Spring naar bijdragen

Het Flevlo-Landschap Zoekt Geocachers!


Z3nuw&

Aanbevolen berichten

Het Flevo-Landschap heeft speciaal voor geocachers een oproep geplaatst op hun website. Ze roepen alle geocachers die in Flevoland of de directe omgeving daarvan wonen op om 21 mei aanstaande vanaf 10.00 uur in 'de WaterLely' binnen het Natuurpark Lelystad te komen. Dit zal een kennismakingsbijeenkomst zijn voor beide zijden en diverse informatie zal worden uitgewisseld (ook over natuur en natuurbehoud en gebiedsinformatie). Er zal ook een verzoek komen om multi-caches te leggen voor de in september te organiseren familie-dag.

 

Dus, woon je in of rondom Flevoland, heb je al eens een cache gelegd/wil je een cache leggen in het gebied van het Flevo-Landschap? Schrijf je dan in via het formulier op de buren.

 

Zoals wellicht bekend heeft de buren een overeenkomst met het Flevo-Landschap voor uitwisseling van gegevens omtrent gebieden en cache-lokaties. Hierdoor worden zij geïnformeerd over de caches die in of rond hun gebieden liggen en kunnen cache-leggers te weten komen welke contactpersoon ze kunnen benaderen voor het verkrijgen van toestemming. Ga voor meer informatie naar de pagina Informatie over gebieden.

 

Graag tot 21 mei!

 • Top! 1
Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

 • 3 weeks later...

UPDATE:

 

Tot nu toe hebben 28 personen zich aangemeld voor de cacheleggersdag bij het Flevo-Landschap!

Dat is een aantal waar we tot nu toe erg tevreden mee zijn.

 

Wil je er alsnog bij zijn: je kan je nu nog aanmelden via dit formulier

 • Top! 1
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Inmiddels is het overleg tussen het Flevo-Landschap en de flevolandse [en omstreken] cacheleggers geweest op de prachtige lokatie in het Natuurpark Lelystad.

 

Het was een vruchtbaar overleg waarbij niet alleen de cacheleggers kennis konden maken met de terreinbeheerders, maar ook de terreinbeheerders konden ervaren welk soort mensen geocachers nou eigenlijk zijn en waarom zij altijd met een GPS in de hand door hun gebieden struinen.

Er zijn werkgroepjes gevormd die voor de in september te houden familiedag een aantal multi-caches gaan ontwikkelen. Het is de bedoeling om op die dag onder meer workshops te geven en gezinnen met kinderen kennis te laten maken met geocaching.

Een compleet verslag van de bijeenkomst is hier te vinden.

 • Top! 1
Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • 1 month later...

En het Flevo-Landschap heeft nu op haar site een aanvraagformulier voor toestemming geplaatst.

Er is ook een stukje geschreven over geocaching onder 'Beleef het landschap', dat hier te vinden is.

 

Wellicht zullen de in hun gebieden geplaatste geocaches ook nog eens hier verschijnen...

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik lees in de voorwaarden van Flevo landschap voor het plaatsen van een cache o.a. het volgende:

 

· Op de cache pagina wordt standaard de volgende tekst opgenomen:

"Met speciale dank aan Het Flevo-landschap,

www.flevolandschap.nl , telefoonnummer: 0320 - 286111.

With special thanks to Het Flevo-landschap,

www.flevolandschap.nl phone number: 0031 - 320 286111."

· De fysieke cache bevat, indien mogelijk, naast de gebruikelijke items, een stapeltje folders van Het Flevo-landschap.

Elke bezoeker van de cache mag een folder meenemen.

Ik vraag me toch af hoe de reviewers hier dan tegenwoordig mee omgaan.

Ooit is een cache in een ander natuurgebied met een vergelijkbare tekst, met link en telefoonnummer op de pagina niet goedgekeurd door de toenmalige reviewer.

De verplichting om folders in de cache te doen wordt ook niet door Groundspeak ondersteund. (er staat "indien mogelijk", maar die restrictie geldt voor caches waar ze eventueel door het formaat niet in zouden passen)

 

Het valt bij Groundspeak onder "caches that sollicit" die nooit toegestaan werden.

Is die regel veranderd?

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Links naar de website van de natuurbeheerder worden door de reviewers van groundspeak gewoon goedgekeurd. Althans, dat is bij mijn cache Natuurpark Lelystad wel gebeurd.

Een verwijzing naar een donateurs-wervende pagina was net over het randje en heb ik daarom aangepast naar de hoofdpagina van het Flevo-Landschap.

