Spring naar bijdragen

Poll i.v.m. slotje - Wat vind je van het "slotje"


Joseph

Aanbevolen berichten

En derhalve opnieuw aangemeld. De wijziging in de sig betrof het toevoegen van m'n lokatie (copy/paste van de lokatieregel uit hetzelfde configuratiescherm) en m'n emailadres, op dezelfde wijze genoteerd als de huidige sig. Niets spannends...

 

Mijn posting is ondertussen ook verdwenen, tot verrassing van moderator ByTheWay. Hij had een aanpassing uitgevoerd, maar zag dat het bericht later was verdwenen. Wellicht houdt dat verband met het feit dat het betreffende account niet meer bestond?

 

De inhoud van mijn postje (oorspronkelijk reagerend op postjes van Koos en Off The Road, waarin "Joseph met zijn stichting", en "apart gaan" werden genoemd) plaats ik hier nogmaals, zij het iets aangepast omdat met de originele postings ook de reactienoodzaak is verdwenen. Mocht het .nl team verdere aanpassing wenselijk achten, dan voeg ik mij uiteraard onder hun moderatie.

 

Punt een. Het is niet Joseph z'n stichting. Joseph heeft de gang naar de notaris gemaakt, is direct daarna teruggetreden en heeft een interim bestuur aangesteld. Van dat bestuur zijn alleen ondergetekende en de secretaris ( Esther 'Euro' ) zelfstandig bevoegd. Joseph is penningmeester, maar is als zodanig ( en dat is zeer ongebruikelijk! ) niet zelfstandig bevoegd. Joseph kan dus niks met "zijn" stichting: hij heeft zich neer te leggen bij de wil van de meerderheid van het bestuur. Daar heeft hij bewust zelf voor gekozen, om dit soort kritiek te voorkomen. Bovendien zit het interimbestuur hier drie maanden, daarna treed een bestuur aan dat door de cachers wordt samengesteld. Als het even tegenzit heeft Joseph dus over drie maanden zelfs geen bestuurszetel meer in "zijn" stichting.

 

En wat dat 'apart' betreft: het doel van de stichting is juist om het cement te zijn tussen alle losse initiatiefjes die her en der ontstaan. Kijk eens verder dan die ene URL: werp een blik op geocaching.startpagina.nl en verbaas je over de explosieve groei van onze hobby. Van 1 naar 41000 caches in 2,5 jaar, events die exponentieel groeien... Het is nu het moment om een koepel te maken, daar moet je niet nog eens een jaar mee wachten. Eigenlijk is het al een half jaar te laat, maar dat kun je onmogelijk aan Joseph wijten.

 

Overigens zijn de contacten onderling veel beter dan de venijnige toon van een enkeling hier wil doen vermoeden. Met alle leden van het .nl team kunnen we ontspannen en constructief praten, behalve met de beslisser. Dat is jammer, maar verder geen probleem. Per slot van rekening heeft hij ons niet nodig en wij hem niet.

 

Ondertussen heb ik een PM van Geoman gekregen waaruit blijkt dat hij niet wil dat over andere zaken dan de website www.geocaching.nl wordt gesproken op dit forum. Dit staat ook zo verwoord in de nieuwe forumregels. Uiteraard honoreren we dat, per slot van rekening is het zijn site. Wie verder mee wil helpen de reglementen en het bestuur vorm te geven, is daartoe uitgenodigd op het forum van geocaching.nu. De discussie hier zal worden gesloten in die zin, dat in elk geval het bestuur van de stichting hier niet meer zal posten of lezen. Dit topic is immers niet in overeenstemming met de nieuwe boardregels, en we zullen ons als goede gasten conformeren aan de wensen van onze gastheer.

 

Zenz

 

 

 

Edited By Zenz on nov. 03 2002 at 21:54

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ReizenReizen

1 - Met alle leden van het .nl team kunnen we ontspannen en constructief praten, behalve met de beslisser. Dat is jammer, maar verder geen probleem. 

 

2 - Ondertussen heb ik een PM van Geoman gekregen waaruit blijkt dat hij niet wil dat over andere zaken dan de website www.geocaching.nl wordt gesproken op dit forum. 

