Spring naar bijdragen

Diederikus

Leden
 • Aantal bijdragen

  2227
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 • Gewonnen dagen

  69

Alles door Diederikus geplaatst

 1. Als zakken hier niet meer gewaardeerd worden wat moet ik dan? Ga even een frisse neus halen.
 2. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat vroeg ik me ook af. Ik durf nu geen ongecontroleerde veronderstellingen meer te doen
 3. Nu je het zegt, ik had gisteren twee vuilniszakken met filmrolkokertjes achter de bar gelegd omdat ik deze kerstvakantie een flinke serie tradi's wil maken. Weet iemand waar die gebleven zijn?
 4. Toen ik nog in Amsterdam woonde, was de vuilnisophaaldag iedere donderdag. Er waren toendertijd nog geen kliko's (wat een gouden tijd voor geocaching had dat kunnen zijn!). Op een keer op een maandag lag er een berg vuilniszakken voor de deur van onze buren van ruim tweeëneenhalve meter hoog. Hoeveel vuilniszakken zullen dat geweest zijn? Misschien wel 40 of 50? Omdat ik zelf die week ook nogal wat afval had, besloot ik één vuilniszak te vullen met anorganisch afval en die erbij te zetten. Eén zak meer of minder op zo'n berg komt er toch niet meer op aan. Toen ik terugliep van de vuilnisberg naar mijn eigen portiek, werd ik toegeroepen door een paar vrouwen aan de overkant: "Die krijg je terug!" Het werd uitgesproken op een dusdanige toon en met een dusdanig volume dat ik de neiging moest onderdrukken om te zeggen: "Doet u maar maar een portie scharretjes". Even later zag ik de groep vrouwen met vereende krachten de afvalberg verplaatsen van de buren naar het portiek waar ik woonde. Ik moest daar toen wel om lachen. Kennelijk verkeerden ze in de veronderstelling dat ik die hele afvalberg voor de deur van mijn buren had neergelegd. Ik kon er niet bepaald mee zitten want ik woonde drie hoog en we hadden onze woonkamer aan de achterkant. Nu ik diverse deelnemers aan deze Geocafé-soap heb gesproken, moet ik beschaamd erkennen dat ik mij waarschijnlijk als één van de viswijven gedragen heb. Ik heb veronderstellingen gedaan over motieven van mensen terwijl ik veel te weinig gegevens had. Ik heb daar spijt van en ik bied daar mijn excuus voor aan, aan diegenen die het betreft. Er zijn, voor zover ik kan zien, twee daadwerkelijke feiten: Het Geocafé staat niet meer in de forum top 10 Er zijn negatieve berichten n.a.v. de Café-gate verwijderd uit andere draadjes dan het café De vraag is: Is dit onredelijk? Het lijkt mij volstrekt redelijk het inschenken van een vliegensapje niet op de voorpagina te zetten. Is het café hierdoor minder bereikbaar geworden? Technisch gezien niet. Ook kan ik mij voorstellen dat negatieve berichten uit andere draadjes verwijderd worden. Dezelfde berichten werden door ons herplaatst in het café en toen zijn ze niet meer verwijderd. Wat hier heeft ontbroken is communicatie. Als we tijdig hadden geweten wat de reden was, dan was er geen probleem geweest. Maar wie zou dat communicatieprobleem in de toekomst moeten voorkomen? In gedachten heb ik geprobeerd mij in te leven in de wereld van Geoman en 't Hopbelletje. Administrator of moderator zijn van een forum als dit lijkt mij een erg ondankbare taak. Als alles goed gaat dan spreekt dat voor iedereen vanzelf, maar gaat er iets mis, of zoals hier, lijkt er iets mis te gaan, dan zijn er altijd wel figuren bereid om hun vitriool over je uit te storten. Je allerlei onedele motieven toe te dichten. Ik kan me heel goed voorstellen dat je na verloop van tijd een dikke huid krijgt, en ophoudt alles wat je doet expliciet toe te lichten en door zelfbenoemde commissies te laten goedkeuren. Je doet gewoon wat je denkt dat goed is en als mensen wat te zeuren willen hebben dan vinden ze toch altijd wel iets, dat kun je dus beter maar gewoon negeren. Ik denk daarom dat we de oplossing van het communicatieprobleem niet bij Geoman en 't Hopbelletje moeten zoeken maar bij onszelf. Ik denk dat zij er recht op hebben dat we niet zomaar allerlei aannames