Spring naar bijdragen

Diederikus

Leden
 • Aantal bijdragen

  2209
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 • Gewonnen dagen

  68

Alles door Diederikus geplaatst

 1. Die oplossing lijkt mij in dit universum niet erg waarschijnlijk.
 2. Interessante ontwikkelingen! Pokemon and Ingress geven aan wat er in geocaching ontbreekt: een sociale component. Geocachers proberen dat te ondervangen door events te organiseren, maar dat lijkt meer op een verjaardagsfeestje dan op samen geocachen. De kracht van geocaching is dan weer de fysieke component. De laatste twee jaar is een duidelijke afvlakking te zien in de groei van het aantal geocachers. Nieuwe ontwikkelingen zoals Ingress en Pokemon zullen voornamelijk erosie veroorzaken door die geocachers aan te trekken die toch al niet geïnteresseerd waren in de fysieke component van het spel. Dat kan geocaching alleen maar ten goede komen. Niet dat het in zichzelf iets uitmaakt of die mensen nou Pokemon spelen of "geocachen op hun manier", maar de loutere aantallen waarin dat gebeurt veroorzaakt regelmatig overlast. Gewoon, omdat het er zoveel zijn. De tendens die al zichtbaar was bij potjepleuren en Munzee zet zich door bij Ingress en Pokemon: de concentratie van het spel in die gebieden waar veel mensen zijn of langskomen, dus de bebouwde kom en de doorgaande wegen. Vanuit dat oogpunt kan Barry gerust zijn denk ik, de natuurgebieden hebben maar heel weinig aantrekkingskracht voor dit soort spelvormen. In een ideale wereld focust geocaching zich op zijn kracht: de fysieke component. Het zou mooi zijn als de sociale component ook geïntegreerd zou worden, maar die ontwikkelingen staan stil. Sinds enige weken speel ik ook Ingress. Afgelopen zaterdag heb ik mij kostelijk vermaakt gedurende een half uur door heen en weer te lopen op een parkeerplaats in Dronten. Alleen aan die stomme smartphone moeten ze nog eens wat doen, het wordt tijd voor een kek AR-brilletje! Kikkers rulez!!
 3. Jij kunt dus bij het indienen van je volgende cache rekenen op een paar maanden extra wachttijd. Maar wat klets ik, je bent al vier jaar bezig. Die extra tijd gaat niemand opvallen.
 4. Als ik dit betoog afzet tegen het geringe aantal caches dat online komt, dan moet de conclusie wel zijn dat de reviewers meer eisen zijn gaan stellen. De bal ligt dus klaarblijkelijk bij de co's die nog niet aan die nieuwe kwaliteitseisen voldoen. Mooi toch?! Dat de schaamstaaljagers daar zenuwachtig van worden is natuurlijk wel te begrijpen. Maar zodra ze begrijpen dat er een inhaalslag gemaakt gaat worden zodra de leggers bereid zijn hun cachers tegemoet te komen door kwaliteitscaches te leggen, zullen ze moeite hebben de nieuw vrij gegeven caches bij te benen. Mooi toch? Zij zullen spoedig hun onzalige borst kunnen natmaken.
 5. Diederikus

  Beginnersvragen

  Als de co voortaan uitsluitend een olijfgroene broek had gedragen dan is de kans dat zijn cache nier meer geript wordt net zo groot. Waarmee is aangetoond dat het dragen van olijfgroene broeken helpt tegen het rippen van de cache. Er is geen verschil in morele standaard tussen premium en gewone members. Het hufterpercentage zal niet afwijken van het landelijk gemiddelde. Hooguit dat de premium members er wat slechter vanaf komen, omdat alle puntjesjagers met haast die geen enkele interesse in de cache hebben zonder uitzondering premium member zijn. Bovendien zijn de meeste beginners gewoon member, en beginners gaan veel voorzichtiger met de caches om. Zoals je zelf deed toen je nog beginner was. Als je wilt dat je cache niet geript wordt, dan moet je zorgen dat niet-cachers ze niet kunnen vinden, en verder moet je rekening houden met de zwakkere naturen onder de cachers. Dus geen frustratie oproepen door onnodige sloten en dergelijke. En verder moet je een beetje geluk hebben.
 6. Diederikus

  Beginnersvragen

  Daar gaat het helemaal niet om. Voor €30,- worden je een hoop zaken geboden, en als je dat de moeite waard vindt moet je vooral premium lid worden. Het gaat hier om cacheleggers die hun caches alleen voor geld beschikbaar stellen aan hun medecachers. Dat is jammer en nergens voor nodig.
 7. Diederikus

  Beginnersvragen

  Waarom zou je in vredesnaam een cache loggen waar je het log zelf niet meer kunt nalezen?
 8. Diederikus