 

3 - Dit staat ook zo verwoord in de nieuwe forumregels. Uiteraard honoreren we dat, per slot van rekening is het zijn site.

Een reactie op enkele pertinente onwaarheden.

 

1 - Er is de afgelopen 6 maanden nog nooit, op welke manier dan ook met één van de stichtingsleden gesproken. Sterker nog 9 van de 10 ken ik niet persoonlijk. Nooit ontmoet.

Hier en daar een mailtje over en weer. Thats all.

Hoe kan je dan schrijven dat je met mij niet contructief en ontspannen kan praten. Het is mij een raadsel.

 

Hoeze constructief praten? Waarover? Wat moet er geconstrueerd gaan worden?

 

2- De complete mail ->

[i:post_uid0]

 

Beste Rene,

 

Jammer. Moet ik hieruit concluderen dat geocaching.nl geen platform wil zijn voor de discussie onder geocachers over de stichting geocaching?

 

Gert Jan

 

-------------------------

 

Hallo Zenz!

 

Die conclusie moet je inderdaad trekken. Daar ook wij verder gaan met een stichting zal het e.e.a. alleen maar verwarring stichten. Zéker op het moment dat onze stichting van de grond is.

 

Gezien jullie mogelijkheden lijkt het mij geen probleem discussies binnen andere forums dan die van het .nl voort te zetten.

 

Wij hopen dat de stichting geocaching respect heeft voor deze door de meerderheid van onze groep gesteunde beslissing.

 

Met vriendelijke groet,

 

René

[/i:post_uid0]

 

3 - Ook dit is niet waar. Er staat nergens dat er alleen maar over de .nl site mag worden gesproken in het forum. Wát een lariekoek.

Wél vinden wij het niet te begrijpen dat leden van de stichting hier een platform gaan inrichten om hun zaak te promoten. Zoals ik meldde in mijn PM gaat ons dat te ver.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

I stand corrected. Laat me e.e.a. toelichten:

 

Er is de afgelopen 6 maanden nog nooit, op welke manier dan ook met één van de stichtingsleden gesproken. Sterker nog 9 van de 10 ken ik niet persoonlijk. Nooit ontmoet.

Hier en daar een mailtje over en weer. Thats all. 

Hoe kan je dan schrijven dat je met mij niet contructief en ontspannen kan praten. Het is mij een raadsel.

 

Ik heb intensief en op vele wijzen geprobeerd met het .nl team in gesprek te geraken. Via het forum - helaas heb je die threads gewist - , via email en PM. Met teamleden als Hawkeyes, ByTheWay en Prof. Lupardi heb ik met enige regelmaat goed contact, evenals met vele tientallen andere cachers. Via een van de fora, PM, email, telefoon of ontmoetingen IRL tijdens bijvoorbeeld events. Open, ontspannen, geanimeerd. Niet zo vreemd: we delen dezelfde hobby, willen dezelfde dingen. Hetzelfde geldt voor de andere bestuursleden. Als ik jou dan zie schrijven dat je 9 van de 10 (het zijn er momenteel overigens 7) niet persoonlijk kent, "nooit ontmoet", vraag ik me af waar dit mis gaat.

 

Zoals je je ongetwijfeld zult herinneren, was mijn eerste bemoeienis hier een bemiddelingspoging in het conflict rondom de verbanning van Joseph, IJskimo, Megaheks, Lara en Jos van het .nl forum. Ook Mumzle heeft zich daar destijds voor ingezet. Ieder poging de zaak eens normaal te bespreken strandde op een ferm 'Njet' van jou. Daarna is de toon van je mailtjes nooit vriendelijker geworden, zogezegd. Ook je postjes gaven geen blijk van grote bereidwilligheid om nu eens te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Mocht ik daaruit ten onrechte de conclusie hebben getrokken dat je niet om tafel wilt, dan ben ik de eerste om de hand in eigen boezem te steken. Vooroordelen schuilen in een klein hoekje! Als ik uit dit postje nu mag concluderen dat je *wel* bereid bent om eens om tafel te gaan zitten, al was het maar om de lucht te klaren, dan ga ik daar graag op in. Een biertje of een bak koffie erbij...

