Spring naar bijdragen

Vereniging geocaching nederland - Oprichten of niet ?


Gast 67-1015246823

Aanbevolen berichten

Gast 67-1015246823

Voorstel oprichting Vereniging Geocaching Nederland

 

De geocaching-community in Nederland groeit gestaag en er zijn reeds probleempjes ontstaan die te herleiden zijn naar ontbrekende structuur of niet duidelijk aangegeven verantwoordelijkheden en/of functies. Geoman spreekt graag over WIJ van Geocaching.nl maar onderzoek wijst uit dat Geocaching.nl NIEMAND is ( opgeheven bedrijf ). WIE nu eigenlijk “wij van Geocaching.nl” zijn is dus niet duidelijk. Er zijn steeds meer mensen die actief met geocaching bezig zijn en ondergetekende is van mening dat een aantal zaken op korte termijn behoren te worden geregeld om continuiteit te garanderen.

 

1) Oprichting van een vereniging met een bestuur van 7 personen uit, zo mogelijk, verschillende leeftijden, sexen en achtergronden. Liefst de huidige prominenten in het oprichtings-bestuur zoals Geoman, HawkEyes, Ijskimo, Walter, Ralph etc. In een te beleggen oprichtings vergadering zal democratisch een bestuur worden gekozen dat vervolgens aftreed en zich eventueel herkiesbaar stelt op de eerste ledenvergadering.

2) De nog nader te bepalen doelstellingen moeten worden vastgelegd in de statuten van de vereniging en gedeponeerd worden.

3) Geocaching.nl word overgedragen aan de vereniging om continuiteit te garanderen..

4) De vereniging regelt een aantal taken/functies, gebruikmakend van bepaalde expertises van verschillende mensen. Ik denk dan b.v.aan  HawkEyes ( buitensport specialist ), Geoman ( Webmaster ), Ijskimo ( Mediaspecialist ) etc, etc.

5) Geocaching als naam en als logo dient te worden geregistreerd ( is nog NIET gebeurd !! ) in de Benelux in goed overleg met Jeremy in Amerika zodat er in de toekomst geen misbruik word gemaakt hiervan.

6) Door middel van sponsoring en een bescheiden contributie dienen kosten nodig voor de continuiteit van Geocachend Nederland verdeelt te worden in een verantwoordelijk financieel beleid. Op die manier draait ook niet iemand persoonlijk voor kosten en/of aansprakelijkheden op.

 

In principe is alles mogelijk binnen de lijnen van deze verenigings-structuur. De open discussies over b.v. cache-controle of cache-waardering behoren tot de mogelijkheden. Tevens behoord inspraak door alle leden en besturen door een evenwichtig bestuur tot de mogelijkheden.

 

Dit is maar een voorzet en ondergetekende wil zich hiervoor inzetten. Ondergetekende wil liever NIET plaatsnemen in het bestuur indien er tenminste voldoende gegadigden zijn. Wel wil ondergetekende iets betekenen in de vorm van sponsoring en/of andere taken maar dit zal altijd getoetst moeten worden door het bestuur.

 

Ik ben benieuwd naar de reacties ……..

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

Gast 77-1011013881

Op een of andere manier is Joseph als lid in het forum weg. Al dan niet met opzet verwijderd is misschien voorbarig want ik weet dat dit reeds meer is gebeurd. Kun je daar eens naar kijken Geoman ?

Het hele verhaal van Joseph is nu als Guest geplaatst maar dit was zeker niet de bedoeling.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 73-1011035307

Dit onderwerp heeft via het forum grote kans om uit de hand te lopen. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Een real-time discussie lijkt mij beter.

 

Misschien kunnen we een datum/plaats prikken die ruim van te voren word aangekondigd en waarbij iedereen die mee wil praten (voor of tegenstander) word uitgenodigd.

 

Antwoord op de oorspronkelijke vraag:

In principe vind ik het wel een goed idee.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 77-1011013881
Misschien kunnen we een datum/plaats prikken die ruim van te voren word aangekondigd en waarbij iedereen die mee wil praten (voor of tegenstander) word uitgenodigd.

Mee eens, ook namens Joseph

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 74-1013985885
Het hele verhaal van Joseph is nu als Guest geplaatst maar dit was zeker niet de bedoeling.

"Onderwerp begonnen door: Chief Joseph" staat er bij mij nog steeds, maar het bericht is inderdaad van "Guest". Een klikje op de naam "Chief Joseph" geeft een "Gebruiker niet gevonden."

 

Overigens ben ik ook van mening dat de belangen van geocachend nederland beter vertegenwoordigd kunnen worden door een groep specialisten, bijvoorbeeld georganiseerd in het bestuur van een vereniging, ook om te voorkomen dat straks een gewiekste zakenman ofzo er met de site of met het logo vandoor gaat omdat daarbij de zaakjes niet helemaal goed geregeld waren, en ook als spreekbuis cq. aanspreekpunt richting de media.

