Spring naar bijdragen

Gsak: Gegevens In Database Refreshen


De Armadillo's

Aanbevolen berichten

Ik heb in GSAK een aparte database met daarin de opgeloste caches die ik nog niet heb gevonden. Vaak zijn dit copies van de originele gpx file van die cache waarbij bijv. de hoofdcoordinaat is aangepast of waaraan bijv. child waypoints zijn toegevoegd.

 

Is het mogelijk om deze databasse in een keer te refreshen, zodat van al deze caches de data weer actueel is (meest recente log, enabled/disabled status, etc.)

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

Waarom een aparte database aanmaken?

 

Ik gebruik "Corrected Coordinates" om berekende coördinaten aan te maken. Deze worden nooit overschreven! De coördinaten worden keurig aangepast in je GPS naar de goede berekende coördinaten, dus je kunt gewoon zoeken.

Dit doe je in GSAK door te dubbelklikken in de kolom met het gele waarschuwingsbord, of door met de rechter muis toets de cache te klikken en dan "Corrected Coordinates..." te kiezen:

gsak_corrected_coordinates_000.jpggsak_corrected_coordinates_001.jpggsak_corrected_coordinates_002.jpg

Op de cachepagina in GSAK komt dan keurig de aangepaste coördinaten bovenaan de pagina te staan.

 

Door het aanmaken van een filter waarbij je niet gevonden caches die gecorrigeerde coördinaten hebben te selecteren kun je gewoon deze informatie gebruiken zonder een aparte database en direct naar je GPS schrijven (als je GPS dat ondersteund).

 

Indien je toch daarnaast een andere database wilt, dit is een macro die de gecorrigeerde en actieve caches selecteert een aparte "Hunt" database aanmaakt en de caches dan naar die aparte database kopieert is deze:

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# MacVersion = 1.0
# MacFileName = CopyHuntDB.gsk
# MacAuthor = Team_Wolfje
# MacDescription = Export van GSAK caches naar een aparte Hunt database met die opgelost zijn maar nog gevonden moeten worden.
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Datum Versie Opmerkingen
# ------------- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
# 01-09-2009 1.0 - Eerste versie.
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Declaratie variabelen.
Option Explicit=Yes
Declare Var=$MoveCopy Type=String
Declare Var=$DatabaseDefault Type=String
Declare Var=$DatabaseTemp Type=String
Declare Var=$SavedFilter Type=String
Declare Var=$SavedSortOriginal Type=String
Declare Var=$Sequence Type=String
Declare Var=$SortData Type=String
Declare Var=$Temp Type=Numeric

# Settings voor het MoveCopy macro actie. Pas de cbxDestination.Text aan met de naam van de Hunt database.
<data> VarName=$MoveCopy
[TfmMove]
cbxDestination.Text=Hunt
rbtAdd.Checked=True
rbtAddFlag.Checked=False
rbtAddIgnore.Checked=False
rbtCopy.Checked=True
rbtExistIgnore.Checked=False
rbtFlagOnly.Checked=False
rbtMove.Checked=False
rbtReplace.Checked=True
rbtReplaceFlag.Checked=False
chkDisplay.Checked=False
chkAddIgnore.Checked=False
chkMergeLogs.Checked=False
chkMergeWaypoints.Checked=False
<enddata>

# Vullen variabelen -> Verander de DatabaseTemp variabele om de naam van de Hunt database te bepalen. - Pas dan ook de MoveCopy element
# hierboven aan als deze naam wordt aangepast.
$DatabaseDefault = $_CurrentDatabase
$DatabaseTemp="Hunt"

# Sla een huidig filter en sortering op.
$SavedFilter = SaveFilter()
$SavedSortOriginal = $_SortBy
Cancelfilter

# Filter de caches uit die gevonden moeten worden (correcter coordinates), maar ze moeten wel beschikbaar zijn, niet van jezelf en niet gevonden.
# Deze stap is in eerste instantie om te bepalen of er caches in de filter zitten.
MFilter Expression=$d_HasCorrected=True and not($d_Archived) and not($d_TempDisabled) and not($d_Found) and not(IsOwner())

# Kijk of er gevonden caches zijn in de filter. Zo niet, niets doen, anders verder verwerken.
If $_FilterCount > 0

# Controleer of de Hunt database bestaat, zo ja, dan deze VERWIJDEREN!
If DatabaseExists($DatabaseTemp)
	Database Name=$DatabaseTemp Action="Delete"
EndIf

# Maak de Hunt database aan.
Database Name=$DatabaseTemp Action="Create"
Database Name=$DatabaseDefault Action="Select"

# Pas filter nog eens toe om nu daadwerkelijk de caches te selecteren.
MFilter Expression=$d_HasCorrected=True and not($d_Archived) and not($d_TempDisabled) and not($d_Found) and not(IsOwner())
# Kopieer de caches naar de Hunt database.
MacroSet Dialog=MoveCopy VarName=$MoveCopy
MoveCopy Settings=<macro>

