Spring naar inhoud


Foto
- - - - -

Betalen Voor Toestemming


 • Log in om te reageren
35 reacties op dit onderwerp

#31 Lady & de Vagebond

Lady & de Vagebond

  Normale Poster

 • Leden
 • PipPipPip
 • 65 berichten
 • Geslacht:Man
 • Woonplaats:kop van Drenthe
 • Lengtegraad :6.23576
 • Breedtegraad :53.01822

Geplaatst 03 juni 2010 - 16:37

Dit zouden ze van mij kunnen krijgen: link

Wat ben je weer royaal en gul...
Maar misschien zorgen ze voor die 60 euro er dan ook wel voor dat het bosje vrij is van teken, dazen en rupsen?
Ik bedoel: je mag voor dat geld toch wel een tegenprestatie van formaat verwachten.
 • 0

#32 @rend

@rend

  Normale Poster

 • Leden
 • PipPipPip
 • 1394 berichten
 • Geslacht:Man
 • Woonplaats:Nuenen

Geplaatst 03 juni 2010 - 16:45

Ja dat de politie je cache bewaakt en een logger om identificatie vraagt. Mooie boel daar.
 • 0

#33 Team WilP

Team WilP

  Normale Poster

 • Leden
 • PipPipPip
 • 1250 berichten
 • Geslacht:Man
 • Woonplaats:Lennisheuvel

Geplaatst 03 juni 2010 - 17:26

Jammer dat het zo loopt daar.
In onze gemeente een gesprek gehad en afspraken gemaakt.
De dienst openbare werken, afdeling groen is dus bekend met geocaching na een kleine presentatie.
Micro's plaatsen conform de afspraken en kistjes en bakjes melden en de plaats van te voren aangeven.
Enkele afspraken; nooit begraven, afdekken, tegen een object leggen.
Het heeft eigenlijk alleen te maken met het onderhoud van het groen.

Misschien handig voor anderen die om toestemming gaan vragen om de gemeente er op te wijzen dat in de meeste gemeentes er geen kosten aan zijn verbonden.
Vraag om toestemming niet om een vergunning.

Daarnaast vind ik een bedrag van Ä 60,00 voor leges voor een vergunning buiten alle proporties! :)

:lol1:
 • 0

#34 Team Professor X

Team Professor X

  Daily Poster

 • Leden
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5005 berichten
 • Geslacht:Team
 • Woonplaats:X-factor

Geplaatst 03 juni 2010 - 17:56

Hallo Team Professor X:

Er staat: "Wij verlenen u op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning voor het plaatsen van 2 geocaches, waarvan een ........ en een ............. (........... is daar en daar) te .............(de plaats).


Ik ga ervan uit dat jullie in Eemnes wonen, of dat de cache op dat grondgebied wordt geplaatst?
In dat geval zit er iemand uit zijn nek te carambalen in het gemeentehuis, want dat artikel gaat over iets anders.
Een cache plaatsen kan je daar niet onder kwijt!!! Vraag maar eens om een juridische onderbouwing of anders dreig je met de wethouder.
In ieder geval zou ik niet betalen en de vergunning lekker retourneren. Want welke handhaver gaat er nu controleren op een kistje in het struikgewas?
Maar goed, wil je het formeel doen.....protest aantekenen!