 

Wat mij betreft sluit ik me aan bij Chief Joseph. Geoman zou in dit bestuur zeker een plaats moeten hebben, alsook een Hawkeyes, Megaheks en IJskimo.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 77-1011013881
Geoman zou in dit bestuur zeker een plaats moeten hebben, alsook een Hawkeyes, Megaheks en IJskimo.

 

Hey Jos gek ikke nie  :butbut:  :butbut:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 74-1020169930
ik denk dat het de enige weg is om continuïteit te waarborgen.

de namen die genoemd zijn als eventueel toekomstig bestuurslid klinken mij prima in de oren.

Dat is ook de enige doelstelling, continuiteit.

 

Tevens is dit berichtje even een testje of ik weer kan pennen in het forum. Mijn accountje was nl. kapot of verwijderd of zo.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WIE nu eigenlijk “wij van Geocaching.nl"

Dat zijn Ralph, Senne, Remco en Rene.

 

Remco en Rene zijn bestuurslid van Stichting Geocaching.

Senne en Ralph zijn meewerkend lid.

 

Er zijn steeds meer mensen die actief met geocaching bezig zijn en ondergetekende is van mening dat een aantal zaken op korte termijn behoren te worden geregeld om continuiteit te garanderen.

 

Wat voor zaken? Wat gaat er mis? Was het event niet naar je zin? De continuiteit is totaal niet in gevaar. De oprichting van de stichting was een eerste stap. De registratie van het beeldmerk loopt inmiddels ook. Alleen de shop moet nog beter op de rails gezet worden. Daar gaan we binnenkort met een vrijwilliger over praten.

 

Geocaching.nl word overgedragen aan de vereniging om continuiteit te garanderen.. 

 

Is dit een  grapje?  :)

 

Geocaching als naam en als logo dient te worden geregistreerd ( is nog NIET gebeurd !! )

 

Zie boven.

 

In de Benelux in goed overleg met Jeremy in Amerika zodat er in de toekomst geen misbruik word gemaakt hiervan.

 

Alle rechten tot het gebruik van de naam Geocaching in Nederland zitten bij de stichting. Wij zien toe op misbruik en rapporteren dit aan Jeremy. Jeremy heeft zwart op wit gesteld dat alleen wij, voorheen DIF en nu de stichting, gebruik mogen maken van alle rechten. Als DIF hebben wij in de beginfase een aardige geldsom overgemaakt om hem te ondersteunen. Kortom voor Jeremy zijn wij de enigste gesprekspartner in Nederland en hij verzekerde mij dat dit ook zo zal blijven daar wij hem ook nu financieel ondersteunen.

 

Er is geen sprake van om alles over te hevelen naar een vereniging daar wij anders financieel flink de boot in gaan.

Persoonlijk heb ik enkele duizenden guldens in geocaching.nl geinvesteerd. Laat ik maar zwijgen over de tijd en energie die ik erin heb gestoken.

 

E.e.a. betekent absoluut niet dat er geen inspraak kan zijn binnen wat wij doen. Laat je horen! Waarom alles opzouten en nu, 2 dagen nadat we elkaar gezien hebben, met deze voorstellen komen? Wat is er dan zo verschrikkelijk mis met de gang van zaken zoals het nu gaat? Wat kan een vereniging toevoegen? Is geocaching.com een vereniging? Nee toch. En wat is daar mis? Loopt toch als een speer. Juist doordat het daar een klein team is kan er slagvaardig worden gereageerd op ideeen en opmerkingen.

Kom anders met ideeen om de site nog beter te maken of e.e.a. nog beter te laten verlopen.

 

Naast stichting geocaching ben ik ook nog bestuurslid in een andere stichting en een vereniging. We hebben bewust gekozen voor een stichting omdat deze non profit is en omdat alle lijnen voor jaren duidelijk zijn. Een vaste groep mensen waar je van op aan kan. Binnen een vereniging gaat - is mijn lange ervaring- alles veel moeilijker en is de betrokkenheid vaak lager. Ook de regelmatige wisselingen van bestuursleden doen een vereniging vaak geen goed.

 

Over sponsering.

Je weet dat we op zoek zijn naar een hoofdsponsor uit een hoek die raakvlakken heeft met het GPS gebeuren.

Na overleg hebben we besloten niet in zee te gaan met bedrijven die hier geen raakvlak mee hebben.

E.e.a. om te voorkomen dat bezoekers van de site geconfronteerd worden met reclame waar ze niet op zitten te wachten.

 

Als de sponsoring niet of onvoldoende van de grond komt gaan we een donatie aan de bezoekers vragen net als Jeremy dit al langere tijd in de US doet. Ik doel dan niet op het membership maar op de ´paypal´methode.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 74-1020169930
Wat voor zaken? 

Wat gaat er mis? 

Was het event niet naar je zin? 

De continuiteit is totaal niet in gevaar. 

De oprichting van de stichting was een eerste stap. 

De registratie van het beeldmerk loopt inmiddels ook. 

Alleen de shop moet nog beter op de rails gezet worden. Daar gaan we binnenkort met een vrijwilliger over praten.

 

Geocaching.nl word overgedragen aan de vereniging om continuiteit te garanderen.. 

 

Is dit een  grapje?  :)

De zaken die ik aanhaal.