doen over hun motieven. Ik wil gelijk ook even van de gelegenheid gebruik maken om Geoman en 't Hopbelletje te becomplimenteren en te bedanken. Ik denk dat het een hondenbaan is en ik ben erg blij dat zij doen wat ze doen want ik zou er geen zin in hebben. Het liefst zou ik het hier bij laten. Er is echter nog wel een probleem denk ik. Iedere valse veronderstelling heeft de neiging zichzelf in de loop der tijd te bewijzen. Als viswijven mij valse motieven toedichten betreffende mijn vuilnisgedrag, dan is het erg verleidelijk om hen ook allerlei kwaadaardige motieven toe te dichten. Voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel van actie en reactie. Maar als je kijkt naar de feiten, dan zijn het gewoon mensen die het goede met de wereld voorhebben en menen in hun recht te staan. Ze hebben er zelfs het verplaatsen van een berg vuilniszakken voor over om mij een hint te geven mij in de toekomst beter te gedragen. Wat een toeweiding aan de goede zaak! Ik kan deze vicieuze cirkel op het forum niet doorbreken. Het enige wat ik kan doen is anderen aanmoedigen tot vergevingsgezindheid tegenover vermeende wandaden en tot reflectie over vermeende motieven. Zo, nu zou ik wel een bakje koffie lusten. Is er nog kerststol over?
 5. In mijn onderzoek naar de juiste toedracht heb ik ook een vraag bij Vlindertje neergelegd. Hieronder vinden jullie zowel mijn vragen als zijn antwoorden. Morgen zal ik nog een reactie van mij hierop posten, daar moet ik eerst nog eens over nadenken. Het is nu sowieso al erg laat. Hallo Vlindertje, Het blijkt erg lastig te zijn om op dit forum duidelijke antwoorden te krijgen op gewone en objectieve vragen. Mensen spreken cryptisch, er zijn complottheorieën en er schijnen ressentimenten uit het verleden te spelen waar ik geen weet van heb dus ik weet niet ook niet hoe ik deze dingen moet interpreteren. Jij hebt mij in het verleden een aantal keer duidelijke antwoorden gegeven op mijn vragen, vandaar dat ik mij tot jou wend in de hoop dat jij mij ook nu meer duidelijkheid kunt verschaffen. Ik beschouw mijzelf niet als een partij in deze discussies. Ik ben nog veel te kort met geocaching bezig om al ergens een mening over te hebben, laat staan een uitgesproken mening. Ik ben bij toeval in het Geocafé terechtgekomen en heb mij aangepast aan de daar heersende mores zonder daar een oordeel over te vormen. Al die onzin hoeft voor mij niet, maar het is me ook te vroeg dat af te keuren. Ik bedoel, als mensen dat nu eenmaal willen heb ik er ook geen probleem mee. Recentelijk schijnt de bereikbaarheid van het café verminderd te zijn. Voor zover ik kan uitmaken is het voornaamste probleem dat het Geocafé niet meer in de top 10 voorkomt van de forumberichten. Maar misschien is er meer, ik kan daar geen duidelijkheid over krijgen. In ieder geval klagen een aantal cafébezoekers erover dat het café moeilijk te vinden is als je het niet weet. Bij een aantal cafébezoekers leeft de gedachte dat dit een bewuste actie is om het café weg te pesten en bezoek te traineren. Wie die actie dan zouden moeten initiëren en waarom dat dan gebeurt wordt echter niet duidelijk. Als er een grond van waarheid in zou zitten dan zou dat volgens mij moeten betekenen dat Geoman en 't Hopbelletje er een rol in spelen. Hetzij als kwade genius (genia?) hetzij als uitvoerende in opdracht. Zelf ben ik niet iemand die in complottheorieën geloofd. Meestal onstaan deze theorieën op basis van veronderstellingen die steunen op onvoldoende informatie. Het is mijn gewoonte om eerst te proberen alle feiten boven tafel te halen voordat ik mij aan een veronderstelling waag. Vandaar dat ik contact heb gezocht met Geoman en 't Hopbelletje. Zij verzekeren mij dat ze niets weten van een verminderde bereikbaarheid van het Geocafé. Beiden hebben zij er in ieder geval geen bewuste handeling voor uitgevoerd om dat te bereiken. 