Spring naar bijdragen

Leges betalen


hankthea
 Share

Aanbevolen berichten

heb het ook eens geprobeerd.......na meerdere mails werd het me duidelijk dat ik 73.10 mocht betalen om een cache te mogen plaatsen.......dan maar geen cache... :blink:

vervolgens kreeg ik na een paar maanden een berichtje of ik mee wilde werken aan het uitzetten van een geocachetochtje voor de gemeente.....dezelfde mensen die na lang overleg eigenlijk niet echt mee werkten.

 

ik had er geen zin in........(vreemd he) :rolleyes:

 

mijn 2 centen....

 

Goh, wat heb je hier een kans laten leggen om juist die mensen die het plaatsingbesluit kunnen beslissen voor je op een hele goeie manier kennis te laten maken met onze hobby, had die prachtige multy die je in de planning had door de gemeente bonzen laten proeflopen en zo waren ze vanzelf enthousiast geworden, en wedden dat je dan wel elke medewerking meekrijgt van die gasten,kosteloos

 

Dus ja, ik vind het vreemd dat je er geen zin in had

 

Mijn 2cent.jpg

 

Barny b50c08bc-e26d-4d78-99d2-acb52f6a2315.jpg

 

 

1012 berichten geschreven waarvan 8 verwijdert (Gegumd) zijn

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

Dit is het artikel waar wij een vergunning voor gekregen hebben:

 

Paragraaf 5. Bruikbaarheid van de weg

 

Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 

Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

 

Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op:

 

vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

 

zonneschermen, voorzover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voorzover:

 

elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt en

 

elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt en

 

elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 

de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 

voertuigen;

 

voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

 

evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;

 

terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.2, vijfde lid;

 

standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.

 

Het is verboden op, aan, over of boven de weg een voorwerp of stof waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien:

 

deze door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de weg,

 

gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg, of

 

een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van. de weg.

 

Voor de toepassing van het tweede lid, onder c, wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 

Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

 

indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 

indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 

in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 

Een vergunning voor het plaatsen of het hebben van een terras op de weg kan bovendien worden geweigerd, indien niet wordt voldaan aan nadere door het college vast te stellen inrichting- en kwaliteitseisen.

 

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Woningwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 of de Wegenverordening Noord-Holland van toepas sing zijn.]

 

Mooi artikel, maar snap nog steeds niet wat dat met cache te maken heeft. Een cache is geen vlag, vlaggenstok,terras, zonnescherm of wat dan ook. Er zit of staat ook niet op of boven de openbare weg.

Alles wat daarin genoemd wordt heeft totaal niets met cache te maken.

Ik had nooit betaald op grond van deze regelgeving.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

heb het ook eens geprobeerd.......na meerdere mails werd het me duidelijk dat ik 73.10 mocht betalen om een cache te mogen plaatsen.......dan maar geen cache... :blink:

vervolgens kreeg ik na een paar maanden een berichtje of ik mee wilde werken aan het uitzetten van een geocachetochtje voor de gemeente.....dezelfde mensen die na lang overleg eigenlijk niet echt mee werkten.

 

ik had er geen zin in........(vreemd he) :blink:

 

mijn 2 centen....

 

Goh, wat heb je hier een kans laten leggen om juist die mensen die het plaatsingbesluit kunnen beslissen voor je op een hele goeie manier kennis te laten maken met onze hobby, had die prachtige multy die je in de planning had door de gemeente bonzen laten proeflopen en zo waren ze vanzelf enthousiast geworden, en wedden dat je dan wel elke medewerking meekrijgt van die gasten,kosteloos

 

Dus ja, ik vind het vreemd dat je er geen zin in had

 

Mijn 2cent.jpg

 

Barny b50c08bc-e26d-4d78-99d2-acb52f6a2315.jpg

 

 

1012 berichten geschreven waarvan 8 verwijdert (Gegumd) zijn

 

 

mischien heb je wel gelijk barny.....