# Terug naar de Default database.
Database Name=$DatabaseDefault Action="Select"

EndIf

# Orgineel filter en sortering weer terug.
$Temp = RestoreFilter($SavedFilter,True)
$SortData = Extract($SavedSortOriginal, "=",1)
$Sequence = Extract($SavedSortOriginal, "=",2)
Sort By=$SortData Sequence=$Sequence

LET OP: Deze macro verwijderd eerste de bestaande "Hunt" database!!!

 

Je kunt ook deze macro zo aanpassen dat hij de gegevens naar de "Hunt" database update, maar ik ben persoonlijk van mening dat het hebben van één "master" database en dan alleen een database aanmaken voor bv export naar je GPS/TomTom etc een betere manier van werken is.

In vorige GSAK versies was het om performance technische redenen handiger om verschillende databases te gebruiken, maar met het inzetten van een SQLITE engine is dat verleden tijd.

 

Zelf gebruik ik een export macro voor zoektochten die aangegeven caches (inclusief opgeloste caches en caches die ik zelf heb aangegeven te willen zoeken) naar een tijdelijke database exporteert, een grab coordinates doet, de spoilersync afbeeldingen opzoekt, de caches naar bestanden voor MapSource, TomTom en de Oregon exporteert. Daarna wordt de tijdelijke database weer verwijderd. De export maakt voor de TomTom ook alle parkeer child waypoints automatisch aan, dus erheen rijden is een eitje.

Daarna kopieer ik alle info naar de TomTom en de Oregon en klaar ben ik ;).

 

Disclaimer: Macro gebruiken op eigen risico :pizza:.

 

[edit]Uitleg over hoe Corrected Coordinates te gebruiken toegevoegd.

bewerkt door team_wolfje
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik heb nu heel NL in de database staan.

Maar door de tijd heen worden er ook caches gearchiveerd. Ik heb nu bedacht om alle PQ opnieuw te draaien. maar volgens mij is dat niet de meeste handige manier. Ik heb de bovenstaan de macro van Lepman ook, maar die doet maar 250 caches per 24 uur dus dat schiet ook niet op.

 

gr wendy

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik heb een aparte bookmark met daarin alle opgeloste mysteries die ik nog niet heb gevonden. Eenmaal per week laat ik hiervan een PQ draaien, en die importeer ik in GSAK. Werkt perfect! Corrected coordinates worden niet overschreven, child waypoints weet ik niet.

 

hoe maak je een PQ van een bookmark ?

 

gr wendy

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Opgeloste caches geef ik in GSAK aan met corrected coordinaten zoals al eerder is aangegeven.

Die worden met PQ's gewoon geupdate, waarbij de opgeloste coordinaten niet worden overschreven.

Verder is het heel handig om in één van de user velden iets neer te zetten als: ""Opgelost-jjjj-mm-dd". Dan zijn die caches snel te selecteren dmv een filter of door te sorteren op de kolom.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik heb nu heel NL in de database staan.

Maar door de tijd heen worden er ook caches gearchiveerd. Ik heb nu bedacht om alle PQ opnieuw te draaien. maar volgens mij is dat niet de meeste handige manier. Ik heb de bovenstaan de macro van Lepman ook, maar die doet maar 250 caches per 24 uur dus dat schiet ook niet op.

 

gr wendy

Een macro is zo gemaakt die bv de gearchiveerde caches in één keer naar een andere database overhevelt.

Maar handmatig kun je dat ook prima:

- Maak een filter aan van de caches die je wilt verplaatsen;

- Ga naar het menu "Database";

- Kies "Move/Copy waypoints...";

- Vul het scherm naar believen in en maak bv een "Archived" database aan;

- Voor verplaatsen kies "Move" :beerchug:.

Alle gearchiveerde caches (indien je zo het filter hebt ingesteld) zullen nu naar de andere database verplaatst worden.

 

Als je dat regelmatig doet (zoals gezegd, dat zou eventueel via een macro kunnen), houdt je de eigen database schoon.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik heb nu heel NL in de database staan.

Maar door de tijd heen worden er ook caches gearchiveerd. Ik heb nu bedacht om alle PQ opnieuw te draaien. maar volgens mij is dat niet de meeste handige manier. Ik heb de bovenstaan de macro van Lepman ook, maar die doet maar 250 caches per 24 uur dus dat schiet ook niet op.

 

gr wendy

Een macro is zo gemaakt die bv de gearchiveerde caches in één keer naar een andere database overhevelt.