't Hopbelletje suggereerde dat de oorzaak van verminderde bereikbaarheid zou kunnen liggen aan het forumonderhoud dat op dit moment plaats vindt. Deze berichten zijn dermate tegenstrijdig dat ik niet weet wat ik er van moet denken. Hebben we hier één groot misverstand en miscommunicatie of een "complot"? Complotten worden soms wel eens gesmeed en ik ben niet op de hoogte van de historie. Wat niet erg sterk is, is het verwijderen van kritische posts. Door de ene partij uitgelegd als off topic, door de andere partij als censuur. Kun jij meer duidelijkheid verschaffen? Diederikus Het antwoord van Vlindertje: Beste Diederikus, Volkomen terecht dat je niet in complottheorieën gelooft. Die ontstaan inderdaad op basis van veronderstellingen; aannames in plaats van feiten, een proces dat zichzelf voordurend versterkt omdat elk voorval in het kader van de complottheorie kan worden verklaard en de theorie bevestigt. Dat leidt tot zeer overtrokken reacties bij personen die zich slachtoffer wanen, in dit geval sommige bezoekers van het geocafé. Naar aanleiding van jouw vraag ben ik gaan lezen in het bewuste draadje en daar viel ik van de ene verbazing in de andere. Het café zou op een zijspoor zijn gedirigeerd of zelfs zijn gesloten. Als je kijkt naar de inhoudsopgave van het forum staat het geocafé BOVENAAN, dus op de meest opvallende en best bereikbare plek! Sinds enkele dagen staan er inderdaad geen verwijzingen meer naar het café in de top 10 van forumberichten op de startpagina van de site. Daar wringt waarschijnlijk de schoen, omdat het café nu niet langer met één muisklik bereikbaar is. Zoals bij de meeste draadjes zijn er nu 2 muisklikken nodig. De top 10 bestaat uit een selectie van onderwerpen uit de belangrijkste rubrieken: draadjes met vragen van leden en meldingen van nieuwsfeiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor onze hobby. Voor de meeste leden is de top 10 de hoofdingang tot het forum. In het (bijna) afgelopen jaar werden ook bijdragen aan het geocafé in de top 10 weergegeven. Dat gebeurde om het café, dat begon als een lofwaardig initiatief, goed onder de aandacht te brengen. Veel geocachers hebben een uitgesproken mening, wat soms leidt tot ruzie en het ontsporen en sluiten van draadjes. Het café was/is bedoeld als een soort vrijplaats, een ontmoetingscentrum, waar alles ter discussie kan worden gesteld. Een plek waar men door wat minder serieus met elkaar om te gaan en te relativeren de angel uit conflicten kan halen. Deze belangrijke functie heeft het café niet in kunnen vullen. Het werd een chatbox van een handvol stamgasten, met een eindeloze stroom van vooral nietszeggende mededelingen over pruttelende koffiepotten en klaarstaande ontbijtjes. Daar is op zich niets mis mee, maar het zijn geen berichten die thuishoren in de top 10 van vragen, nieuwsfeiten en interessante ontwikkelingen. Leden stoorden zich in toenemende mate aan het feit dat de cafépraat voortdurend als 'hot' item onder de aandacht werd gebracht. Op 19 november merkten enkele cafébezoekers op dat het best wat minder kan met het 'oeverloze gezwam' en 'slap ge-OH'. In bericht 1098 nam ik het op voor het café met de bewering dat koffiegeleuter en kletskoek bij een kroeg horen. Tevens stelde ik ter discussie/overweging om voor chatten de chatfunctie van het forum te gebruiken en de december-editie van het geocafé te openen in de rubriek Off Topic - Geocaching gerelateerd. Bijdragen aan deze rubriek verschijnen niet in de top 10 op de voorpagina van de site. De discussie begon met redelijke argumenten voor en tegen, maar al snel werden kwalijke suggesties aangevoerd. Ik was er op uit om het 'onschuldige plezier van anderen te bederven'. Ik zou het de stamgasten aanrekenen dat ze 'iets voor elkaar betekenen' en willen bereiken dat ze 'maar weer lekker negatief gaan zitten doen in andere draadjes'. Na deze stompen onder de gordel heb ik mij teruggetrokken. Sindsdien ben ik door diverse stamgasten achtervolgd in andere draadjes. Op elke bijdrage mijnerzijds kwam wel een stekelige reactie, die meestal kant noch wal raakte. En dat terwijl