 

achteraf bleek dat ook dorpsgenoten al even bezig waren met het verkrijgen van een vergunning (toestemming) zodat die schitterende multi's er toch gekomen zijn.....dat maakte het voor mij wat makkelijker om het erbij te laten.

het was wellicht beter geweest als we (schijndelse geocachers) barne,jolmar,en ondergetekende samen deze kwestie hadden aangepakt.

 

maar eind goed al goed.....die perfecte multi's zijn er dus wat let je om in de omgeving eens te komen cache'n.

 

:rolleyes:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

heb het ook eens geprobeerd.......na meerdere mails werd het me duidelijk dat ik 73.10 mocht betalen om een cache te mogen plaatsen.......dan maar geen cache... :angry:

vervolgens kreeg ik na een paar maanden een berichtje of ik mee wilde werken aan het uitzetten van een geocachetochtje voor de gemeente.....dezelfde mensen die na lang overleg eigenlijk niet echt mee werkten.

 

ik had er geen zin in........(vreemd he) :beerchug:

 

mijn 2 centen....

 

Goh, wat heb je hier een kans laten leggen om juist die mensen die het plaatsingbesluit kunnen beslissen voor je op een hele goeie manier kennis te laten maken met onze hobby, had die prachtige multy die je in de planning had door de gemeente bonzen laten proeflopen en zo waren ze vanzelf enthousiast geworden, en wedden dat je dan wel elke medewerking meekrijgt van die gasten,kosteloos

 

Dus ja, ik vind het vreemd dat je er geen zin in had

 

Mijn 2cent.jpg

 

Barny b50c08bc-e26d-4d78-99d2-acb52f6a2315.jpg

 

 

1012 berichten geschreven waarvan 8 verwijdert (Gegumd) zijn

 

Ik ben er wel op in gegaan en heb de gemeente ambtenaren inclusief de verantworodleijk wethouder een leuke cache voorgeschoteld. Reacties waren laaiend enthousiast maar het haantjes gedrag is niet verdwenen. Dit alles in combinatie meet de afdeling toerisme om mijn woonplaats te promoten. Blijf tegen allerlei obstakels lopen ondanks een vergunning.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Dit is het artikel waar wij een vergunning voor gekregen hebben:

 

Paragraaf 5. Bruikbaarheid van de weg

 

Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 

Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

 

Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op:

 

vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

 

zonneschermen, voorzover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voorzover:

 

elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt en

 

elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt en

 

elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 

de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 

voertuigen;

 

voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

 

evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;

 

terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.2, vijfde lid;

 

standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.

 

Het is verboden op, aan, over of boven de weg een voorwerp of stof waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien:

 

deze door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de weg,

 

gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg, of

 

een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van. de weg.

 

Voor de toepassing van het tweede lid, onder c, wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 

Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

 

indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 

indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 

in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 

Een vergunning voor het plaatsen of het hebben van een terras op de weg kan bovendien worden geweigerd, indien niet wordt voldaan aan nadere door het college vast te stellen inrichting- en kwaliteitseisen.

 

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Woningwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 of de Wegenverordening Noord-Holland van toepas sing zijn.]

 

Mooi artikel, maar snap nog steeds niet wat dat met cache te maken heeft. Een cache is geen vlag, vlaggenstok,terras, zonnescherm of wat dan ook. Er zit of staat ook niet op of boven de openbare weg.

Alles wat daarin genoemd wordt heeft totaal niets met cache te maken.

Ik had nooit betaald op grond van deze regelgeving.

 

 

Klopt. Naar mijn mening heb je nu nog steeds geen toestemming voor het plaatsen van een geocache. Je mag wel een vlaggestok plaatsen.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Dit is het artikel waar wij een vergunning voor gekregen hebben:

 

Paragraaf 5. Bruikbaarheid van de weg

 

Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 

Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

 

Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op:

 

vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt; ..........

 

Mooi artikel, maar snap nog steeds niet wat dat met cache te maken heeft. Een cache is geen vlag, vlaggenstok,terras, zonnescherm of wat dan ook. Er zit of staat ook niet op of boven de openbare weg.

Alles wat daarin genoemd wordt heeft totaal niets met cache te maken.