Maar handmatig kun je dat ook prima:

- Maak een filter aan van de caches die je wilt verplaatsen;

- Ga naar het menu "Database";

- Kies "Move/Copy waypoints...";

- Vul het scherm naar believen in en maak bv een "Archived" database aan;

- Voor verplaatsen kies "Move" :beerchug:.

Alle gearchiveerde caches (indien je zo het filter hebt ingesteld) zullen nu naar de andere database verplaatst worden.

 

Als je dat regelmatig doet (zoals gezegd, dat zou eventueel via een macro kunnen), houdt je de eigen database schoon.

 

Ik snap wat je bedoelt. Je hebt in wezen twee databases, alle caches van NL en een met alle gearchiveerde. Maar hoe zie ik dan dat een bepaalde cache in het archief is gegaan ? mijn eerste pq in gsak is van 20 juli en daarvan kunnen caches nu wel gearchiveerd zijn en toen niet.

 

gr wendy

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik heb nu heel NL in de database staan.

Maar door de tijd heen worden er ook caches gearchiveerd. Ik heb nu bedacht om alle PQ opnieuw te draaien. maar volgens mij is dat niet de meeste handige manier. Ik heb de bovenstaan de macro van Lepman ook, maar die doet maar 250 caches per 24 uur dus dat schiet ook niet op.

 

gr wendy

Een macro is zo gemaakt die bv de gearchiveerde caches in één keer naar een andere database overhevelt.

Maar handmatig kun je dat ook prima:

- Maak een filter aan van de caches die je wilt verplaatsen;

- Ga naar het menu "Database";

- Kies "Move/Copy waypoints...";

- Vul het scherm naar believen in en maak bv een "Archived" database aan;

- Voor verplaatsen kies "Move" :).

Alle gearchiveerde caches (indien je zo het filter hebt ingesteld) zullen nu naar de andere database verplaatst worden.

 

Als je dat regelmatig doet (zoals gezegd, dat zou eventueel via een macro kunnen), houdt je de eigen database schoon.

 

Ik snap wat je bedoelt. Je hebt in wezen twee databases, alle caches van NL en een met alle gearchiveerde. Maar hoe zie ik dan dat een bepaalde cache in het archief is gegaan ? mijn eerste pq in gsak is van 20 juli en daarvan kunnen caches nu wel gearchiveerd zijn en toen niet.

 

gr wendy

 

Dat zie je niet in GSAK. Je mag het wel concluderen, wanneer de Last GPX date in GSAK ouder is dan een week bijvoorbeeld (en je elke week alles binnen krijgt uiteraard) Maar 100% waterdicht is dit niet. De enige gearchiveerde caches die je binnen krijgt in GSAK zijn die uit je "My founds" query.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Iedereen bedankt voor de reakties :).

 

Mijn voorkeur gaat voorlopig uit naar een aparte database 'Opgelost' in GSAK. Hierin staan o.a. alle opgeloste mysteries. Afhankelijk van de mysterie is het startcoordinaat aangepast (m.b.v Corrected Coordinates...), of is er een child waypoint toegevoegd (m.b.v. Child Waypoints...) als de originele startcoordinaat bijv. een parkeerplaats is. Ook bevat deze enkele tradi's of multi's die nog niet zijn gevonden en waar ik via Child Waypoints de aanvullende tussenliggende of zelfs cachecoordinaten heb toegevoegd. In een note geef ik nog meestal kort aan wat er aangepast is.

 

Om dit alles zichtbaar te maken heb ik twee kolommen in GSAK toevoegd, zodat zichtbaar is dat een note bijgevoegd is of/en dat het coordinaat is aangepast, zie bericht #7 van team_wolfje.

 

Hiernaast heb ik een bookmark PQ lopen met daarin alle opgeloste caches, zie bericht #5 van Team Helmpies. Als ik deze importeer in de 'Opgelost' database dan krijg ik precies wat ik wil en zelfs nog meer:

* Corrected coordinates blijven staan (dus de aangepaste startcoordinaat)

* Toegevoegde child waypoints blijven staan

* De laatste logs worden toegevoegd (datum is eenvoudig te checken in een van de kolommen)

* De meest recente status is zichtbaar

* In de beschrijving is in rood aangegeven dat het een corrected coordinate betreft

* In het plaatje zie je zowel de orginele startcoordinaat (pionnetje) als de corrected coordinate

 

M.b.t. dit laatste punt: De corrected coordinate wordt bij een export naar gebruikt en niet de originele coordinaat. Al met al werkt dit prachtig. Het combineren van meerdere GSAK databases is een fluitje van een cent dus het hebben van een extra database is voor mij geen probleem.

bewerkt door De Armadillo's
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...