  Beginnersvragen

  Sommige cacheleggers proberen om hun medecachers de kas van een Amerikaanse handelaar in prullaria te laten spekken. Niemand weet waarom.
 9. Diederikus

  Beginnersvragen

  Zelf ben ik een uitermate verdacht figuur. Je moet als uitgangspunt nemen wat je zelf leuk vindt. Zelf heb ik er geen enkele moeite mee me asociaal te gedragen en kinderen, bejaarden en andere geraniumgluurders hoog op de kast te jagen. Maar om nou te zeggen dat dat een manier is waarop ik mijn vrije tijd wil besteden, nou nee. Dat is weer het andere uiterste. Dus ik laat al die zooi waar het hoofddoel van de legger is de geocacher zichzelf te laten prostitueren gewoon links liggen. Of rechts, al naar gelang. Het moet wel leuk blijven.
 10. Diederikus

  Geocaching Clublied

  Meligheid kent geen tijd.
 11. Diederikus

  Logvoorwaarden

  Klopt. De voorwaarde om een cache te loggen is dat je hem logt. Als je hem niet logt, dan telt hij niet als gelogd. Als je daarnaast de cache ook op internet wilt loggen, dan is er nog een extra logvoorwaarde bij bepaalde websites, je moet hem ook fysiek gelogd hebben. Een earthcache kun je dus niet loggen. Je kunt wel net doen alsof je hem gelogd hebt, en als je een beetje goedgelovig bent, dan ga je dat zelf ook geloven. Wat je gelooft dat is waar.
 12. Klopt. 28km2 om te carotten.
 13. Zo'n event lijkt mij wat teveel op een feestje. En feestjes, daar houd ik niet van, dus die vermijd ik. Dat neemt niet weg dat ik best wel eens met een paar virtuele mensen zou willen praten, om te kijken of ze in werkelijkheid ook echt bestaan. De krasse knarren sluiten hun cachedag meestal af met een gehaktballenevent tegenwoordig, en wat mij betreft ben je daar welkom. Wat antarctica betreft niet. De klimaatspecialisten voorspellen echter dat antarctica wel zal ontdooien als de kou uit de lucht is. Nadeel is wel dat er geen puntje aan vastzit. De ballen zijn gratis, voor cola moet je zelf zorgen.
 14. Ik zie dat je er een oefening hebt bijgedaan.
 15. Toen ik in 2013 voor het eerst op dit forum kwam, was het forum al geheel gepolariseerd. Aan de ene kant waren daar Barny en Vlindertje en hun aanhangers die regelmatig boude beweringen deden, en aan de andere kant waren daar de vrienden van de buren en hun aanhangers, die iedere uitspraak van de “tegenpartij” saboteerden. Daarnaast was er een groep die zich eenvoudig beledigd voelden door de vaak botte uitingen van Barny en Vlindertje. Dit alles naar aanleiding van een ruzie uit 2009, als ik mij goed heb laten informeren. Het was volstrekt onmogelijk een draadje te starten, omdat dit binnen de kortste keren ontaardde in gekrakeel, met bijbehorend moddergooien, zodat iedere keer de moddereter, zeer tegen zijn zin, zich genoodzaakt zag de rotzooi op te ruimen. In eerste instantie dacht ik dat de bron van de problemen bij Barny en Vlindertje lag, en al gauw ging ik mij dan ook tegen hen verzetten. Van huis uit heb ik echter meegekregen dat je alleen gerechtigd bent om kritiek te leveren als je het zelf beter doet. Toen ik inzag dat ik mij begon te verlagen tot hetzelfde niveau als waar ik kritiek op had, ben ik er mee gestopt. Als ik om mij heen kijk, dan doen mensen altijd hele rare dingen. Ze stemmen op rare politieke partijen, ze rijden op een rare manier auto, ze kijken rare televisieprogramma's, ze hebben rare idolen, ze kleden zich volgens een rare mode en hebben rare tatoeages. Al die rare dingen constateer je een keer, je haalt je schouders op, en gaat vervolgens over tot de orde van de dag. Je vergeet eenvoudigweg al die rariteiten, en je wordt er uiteindelijk zelfs tot op zekere hoogte blind voor. Normaal gesproken zou het met geocaching ook zo zijn gegaan. Ware het niet dat Barny en Vlindertje constant bleven hameren op de rariteiten binnen het geocachen. Door hun rabiate zendingsdrang, werd het onmogelijk de rariteiten in vergetelheid te doen verzinken. En inderdaad, de zaken die ze aankaartten waren, ook bij nadere beschouwing, wel erg raar. Ik ben toen, bij wijze van experiment, af en toe de draak gaan steken met deze rariteiten. Het was tenslotte toch onmogelijk iets zinnigs op het forum te schrijven, dus kon ik net zo goed proberen er nog iets van op te steken. In mijn andere hobby's, schaken, geologie en zingen, was onderlinge animositeit aan