 

Wat betreft het ongewenst zijn van discussie over de stichting op geocaching.nl:

Het door jou aangehaalde PM'metje staat niet alleen. Daaraan vooraf ging een PM van jou aan mij dat het topic was gewist:

 

Hallo Zenz!

 

Zoals je gezien hebt is je topic over de notulen van jullie stichting

verwijderd. De inhoud strookt niet met de nieuwe forumregels.

 

 

Namens het .nl team

 

René

Admin

 

Na mijn eerste reactie (de PM die jij citeert) heb ik direct een tweede verzonden met de vraag om aan te geven exact *welke* forumregel was overtreden. Jouw PM box zat echter vol: waarschijnlijk was mijn laatste PM de druppel. Geen nood, ik nam aan dat zoiets wordt overlegd binnen het team, zoals je later ook zelf in je reactie zei:

 

Wij hopen dat de stichting geocaching respect heeft voor deze door de meerderheid van onze groep gesteunde beslissing.

 

Daarom die vraag maar aan Hawkeyes en ByTheWay voorgelegd. Die bleken echter van niets te weten. Al brainstormend kwamen we tot de conclusie dat er twee mogelijkheden waren. Misschien was de steen des aanstoots de regel dat elke thread die 'uit de hand zou kunnen lopen' op voorhand wordt gewist. Die regel is echter zo algemeen dat je daarmee de tent wel kunt sluiten: als je de juiste mensen aan het woord laat heeft elke discussie de potentie uit de hand te lopen. Het postje zelf bevatte niets aanstootgevends of polariserends, dus als dat al aanleiding zou geven tot... Nee, waarschijnlijker was deze regel:

 

- Het board gebruiken als promotie middel anders dan voor geocaching.nl  is strikt verboden.

 

Nu moet ik zeggen dat het doorworstelen van notulen niet mijn favoriete bezigheid is, en dat ik er daarom moeite mee heb om het posten van een link naar notulen als 'promotie' te zien - maar dit was het beste argument dat we konden verzinnen. Daarbij speelde mee dat meer cachers spontaan op dit idee kwamen (lees de fora en nieuwsgroep maar na). En blijkbaar moeten we dat 'promotie' dus erg ruim zien... Mocht ik dat niet goed hebben geconcludeerd, dan laat ik me graag corrigeren.

 

Wél vinden wij het niet te begrijpen dat leden van de stichting hier een platform gaan inrichten om hun zaak te promoten. Zoals ik meldde in mijn PM gaat ons dat te ver.

 

Tsja, dan vervallen we in een herhaling van zetten. De stichting is niet van 'ons' als in: het bestuur. De stichting is van, voor en door cachers: hoewel een stichting geen 'leden' kan hebben, zijn de 'leden' bij de stichting geocaching eenvoudigweg alle cachers. Dezelfde mensen die het forum van .nl frequenteren. Dat is de reden waarom we het graag op deze plek wilden bespreken. Maar zoals je zelf aangeeft is het geen enkel probleem die discussie op een ander forum dan .nl voort te zetten. Zoals ik in mijn vorige post al aangaf zal in elk geval het bestuur van de stichting hier niet meer posten of lezen. Conform je verzoek zullen we de discussie over de inrichting van de stichting verder voeren op geocaching.nu.

 

Het ga je goed!

 

Zenz

 

 

 

Edited By Zenz on nov. 04 2002 at 14:01

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Vooroordelen schuilen in een klein hoekje!

 

Ik wil er nog dit over zeggen.

 

Vergeet niet dat ik en mijn gezin - zelfs midden in de nacht - telefonisch bedreigd zijn. ( "Als je vent dit en dat niet uit het forum haalt dan spring ik nu in de auto en kom ik jullie bekken verbouwen") Dat ik openlijk meerdere malen in het forum uitgescholden ben. (Wie herinnerd zich het *&^%$#@! YOU topic niet? Was dat niet één van jullie bestuursleden?)

Vergeet niet dat persoonlijke mailtjes, mailtjes om de lucht te klaren, aan jou gericht zonder mijn toestemming op IRC en onder leden zijn verspreid.

 

Moet ík dan met dit soort mensen aan de tafel gaan zitten om een site, die we met een groep mensen hebben opgebouwd tot wat het is, uit handen te geven?

Moet ik dan met dit soort lui praten over een stichting die wij notabene zelf al driekwart op de kaart hadden staan?