ik mij NOOIT heb uitgesproken tegen het geocafé. Wel stoorde ik mij, zoals meerdere leden, aan de platvloerse 'grappen' en de vele off topic bijdragen (lamballen) van stamgasten aan diverse draadjes. Wie hierover iets durfde te zeggen werd vervolgens in het café belachelijk gemaakt. Vooral de zeurpieten en zuurpruimen V, A en T moesten het ontgelden. VAT je? Diverse vulgaire off topic berichten van stamgasten zijn terecht verwijderd. In plaats van de oorzaak van de kritiek en de 'censuur' bij zichzelf te zoeken ontstond de complottheorie, met mij als aanvoerder van een samenzwering tegen het geocafé. Het beschamende dieptepunt van de hetze tegen vlindertje is wel de reeks berichten op 24 en 25 december vol beledigingen, verwijten en verdachtmakingen. Ik heb nooit zelfs maar een woord gewisseld met de eigenaar of de moderator van dit forum, maar ik heb een diep respect voor hun beslissing om bepaalde berichten te verwijderen en bijdragen aan het café niet langer te laten verschijnen in de top 10 op de voorpagina. Wat mij betreft publiceer je jouw bericht en mijn reactie integraal in het café. Dat betekent hopelijk het einde van de complottheorie. Groeten van Vlindertje
 6. 't Hopbelletje antwoordde mij (met weglating van wat zaken omdat het een pm is): Het forum is momenteel in onderhoud. Dit is al meerdere keren duidelijk aangekondigd. Ik snap niet waar je het over hebt met de vraag over zijspoor. Volgens mij staat het café nog steeds hoog in de spam top 10 Misschien begrijp ik je vraag verkeerd hoor. Maar alles rondom het café moet je bij de Fam zijn hij gaat over het wel en wee van dat draadje. Ik zal Fam een pm sturen. Misschien hebben we hier een gewoon misverstand met een technische oorzaak. The plot thickens.
 7. Geoman weet van niets. Hij adviseerde mij de vragen aan 't Hopbelletje te sturen. Dat heb ik gedaan.
 8. Ah, dus daar is mijn post gebleven. Ik heb Geoman een pm gestuurd met een paar vragen over het hoe en waarom van deze actie. In principe ga ik er altijd vanuit uit dat mensen wel redelijke motieven hebben voor hun daden. Tenslotte is veel mijn mening gebaseerd op veronderstellingen en van horen zeggen. Als hij echter niet reageert of als de veronderstellingen toch correct blijken te zijn dan zie je mij hier niet meer terug. Het was een genoegen jullie te leren kennen, al was het dan kort. Als je me zoekt, dan vind je me waarschijnlijk bij de buren.
 9. De kwaliteit van het forum verhogen door censuur? Zurigheid versus onzin. In beide is geen kwaliteit, lijkt mij. Respect voor hen die tegen windmolens vechten.
 10. Welterusten Od. Net het beluisterd. Gelukkig had ik een teiltje bij de hand.
 11. Nu zie ik het. Die hadden het dus van jou gejat!
 12. Ja die ontroert mij altijd weer. Van Janneke&Jip, als ik het wel heb. Gisteren hadden we het nog over Boertange
 13. Er is nog wat meer Duvel nodig om de dichtader te openen.
 14. Vandaag mijn auto getransformeerd tot cachemobiel met behulp van een bumpersticker. Tevens de spoiler verwijderd.
 15. Geen van drieën. Maar na een flink aantal Duvels van alledrie wel wat.
 16. Een geocacher uit het drukke Nijmegen Dronk ouzo maar kon daar niet tegen Hij danste de sirtaki Geheel in zijn nakie En fietste naar huis door de regen
 17. Er was eens een pacifist uit Boertange Die ging zijn keuken behangen Met een rendiermotiefje En kookt voor zijn liefje Een antilopenmenu met 4 gangen
 18. Vind ik ook. Halve marathon is voor watjes. Toch heb ik meer weg van een pacifist dan van een antiloop
 19. Het schijnt dat het dansen van de sirtaki slecht is voor jouw merk fiets, Od
 20. Tegenovergestelde van een antiloop. ?? dat is toch een pacifist?
 21. Wauw.....met mijn gewicht en mijn tempo, verbrand ik 89 tot 91 cal. per km hardlopen. Op 1 rendier, kan ik dus ongeveer eeehhhh .....425 Mcal/90cal = (425 000 000 / 90) / 42.2 = 111.901 Marathons lopen. Ik ga voortaan rendier op het menu zetten! Dus nu weet je ook waarom het een rendier heet
×
×
 • Nieuwe aanmaken...