 

De verplichting om folders in de cache te doen zal wellicht niet door Groundspeak ondersteund worden.

Dat de restrictie geldt voor caches waar ze door het formaat niet in zouden passen kan ik niet terug vinden in de tekst.

Er zijn namelijk meerdere cache-listings waar deze beperking niet geldt, dus je kan het ook lezen als: geen folders in de cache wanneer deze op geocaching.com wordt gepubliceerd, wel folders bij publicatie op andere sites die dit wél toestaan.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Netjes dat die verkapte reclame op zo een manier word “ingepakt”.

 

Maar toch zie ik het nog steeds als een beetje opgedrongen verplichting veroorzaakt door ongevraagde bemoeienissen van derden.

 

De afgelopen 10 jaar heeft bijna alle Flevolandse cachers een of meer contacten gehad met natuurbeheerders, met als gevolg dat ze cache’s neer mochten leggen zonder van die verkapte reclame uitingen.

 

Nu is er een groep mensen opgestaan die het wel even zouden regelen dat de toestemming van enkele landschappen een stuk gemakkelijker (lees luier, nog minder moeite hoeven doen, alles uit handen genomen word) gemaakt word.

 

Daar moest natuurlijk ook wisselgeld voor gerekend worden, en dat is nu deze “overeenkomst” met als verplichting die “reclame” voorwaarde nog wel in twee talen geworden, die dus over enkele maanden ook nog eens gekopieerd word daar andere natuur organisaties (zo ver al niet gebeurt is).

 

Hierdoor is de zorgvuldige opgebouwde vertrouwensrelatie van groepen cachers die het al veel eerder netjes voor elkaar hadden met de landschapsbeheerders simpelweg opzijgezet.

 

Begrijp mij wel goed, ik vind overleg met de landschappen een heel goed doel, de mensen van de landschappen zien geocachers soms nog steeds als vrijgevochten schatgravers, en eisen daarmee ook soms de meest belachelijke en discriminerende voorwaarden voor mensen die met een GPS op “hun terrijn” in de handen lopen, die ongelijkheid kan alleen metgoed overleg weg genomen worden, maar om dan ook maar meteen alles voor te kauwen en eisen te stellen vind ik een jammerlijke stap te ver, waar blijft het eigen innasatief van de cacher, het is een kwestie van tijd dat een al helemaal klaar cacheboxs compleet dus kant en klaar word geleverd, waarbij de cacheeigenaar de prachtige pagina opmaak en zelfs de cache coordinaten van “zijn” cache krijgt toegedeeld, zodat hij zelf niet het bos in en een moeizame paginaopmaak hoeft te bedenken en te maken en hij hoeft zelf het bos niet meer in om “zijn” cache te verbergen (Vaderdag tip, op het verlanglijstje van sinterklaas, onder de kerstboom) hoe ver zitten we nu daar vanaf?

 

 

Barny

 

 

 • Top! 2
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Dit is een kwalijke ontwikkeling.

 

Ik weet hoe deze vreemde afspraak met het Flevolandschap tot stand is gekomen maar ik vind het van den zotte dat er wordt geëist dat er reclame voor hen wordt gemaakt. Het geocachen mag niet worden misbruikt voor reclamedoeleinden van een bedrijf. Als reviewers dat toestaan dan bevinden ze zich op een glijdend vlak. Er zijn heel veel leuke caches die afgekeurd worden omdat de naam van een bedrijf wordt genoemd.

Hierdoor is de zorgvuldige opgebouwde vertrouwensrelatie van groepen cachers die het al veel eerder netjes voor elkaar hadden met de landschapsbeheerders simpelweg opzijgezet.

Wonderen zijn de wereld dus nog niet uit, ben ik het warempel een keer met de mening van Barny eens!

 

Ik was niet bij de bijeenkomst van Het Flevolandschap, want ik heb geen ambitie om een cache in Flevoland te plaatsen. Zouden cachers die daar wel aanwezig waren, (zo te zien veel bekenden) kunnen vertellen hoe deze afspraak tot stand is gekomen? Was er een dialoog?

 

Zilvervloot.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ach, ik heb er geen moeite mee als er maar consequent wordt gereviewed.

Een verwijzing of logo naar een natuurinstantie/ grootgrondbezitter vind ik toch iets anders dan een verwijzing naar een het restaurant of winkel waar de cache ligt.

Ik zie in de naam van de grondeigenaar niet gelijk een groot commercieel belang.