Paragraaf 5: Bruikbaarheid van de weg
Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan
overeenkomstig de publieke functie daarvan.
2. Het verbod geldt niet voor:
a. vlaggen, wimpels of vlaggenstokken indien deze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of
goederen en niet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt;
b. zonneschermen, voorzover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg
en voorzover:
- elk onderdeel zich hogerr dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt en
- elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van het voor het
rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt en
- elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel
reikt;
c. de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met
laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor dat
onmiddellijk na het beŽindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de
weg verwijderd zijn en de weg hiervan gereinigd is;
d. voertuigen;
e. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;
f. evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;
g. terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.2, vijfde lid;
h. standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.
3. Het is verboden op, aan, over of boven de weg een voorwerp of stofwaarop gedachten of gevoelens worden
geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien:
a. deze door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de weg,
b. gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg, of
c. een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van. de weg.
4. Voor de toepassing van het tweede lid, onder c, wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de
Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.
5. Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:
9
a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de
weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het
doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
b. indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke
eisen van welstand;
c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen
onroerende zaak;
d. indien het beoogde gebruik tot doel heeft het maken van handelsreclame.
6.
a. Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de
Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.
b. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder a, geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.
c. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder b, geldt niet voor bouwwerken.
d. De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder c, geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet milieubeheer.


Bewerkt door Team Professor X, 03 juni 2010 - 17:56.

 • 0

#35 D3xtar

D3xtar

  Normale Poster

 • Leden
 • PipPipPip
 • 36 berichten
 • Geslacht:Man
 • Woonplaats:Dokkum

Geplaatst 07 juni 2010 - 19:17

Heb vandaag zowaar bericht teruggekregen van de gemeente. Niet zo best nieuws: in de Dokkumer binnenstad staan ze geen caches toe.. Nog niet, want ze wilden wel de locaties weten waar ik er eentje wil gaan plaatsen.

Dat er al jaren een cache in de binnenstad ligt heb ik maar niet verteld, maar die is dan ook niet van mij :blush:

Heb de volgende tekst teruggemaild. Misschien dat iemand er hier nog iets aan heeft bij het vragen van toestemming:

-------------------------------------------
Geachte mevrouw Blaat,

Ik ben aan het nadenken over meerdere locaties. Zoals ik eerder uitlegde moet er een bepaald "verhaal" achter de caches zitten. U kunt hierbij aan meerdere zaken denken:


-Kleine cache in blablabla

-Cache in de vorm van blablabla

-Cache om of nabij het geblaat

-Een puzzelcache omtrend de blablablabla in Dokkum.

Enkele van deze caches zouden worden geplaatst in of bij de binnenstad. Ik betreur de mededeling dat Geocaches op dit moment niet zijn toegestaan in de binnenstad. De groep toeristen\hobbyisten die deze sport ( want dat mag het genoemd worden...) beoefent is groeiende. Een of meerdere caches in de binnenstad van Dokkum zou dus absoluut op zijn plaats zijn, gezien het toeristische karakter van Dokkum.

Mij is niet bekend op welke grond de huidige beslissing\regels zijn gebaseerd, maar ik zou willen vragen deze uitspraak te herzien. Ik ben bereid om een soort proef-cache neer te leggen. U kunt dan zelf zien hoeveel leuke reacties dit oplevert.

Tot slot zou ik u willen wijzen op de volgende pagina:

http://www.geocachin...php#AfsprakenNL

Deze pagina bevat enkele verzamelde afspraken met verschillende partijen (waaronder gemeenten) omtrend geocachen. Dit kan u misschien helpen in uw definitieve besluitvorming.


Gaarne zie ik uw reactie tegemoet.


Met vriendelijke groet,

BLABLABLABLA
-----------------------------------
---------------------------------------------
 • 0

#36 Sivota

Sivota

  Maniakale Poster

 • Donateurs
 • PipPipPipPipPip
 • 3831 berichten
 • Geslacht:Niet ingevuld
 • Woonplaats:Amersfoort
 • Lengtegraad :5 23554
 • Breedtegraad :52 10243

Geplaatst 07 juni 2010 - 21:31

Misschien moet dit draadje een andere titel krijgen, of wat berichtjes verplaatsen naar een draadje over toestemming? :blush:
Het gaat volgens mij niet meer over SBB, plaatsing in een natuurgebied en ook niet echt meer over leges, maar over al dan niet toestemming in diverse gemeentes.
 • 0
1 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 members, 1 guests, 0 anonymous users