Ik had nooit betaald op grond van deze regelgeving.

 

 

Klopt. Naar mijn mening heb je nu nog steeds geen toestemming voor het plaatsen van een geocache. Je mag wel een vlaggestok plaatsen.

 

Volgens mij wordt hier in dit artikel juist genoemd waarvoor géén vergunning nodig is: vlaggen, wimpels vlaggenstokken, zonneschermen met bepaalde voorwaarden, voertuigen enz.

Voor het overige heb je dus, volgens dit artikel, (helaas) een vergunning nodig, zo lees ik hier uit.

Niet dat ik enig vergunningenbeleid afwijs of toejuich, maar alleen mijn interpretatie van de tekst.

En nee: niet werkzaam bij de overheid!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Het betreffende artikel staat een aantal dingen toe, en verbied een aantal dingen. Het lijkt mij dat de gemeente geen vergunning kan verlenen voor iets dat ze verboden heeft. In het artikel is ook niet geregeld dat vrijstelling van het verbod kan worden verleend door een vergunning. Dus het geeft juridisch gezien alleen de mogelijkheid om vlaggemasten e.d. te plaatsen.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

M.i. staat het artikel de plaatsing van sommige zaken (of gebruik van de weg enz.) toe zonder vergunning (vlaggen, wimpels, vlaggenstokken, zonneschermen onder bepaalde voorwaarden, voertuigen enz.).

Tevens verbiedt het overige zaken (of overig gebruik van de weg enz.) als die zonder vergunning worden geplaatst "Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan."

 

Vraag je een vergunning aan voor "gebuik van de weg" en wordt die verleend, dan is dat m.i. conform dit artikel niet verboden.

 

Maar goed, zelfs cachen met miezerig weer is leuker dan gemeenteverordeningsartikelen uit te pluizen. :beerchug:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

achteraf bleek dat ook dorpsgenoten al even bezig waren met het verkrijgen van een vergunning (toestemming) zodat die schitterende multi's er toch gekomen zijn.....dat maakte het voor mij wat makkelijker om het erbij te laten.

het was wellicht beter geweest als we (schijndelse geocachers) barne,jolmar,en ondergetekende samen deze kwestie hadden aangepakt.

 

maar eind goed al goed.....die perfecte multi's zijn er dus wat let je om in de omgeving eens te komen cache'n.

 

:beerchug:

Toch mooi dat via dit draadje Schijndel wordt gepromoot als cachelocatie. :angry::thumbup: . Zijn de (dubbel) betaalde leges toch nog ergens goed voor!!

 

Jolmar

bewerkt door jolmar
Link naar opmerking
Deel via andere websites

M.i. staat het artikel de plaatsing van sommige zaken (of gebruik van de weg enz.) toe zonder vergunning (vlaggen, wimpels, vlaggenstokken, zonneschermen onder bepaalde voorwaarden, voertuigen enz.).

Tevens verbiedt het overige zaken (of overig gebruik van de weg enz.) als die zonder vergunning worden geplaatst "Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan."

 

Vraag je een vergunning aan voor "gebuik van de weg" en wordt die verleend, dan is dat m.i. conform dit artikel niet verboden.

 

Maar goed, zelfs cachen met miezerig weer is leuker dan gemeenteverordeningsartikelen uit te pluizen. :angry:

 

Jullie hebben gelijk, had even niet goed gelezen, maar nog steeds staat er nergens dat ik voor een cache een vergunning moet hebben, ik maak voor het cache alleen maar gebruik van de weg om mij te verplaatsen, ik mag zelfs op het trottoir gaan zitten om te loggen. Ik zie niet wat het oneigenlijk gebruik is, kan hem zelfs als hij klein genoeg is in een muurvoeg stoppen.

 

Maarja betaald is al, dus heeft het weinig effect.

Gelukkig is het hier wat anders geregeld, stad, bisdom en natuur geven indien aangevraagd en aan de regels houd graag hun toestemming zonder kosten.

Anders ligt Duitsland en Belgie ook lekker dicht bij. :beerchug:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
 Share

  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...