 

Bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld CITO events) worden immers ook natuurinstanties genoemd.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ach, ik heb er geen moeite mee als er maar consequent wordt gereviewed.

Een verwijzing of logo naar een natuurinstantie/ grootgrondbezitter vind ik toch iets anders dan een verwijzing naar een het restaurant of winkel waar de cache ligt.

Ik zie in de naam van de grondeigenaar niet gelijk een groot commercieel belang.

 

Bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld CITO events) worden immers ook natuurinstanties genoemd.

 

Ik deel diezelfde mening hoor, vooral waar het gaat over consequent reviewen.

 

In mijn regio , het toenmalige recreatieschap 3-B hoek (Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk Bergschenhoek) kostte het destijds (en wellicht nog) de grootste moeite om een cache weg te mogen leggen.

 

Daar werd destijds (mijn) cachepagina niet goedgekeurd (op meerdere gronden overigens) maar o.a. wegens naamsvermelding van het Recreatieschap.

Ook een Moun10Bike&Hike Event wat ik bij het uitkomen van mijn eigen coin in 2006 wilde organiseren in die regio (bij Outdoor Valley) kwam niet van de grond wegens allerlei bezwaren, hoewel de eigenaar van de lokatie e.e.a gratis beschikbaar stelde, maar wel zijn naam eraan verbonden wilde zien.

 

Vandaar dat ik me afvroeg, of dat nu anders was.

 

Dat "sollicit" verhaal is, voorzover mij verteld, overigens niet alleen van toepassing op commerciele doelen.

Dat geldt (of gold?) ook voor niet commerciele doelen of zelfs liefdadigheid.

Groundspeak wil in z'n algemeenheid "leuren" of "bedelen" via caches ook voorkomen, omdat men vind dat e.e.a je niet tijdens het uitoefenen van een hobby "opgedrongen" moet worden.

 

Wel of niet commercieel is dus niet alleen bepalend.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik vind het prima dat er voorlichting wordt gegeven aan landschappen over de hobby.

Zorgwekkend en totaal ongewenst vind ik echter dat Global meent het recht te hebben om zaken voor de cachers te gaan regelen en afspraken te maken.

Zij volgen hierin hun eigen agenda en luisteren naar een erg beperkte groep geocachers, dus zeker niet representatief voor geocachend NL.

 

Al vanaf het begin af aan, nu dus al meer dan 10 jaar, weten cache owners zelfstandig prima afspraken te maken met de landschappen en terrein beheerders. Waarom moet het nu weer zo massaal met allerlei vreemde voorwaarden worden afgesproken?

Ik zie het als luiheid van de cache owner en het streven van Global om zich met dit onderwerp te profileren.

Stel je voor dat je als cache legger zelf onderzoek moet verrichten naar wie de eigenaar is en daar mee om de tafel moet. Dit laatste was juist goed voor de onderlinge contacten. Maar nee, de moeite wil men niet meer doen.

 

Bijkomend effect van het zelfstandig contacten leggen en toestemming vragen zijn dus een beter contact, maar ook dat het eens ophoud met de regen van caches die neerdalen over NL.

 • Top! 2
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Individuele afspraken tussen geocachers en de terreinbeheerders zijn natuurlijk prima, maar een centrale registratie van caches bij natuuroranisaties is ook belangrijk voor het behoud van je zorgvuldig samengestelde cache.

Vakantie, ziekte of verloop van beheerders kan er namelijk toe leiden dat niemand binnen de organisatie ergens van af weet. Als alle terrein beheerders binnen een organisatie weten dat er een register is van verleende toestemmingen dan kunnen zij dat raadplegen bij gepland natuuronderhoud of zelfs contact met je opnemen wanneer zij bemerken dat er iets mis is.

 

Er zijn nu constructieve gesprekken gevoerd met drie landschappen en tot nu toe is het elke keer zo geweest dat we negatieve ervaringen te horen kregen over geocaching. De verhalen over het terugdringen van het aantal caches of het zelfs helemaal verbieden ervan zijn maar al te goed bekend. Het verkrijgen van een positiever beeld over geocaching bij de terreinbeheerders is nog steeds nodig gebleken en belangrijk voor onze hobby, net zozeer als het belangrijk is voor de listing-sites (waaronder die van Groundspeak) omdat zij nu eenmaal afhankelijk zijn van de verkregen toestemming, het liefst op de mooiste plekjes in de natuur.

 

Natuurbeheerders en dan met name de organisaties zelf, zien geocachers die zich graag in de natuur op mooie plekjes begeven om hun hobby uit te oefenen nu als een grote, belangrijke en voor hen nieuwe doelgroep, logisch dat zij zich aan deze mensen bekend willen maken.