 

Denk toch eens na voor je wat roept. Elk verhaal heeft twee kanten. Jij wil alleen maar horen wat jezelf goed uitkomt.

 

Ik dit licht bezien heeft het verder geen zin inhoudelijk te reageren op je postje. Volslagen zinloos.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Zoals ik in mijn vorige post al aangaf zal in elk geval het bestuur van de stichting hier niet meer posten of lezen. Conform je verzoek zullen we de discussie over de inrichting van de stichting verder voeren op geocaching.nu.

 

Het ga je goed!

 

Zenz

Geoman, is dit nu echt wat je wilt? Afscheiding van mensen die de sport een warm hart toedragen. Absolute verkwisting van kennis, waar wij  -  de geocachers -  in de toekomst best gebruik van hadden willen maken. Ja, ook op het .nl forum. Nu worden wij eigenlijk weggejaagd naar het .nu forum. Ik had dit allemaal zo graag anders gezien, maar kennelijk is dat niet mogelijk. Ik moet ook bekennen dat er inderdaad meer venijn in je postjes zit, hoewel dat ook kan liggen aan de recentelijke flame war die je op allerlei mogelijke manieren heb mogen ontvangen. Dat keur ik absoluut niet goed, maar dat neemt echter niet weg dat je nu in mijn ogen de veel gebruikte sleutel "verdeel en heers" hanteert. Bijzonder jammer, want het zou wel eens zo kunnen zijn dat je daarmee aan het verkeerde eind trekt. Ik snap het echt allemaal niet meer. Populariteit, in welke vorm dan ook, kan van het ene moment in het andere weg zijn, zeker wanneer de mensen waar het om gaat worden vergeten. (Kijk maar naar de politiek)

Ik probeer het nog een beetje positief te benaderen, hoewel ik daar steeds meer moeite mee krijg, maar ik zou je graag willen verzoeken je stelling hierin te wijzigen. Anders zien vele cachers zich echt genoodzaakt om uit te wijken naar een ander forum en dat zou best wel eens verkeerd uit kunnen pakken.

 

Een zorgelijke Mumzle

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Beste Geoman,

 

moet ik hieruit nu concluderen dat u de mensen die bedreigingen hebben geuit tegen u en uw familie, schaart onder de bestuursleden van de Stichting???

Ik zou dat namelijke een hele kwalijke zaak vinden. Ook de vermelding hiernaar zou ik willen categoriseren onder de noemer persoonlijke beledigingen aangezien ik u nog nooit en en te nimmer heb ontmoet of gesproken heb.

Over vooroordelen gesproken!

 

Met vriendelijk groet,

Euro

secretaris Stichting Geocaching

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Vergeet niet dat ik en mijn gezin - zelfs midden in de nacht - telefonisch bedreigd zijn. ( "Als je vent dit en dat niet uit het forum haalt dan spring ik nu in de auto en kom ik jullie bekken verbouwen")

Dit is allemaal heel kwalijk.

Maar is het misschien, juist vanwege deze vervelende uitlatingen, niet beter om een aantal zaken wat meer uit handen te geven? Gewoon zodat je zelf wat buiten schot staat?

Ik kan me dit soort uitlatingen nauwelijks voorstellen, en wil dan ook niet geloven dat een normale geocacher zich hiermee inlaat!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik sla alle berichten op die ik verwijder/modificeer. Dit in het geval dat andere moderators het nog willen inzien om mijn beslissing te begrijpen. Het bericht was aanstootgevend en daarom niet geschikt voor publicatie op het forum. Ik wil hier niet spreken over mythevorming alleen over actief modereren.

 

Het verwijderen/aanpassen van aanstootgevende berichten is helaas één van mijn taken als moderator. Dit om te zorgen dat we een leefbaar forum houden.

 

De opmerking die hier geplaatst is had ook per PM gestuurd kunnen worden. Je krijgt dan altijd een antwoord met toelichting van mij. Het feit dat deze opmerking in een toch al zeer "beladen" thread gebeurt vind ik jammer en misplaatst.

 

ByTheWay

 

 

 

Edited By Bytheway on nov. 06 2002 at 16:20

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
  • Onlangs hier   0 leden

    • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...