de orde van de dag, en ik ben altijd geïntrigeerd geweest door het ongrijpbare karakter van dit fenomeen. Altijd heb ik dit ondergaan als slachtoffer, nu wilde ik eens kijken hoe het is om deel te nemen. In de hoop kennis te vergaren waarmee ik in de toekomst dit soort animositeit in de kiem zou kunnen smoren. Wie mijn onschuldige draakstekerij nader onderzoekt, zal tot de conclusie moeten komen dat ik nooit een onvertogen woord heb laten vallen. Sterker nog, meestal heb ik alleen maar een weerspiegeling van de feiten gegeven, en het trekken van de conclusie overgelaten aan de liefhebber van de rariteit zelf. En wat blijkt: het is dus helemaal niet de toon die de muziek maakt, het is het gekwetste ego dat geheel op eigen houtje zijn valse eigenwijsje blaast. Als het ego zich belachelijk gemaakt voelt, dan is dat voldoende om de fiolen van zijn toorn over de arme aanbrenger van de feiten uit te storten. Dit alles geschiedt met een heftigheid die het vermogen tot lezen wat er nou eigenlijk echt geschreven staat volledig doet verdwijnen. Onder het motto “wie niet voor mijn ego is, is ertegen” werd ik ingedeeld in het kamp van Barny en Vlindertje, wat natuurlijk kant noch wal raakt. Maar het ego kent slechts twee kleurnuances, zwart en wit. En zo gewerd het, dat ik plotseling met de “attenties” van al diegenen die zich ooit beledigd hebben gevoeld door Barny en Vlindertje “verwend” werd. Had ik dit alles kunnen voorkomen? Ja, natuurlijk. Maar zoals gezegd was het forum toch al een onmogelijk platform om over geocaching te discussiëren, en zo stak ik er nog wat van op. Deze kennis bewijst reeds dagelijks zijn waarde op andere terreinen dan geocaching. Toen overigens bleek dat de virtuele vijandschap op dit forum zich naar de fysieke wereld begon te verplaatsen ben ik flink gaan dimmen, want ik wil mijn caches niet in gevaar brengen. Komt het ooit nog goed met dit forum? Dat lijkt me sterk. De strijdende partijen hebben zich diep ingegraven, en van enige bereidheid tot verandering heb ik nog niets gezien. Daar helpt geen lieve mo(e)deratie of goedbedoelde onderlinge afspraak aan. Het probleem kan alleen opgelost worden als men zichzelf niet zo serieus zou nemen. Het is tenslotte maar een spelletje. Maar het ego mist helaas het vermogen tot relativering.
 16. De reden dat je een kanon kunt afschieten op dit forum is omdat de schrijvers er niet meer schrijven. Door bewuste of onbewuste sabotage van mensen die zelf meestal (niet altijd!) niets constructiefs bij te dragen hebben, of door onzinnige moderatie schrijven deze mensen nu elders, of ze schrijven helemaal niet meer. Wat mij betreft is dat geen enkel probleem. Als hier iemand denkt dat er wel een probleem is, dan moeten de moderators iets regelen met de saboteurs, lijkt mij. Ik hoor het wel zodra er iets geregeld is. Er wordt gehint naar een constructief event, maar in de logjes lees ik daar niets van terug. Het gaat daar alleen over eten, drinken, gezelligheid en de caches onderweg. Welke afspraken zijn er met Geoman dan gemaakt?
 17. De schrijvers zijn geen onderdeel van het probleem, daarom hebben ze niets op zo'n event te zoeken.
 18. Om een gesprek te voeren over moderatie heb je de systematische saboteurs van de draadjes nodig en iemand die hier de de moderatie verzorgt. De grootste saboteur heeft toegezegd te komen, zie ik, en ik neem aan dat de organisator van het event Geoman wel zal hebben uitgenodigd. Ik zie de resultaten van de besprekingen vol belangstelling tegemoet.
 19. Degenen die hier de draadjes saboteren komen niet naar het event. Dan valt er ook niet veel te bepraten. Daarnaast houd ik niet van feestjes waar praten de hoofdmoot is. Samen schaken, samen zingen, samen cachen, samen een boom beklimmen, daarvan kan ik de lol begrijpen. Maar samen praten, wat is daar nou aan?
 20. Zolang de kinderen maar onder appèl staan.
 21. Een raar verhaal. Volgens mij ben jij het enige lid van een Barny fanclub. Of bedoelen ze Sivota?
 22. De hashtag wordt heel vaak oneigenlijk gebruikt om een bepaalde emotie aan een bericht te koppelen of om een soort toelichting te geven #ZuchtDatHadJeTochZelfOokWelKunnenBedenken. Maar laat ik geen exegese van Barny's schrijfsels proberen te geven #DatIsVragenOmMoeilijkheden.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...