Het wegnemen van onduidelijkheden en het onbegrip tussen natuurbeheerders (organisaties en terreinbeheerders) enerzijds en geocachers anderzijds is de voornaamste reden van onze overleggen.

Alle drie de landschappen die we gesproken hebben, waar zowel de organisatie zelf als de terreinbeheerders bij aanwezig waren, zijn uitermate positief over de manier waarop wij uitleg geven aan het spelletje en door hen op deze manier kennis te laten maken met onze hobby weet iedereen dat er wederzijds begrip is.

 

Bovendien begrijpen zij dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. de buren wil zich helemaal niet opwerpen als 'vertegenwoordiger van de geocacher' maar als een faciliterende website die de mogelijkheden die uit deze gesprekken voortkomen (o.a. shapefiles, notificatiemails) wil benutten om het voor de natuurbeheerders, cacheplaatsers én reviewers eenvoudiger te maken.

 

Het bekend maken van de manier waarop je toestemming kan krijgen (door middel van gebiedsinformatie met contactpersoon of een aanvraagformulier op de website) zie ik alleen maar als een positieve ontwikkeling. Op deze manier kan ik me bezig houden met het verzinnen van een leuke, weldoordachte cache met een mooie behuizing of het urenlang puzzelen op die verrekte cachepagina die maar niet getoond wil worden zoals ik dat graag zou willen.

Op deze manier weet ik snel bij wie ik moet zijn en weet ik ook dat er met mijn cache rekening gehouden kan worden.

Daarmee is tevens het - al dan niet onbedoelde - verkrijgen van 'valse toestemming' uitgesloten. Met het aanbieden van je cache verklaar je immers dat je - van een daartoe bevoegd persoon - toestemming hebt gekregen.

 

Overleg met de lokale terreinbeheerder is wel degelijk van belang: zíj bepalen of een geocache er mag komen of niet, dat kan alleen maar met persoonlijk contact. Het verkrijgen van toestemming d.m.v. een formulier op de website is een instrument dat gebruikt kan worden ná of als voorbereiding op het overleg met de terreinbeheerder en voor de centrale registratie. Een geordende administratie met uitgeprintte aanvraagformulieren is heel wat beter te beheren en te raadplegen dan de losse toestemmingen die 'in het veld' bij de lokale beheerders verkregen zijn.

 

Het plaatsen van een bedankje en een link naar de site in ruil voor het verkrijgen van toestemming vind ik persoonlijk niet meer dan normaal.

Hieruit spreekt de waardering voor de manier waarop de natuurbeheerder het mooie stukje natuur onderhoudt en waarom je juist dát stukje natuur wil laten zien aan anderen.

Het plaatsen van een link naar een algemeen informatiepunt van de natuurbeheerder wordt door de reviewers niet gezien als ongeoorloofde reclame, zie hiervoor ook dit topic.

 • Top! 2
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Prima uitleg Z3nuw&, maar vergeef me dat ik er met een glimlach naar kijk.

 

Jaren geleden, toen zich de eerste problemen met natuurbeheerders en cachers aandienden, is door GC.NL (die destijds nog de enige serieuze speler in de markt was) een sectie "Natuur" opgericht, die de dialoog heeft gezocht met zeer veel natuurbeheerders, onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en diverse Provinciale Landschappen.

 

Bij die die dialoog was er ook inbreng van de toenmalige NL reviewers.

Ook toen al werden shapefiles etc. uitgewisseld, waardoor de reviewers op de hoogte waren van wie welk stukje natuur was en wat daar wel / niet werd toegestaan.

 

Probleem wat hierbij ontstond, was, dat niet alles overal meer mocht. Zowel GC.NL als de reviewers stelden (met toestemming van en aanvullend op de GS richtlijnen) een aantal richtlijnen op. Zeg maar "plaatsingsvoorwaarden"

Dat was ook toen al tegen het zere been van een aantal cachers, die GC.NL en de reviewers "bemoeizucht" en "regeltjesgeilheid" verweten.

 

Diezelfde cachers scheidden zich op allerlei manieren af van GC.NL en gingen via kanalen als Terracaching en Opencaching en Freecaching etc. hun eigen Goddelijke gang.

Een van de grote voorvechters van het vrije cachen, die hier zoveel discussie en opschudding heeft veroorzaakt dat hem destijds een ban is opgelegd reisde via Metacaching, de Broekies-site en later de buren zijn idealen achterna. We moesten de cachers niet zo betuttelen en het plaatsen van caches aan de eigen verantwoordelijkheid van de cacher overlaten, zo propageerden hij en diverse anderen.

