?

 

Gerard  :D

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hoe schadelijk is DEET voor je gezondheid?

 

Hoe effectief is DEET in het afweren van teken en muggen?

Ik kan me jouw bedenkingen goed voorstellen. Ik heb me zelf die vragen ook gesteld.

 

Twee maanden geleden heb ik een spray-flaconnetje Care Plus Deet 40% aangeschaft, een middeltje dat tenminste 6 uur lang tegen insecten bescherming moet bieden.

 

Ik heb het nog steeds niet gebruikt, omdat ik me inderdaad afvroeg of dat wel zo slim was. Want dat het een giftig rommeltje is, dat wordt je bij lezing van de bijsluiter wel duidelijk:

Zo wordt je heel duidelijk gemaakt dat je het goedje alleen op onbedekte huid mag gebruiken, niet onder je kleding (i.v.m. openstaande poriën wellicht?) of op een beschadigde huid (bv. wondjes of zonnebrand). Verder mag het beslist niet met ogen en slijmvliezen in aanraking komen.

 

Al met al lijkt het mij dus niet een middeltje dat je zomaar moet gaan gebruiken !  :D  

 

Bij een reis naar de Tropen heb je mogelijk geen keus (malaria, dengue, en andere enge ziektes), maar hier ben ik er nog niet aan toe! Goed op teken controleren en op tijd op de juiste wijze verwijderen lijkt me beter.  ;)

 

 

 

Edited By Peetee on sept. 28 2002 at 23:38

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hoe schadelijk is DEET voor je gezondheid?

Iedereen is deze stof maar op zijn huid aan het smeren, maar is het middel niet veel erger dan de mogelijke kwaal?

Wij gebruiken het altijd tegen malaria muggen. Uiterst effectief. In Nederlandgebruiken we het sporadisch, want gezond zal het zeker niet zijn. Voor kinderen gebruik van 50% DEET ook afgeraden.  

Hoe effectief is DEET in het afweren van teken en muggen?
Tegen muggen werkt het prima, tegen teken echter niet. Dit heb ik afgelopen zomer proefondervinderlijk  <!--emo&:D ondervonden.
Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 3 weeks later...

Goh, prima info allemaal. Ik heb zelf nog nooit teken gehad, maar moet nu mijn zoontje ook in de gaten gaan houden, als we met hem het bos in duiken om shcatten te zoeken.

In ieder geval helpt al deze uitleg wel om er goed mee om te gaan als we dan een teek vinden.

Zo leer ik weer eens wat.

Doei!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 68-1030918519

Tja, en wat moet je doen als je een complete antitekenset hebt en je hebt ineens een rare plek en je kunt je niet herinneren of er een teek heeft gezeten? Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat je wel besmet bent geraakt door het insect en dat hij om wat voor reden dan ook al heeft losgelaten voordat je het hebt ontdekt.

Nu zit ik al zeker een week of drie met een rare plek op mijn bil die steeds groter wordt. Het is ongeveer een blauwe cirkelachtige ring van zo'n 15 a 20 cm die jeukt en en voelbaar dikker is dan de rest van het been. Het is een cirkel en de ring van de cirkel is ongeveer 2 cm. Dan is er binnenin de cirkel verder weinig te zien. het was eerst rood en het leek op een wespenbeet. Nu wordt het dus blauw en jeukt soms behoorlijk.

Tja, ken eigenlijk jullie antwoord al :D  Ga naar de dokter......

 

GRTZ

 

Kruimeldief

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...