Er gaat het een en ander mis, mijns inziens, in de communicatie.

Het event was gezellig, leuk en goed. Niks mis mee. Laag om dat zo te stellen. De discussie is begonnen omdat jij onze activiteiten op IRC onderuit tracht te halen.

Welke stichting ? KVK ? Waar zijn de statuten op te vragen ?

Registratie is NIET bekend, ook niet in aanvraag.

Shop loopt allang niet helaas, anders was ik niet overgegaan op veler verzoek op het maken van stickers.

 

Neen, dat overdragen was zeker geen grapje. Het domein staat nu op naam van een bedrijf dat NIET bestaat. Als ik zou willen en ik zet het op mijn naam ( doom-scenario ) dan kan, omdat de registrar niet meer bestaat, niemand me daar van weerhouden. Heb je daar wel eens aan gedacht. Waarom staat het domein dan ook niet op naam van de stichting.

 

Waarom een vereniging i.p.v. een stichting ? Simpel, omdat inspraak in een ledenvergadering dan beter geregeld is. In een stichting hebben Geocachers in Nederland daar geen enkele invloed op of inspraak in.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Beste mensen,

 

het is nu eenmaal zo dat de stichting in oprichting is en de statuten zijn er nog niet (simpelweg omdat de meeste notarissen, waar je dat soort dingen toch echt vast moet laten leggen) vol zitten (geen tijd hebben tot ergens in de zomer.....

 

De stichting bestaat dus, alleen omdat we niet een krabbel van een notaris hebben (zijn we druk mee bezig, en omdat we allen erbij moeten zijn is dat niet heel simpel te lezen) kunnen we ons nog niet laten registereren bij de kvk.

 

De stukken zijn er dus....

 

Groeten....

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 74-1020169930
het is nu eenmaal zo dat de stichting in oprichting is en de statuten zijn er nog niet

Dat is dus eindelijk een straight antwoord. Sorry Remco maar men suggereert toch op z'n minst al enige tijd dat er een stichting is. Sterker, Rene beweerd zelfs dat er rechten zijn op geocaching i.o.m. Jeremy.

 

Als ik dan ga kijken of een en ander klopt blijkt er GEEN stichting te bestaan, geocaching.nl staat op een bedrijf dat niet ( meer ) bestaat. Statuten zijn er evenmin ( gedeponeerd ). Als merknaam of logo is niets vastgelegd, etc,etc.

 

Rene heeft op geen enkele manier over een i.o. gesproken.

 

Vandaar dat ik aan de bel trek en mijn ongerustheid uitspreek in de vorm van een voorstel.

 

Voor alle duidelijkheid: als we allen geocaching een warm hart toedragen moeten we dat samen doen. Maar wel duidelijk en eerlijk.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Gast 77-1011013881
Was het event niet naar je zin?

 

Geloof dat het aan de logs en foto's die er zijn dat het wel heel erg duidelijk is dat wij een geweldig weekend hebben gehad

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Chieffie wat een gefrustreert persoon ben je net als je Heksie!

Als nieuwkomer heb je trouwens wel een grote bek. Nooit zien we je en dan als een duveltje uit een doosje spring je achterlangs Heksie op het toneel. Zijn heksie der tantjes er nu echt uitgerot.

Als jullie je ergens laten zien is het oorlog! Vorige maand was het raak in het forum, nu al weer.

Wat ben je van plan met je verenigingutju? De boel overnemen. Zielig hoor! Geomannetju pesten omdat hij denkt dat een botju :P  alles monitoort. Gebeurt toch door jullie botjus? Zeik dan niet zo. De waarheid is vaak hard om te horen. En er alles bijhalen he ...... zelfs over een telefoon nummer. rofl!!

Je kreeg terechte repliek van Geoman en dacht ik ga een vereniging oprichten om hem te zieken.

Ach ja zo zijn Helmonders he. Altijd wat hersencellen minder.

Een veel te grote bek hebben jullie in dit Forum, altijd, en ik log niet vaak in, is het gezeik rond jullie en Ijskimo. Fijn voor de saamhorigheid. :)

Als ik jullie was zou ik me hier nooit meer laten zien. blijf maar lekker in je chatanaal roddelen. :D

Link naar opmerking
Deel via andere websites

[b:post_uid0](Stichting) GEOCACHING.NL met of zonder io erachter ga zo door. Ik ben tevreden met het werk wat jullie doen op de site en bv. het event.[/b:post_uid0]

 

Bezemstelen: Ik vind dit gezeur van de bovendste plank. Wat zijn jullie ontevreden. Jullie horen jezelf graag, wil graag het eerste en het laatste woord hebben en denken de wijsheid in pacht te hebben.

 

Geocaching is voor mij en ik denk vele andere een leuke hobby om alleen of met gezin of met vrienden in het ´veld´te doen. De rest zijn allemaal bijkomende zaken.

 

Gelukkig is het morgen weer 1 mei en kan iedereen weer aan het werk en dan hoef je ook niet meer na te denken over een vereniging. Schoenmaker houdt je bij je leest!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...