 

Wat is het toch fijn, dat mensen onder invloed van "voortschrijdende inzichten" kunnen veranderen, nietwaar? Niks mis mee overigens en met die site ook niet. Keurig voor elkaar allemaal.

 

Maar vergeef me als ik glimlach. Die inzichten waren bij GC.NL allang aanwezig, maar toen schopte men er tegenaan, terwijl nu door diezelfde site geen gelegenheid onbenut wordt gelaten om hier te komen melden welke goede werken men nu weer heeft verricht.

Daar moet ik dus, zij het wat meewarig, om glimlachen.

 

Geloof me, ik zie veel ontwikkelingen en ook goede, maar bij sommige moet ik dus een beetje glimlachen. :wink2:

bewerkt door Twin Peaks
 • Top! 3
Link naar opmerking
Deel via andere websites

@Twin Peaks, jammer dat er voor de zoveelste keer dingen verdraaid worden. Nu wordt onze naam genoemd en verkeerde informatie gegeven, waardoor ik mij nu genoodzaakt voel om dit recht te zetten. Want als het maar vaak genoeg gezegd wordt, wordt het voor velen waarheid helaas. Jouw zuurheid naar ons (De broekies) toe is nog steeds te lezen in jouw bijdrage helaas.

 

Even voor alle duidelijkheid:

Wij (De broekies) hebben altijd gezegd dat cache plaatsen en toestemming regelen iets is tussen de cache-plaatser en de beheerder van de grond waar de cache op geplaatst is.

Waar wij wel tegen zijn is het verplicht melden van de NAW gegevens van de toestemminggever. Waarom wij daar tegen zijn, is omdat de reviewers hier niets mee doen. Ze controleren helemaal niets. Maar het zorgt er wel voor dat veel caches die ingediend zijn ter review weer terug gestuurd worden, omdat er iets niet zou kloppen (NAW gegevens ontbreken). Dit terwijl er duidelijk op de site van Groundspeak staat:

Door het indienen van een cache ter review geef je expliciet aan dat je toestemming hebt.

Nu zijn er 2 gemeentes geweest geloof ik die nu de NAW gegevens geeist hebben. Nu wordt het voor het gemak voor heel nederland geeist en daar ben ik dus op tegen en dat weten de reviewers.

Daarom is er nu met de reviwers afgesproken, dat als een cache ligt in het gebied van een beheerder waar wij de shapefiles van hebben en dus de beheerder automatisch een email notificatie krijgen van nieuwe caches, hier geen NAW verplichting meer is.

 

Verder heeft Z3nuw& het prima verwoord. de buren vertegenwoordigt niemand en stelt geen regels. Het enige wat wij doen is faciliteren naar beide partijen. Door een goed beeld te geven bij de beheerders over geocaching, geven zij nu sneller toestemming. Dat hebben al een aantal geocachers ervaren. Zo was er een team dat 2 jaar terug een afwijzing kreeg van een beheerder, maar na onze uitleg is hij nu ook enthousiast geworden en hebben de geocachers alsnog toestemming gekregen voor die cache.

 

Dat jij hier meewarig om moet glimlachen, heeft meer te maken met het feit dat het om de buren.eu gaat en niet zozeer de activiteit zelf.

Oh en nog een fabeltje:

Wij hebben ons niet afgescheiden van geocaching.nl. We zijn nooit onderdeel geweest van geocaching.nl. Ook is de site niet gestart vanwege onvrede over geocaching.nl.

de buren.eu is een site over geocaching in het algemeen en niet alleen over geocaching.com.

Dat we hier op het forum destijds discussies hebben gehad over bv die verplichte melding van NAW gegevens heeft niets met geocaching.nl te maken (maar met de reviewers).

 

Jammer dat je als oud teamlid toch weer stemming probeert te creëren tussen verschillende sites. Laat het eens los Sjoerd. (Je deed toch ook niet meer aan geocaching?)

 

de buren.eu zal zich verder inzetten om geocaching positief bij de beheerders onder de aandacht te brengen. En tot nu toe met succes en tevredenheid van zowel de beheerders als geocachers. Zie bv de verslagen van de cache-leggers dagen van zowel Landschap Overijssel en Het FlevoLandschap. Beide partijen waren zeer enthousiast.

 

- Robert

bewerkt door De broekies
 • Top! 1
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
 • Onlangs hier   0 leden

  • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...