Jump to content
hankthea

Leges betalen

Recommended Posts

Bij o.a. GL moet je zelfs contracten (gratis) toekennen).

:rolleyes: Wat is GL?

 

 

Geldersch Landschap ?

 

 

Sorry, drl

Edited by Voortrekkers

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wij hebben voor onze, in ontwikkeling zijnde, caches een officiële vergunning gekregen. ;) Voor deze vergunning moesten wij ook leges bepalen. De vergunning was verleend op basis van artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening. Een officiële vergunning dus, met dus ook officiële leges. Bij ons bedroegen die zelfs € 20,80! :rolleyes: Of het normaal is weet ik niet, maar volgens mij kom je er ook niet onder uit. Je zou alleen kunnen aankaarten dat je nooit om een vergunning hebt gevraagd, maar slechts om toestemming. :newyear:

 

Als ik het APV lees van jullie gemeente met het desbetreffende artikel dan moet er een aardige cache worden gelegd ;)

 

Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

- het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

- het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 

Ter uitvoering van het in het eerste lid gestelde verbod kan het college nadere regels vaststellen, waaronder gebieden aanwijzen waar het verboden is voorwerpen op of aan de weg te plaatsen.

 

Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt niet voor:

evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1.;

standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.1.

 

Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wij hebben voor onze, in ontwikkeling zijnde, caches een officiële vergunning gekregen. :thumbup: Voor deze vergunning moesten wij ook leges bepalen. De vergunning was verleend op basis van artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening. Een officiële vergunning dus, met dus ook officiële leges. Bij ons bedroegen die zelfs € 20,80! :thumbdown: Of het normaal is weet ik niet, maar volgens mij kom je er ook niet onder uit. Je zou alleen kunnen aankaarten dat je nooit om een vergunning hebt gevraagd, maar slechts om toestemming. :blink:

 

Als ik het APV lees van jullie gemeente met het desbetreffende artikel dan moet er een aardige cache worden gelegd B)

 

Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

- het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

- het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 

Ter uitvoering van het in het eerste lid gestelde verbod kan het college nadere regels vaststellen, waaronder gebieden aanwijzen waar het verboden is voorwerpen op of aan de weg te plaatsen.

 

Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt niet voor:

evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1.;

standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.1.

 

Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement.

Het te betalen bedrag zal niet in de APV staan maar in de legesverordening en dan is van belang wat de omschrijving van het artikel uit de legesverordening is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

na de vraag om toestemming te hebben gepost via een formulier op de site van Gemeente Nijmegen kreeg ik een email dat het zou worden doorgestuurd naar een andere afdeling die me dan een vergunning zou sturen. Op gereageert dat wat mij betreft toestemming per e-mail voldoende was in plaats van die vergunning kreeg ik een mail met "toestemming" voor het plaatsen van geocaches in de gemeente Nijmegen (dus niet eens alleen voor het park waarvoor ik het eigenlijk aanvroeg :thumbdown: )

 

Zo kan het dus ook :thumbup:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dit is nou precies het hele gezeur en gehannes wat ons ervan weerhoud om caches neer te leggen.

 

Misschien dat iemand zin heeft om hier een dienst voor andere cachers van te maken. Het regelen van toestemming bij grondeigenaren tegen een kleine onkostenvergoeding of zo.

 

 

Wij hebben voor onze, in ontwikkeling zijnde, caches een officiële vergunning gekregen. :thumbup: Voor deze vergunning moesten wij ook leges bepalen. De vergunning was verleend op basis van artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening. Een officiële vergunning dus, met dus ook officiële leges. Bij ons bedroegen die zelfs € 20,80! :thumbdown: Of het normaal is weet ik niet, maar volgens mij kom je er ook niet onder uit. Je zou alleen kunnen aankaarten dat je nooit om een vergunning hebt gevraagd, maar slechts om toestemming. :blink:

 

 

heb het ook eens geprobeerd.......na meerdere mails werd het me duidelijk dat ik 73.10 mocht betalen om een cache te mogen plaatsen.......dan maar geen cache... B)

vervolgens kreeg ik na een paar maanden een berichtje of ik mee wilde werken aan het uitzetten van een geocachetochtje voor de gemeente.....dezelfde mensen die na lang overleg eigenlijk niet echt mee werkten.

 

ik had er geen zin in........(vreemd he) :blink:

 

mijn 2 centen....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Team NN schreef dat er een vergunning is verleend (en leges betaald) op basis van artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening en dat artikel heb ik even opgezocht.

er staat dus in dat je vergunning moet hebben als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

- het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 

Daarom mijn opmerking, moet wel een bijzondere cache worden als er toestemming moet komen omdat de cache schade toebrengt aan de weg, of gevaar oplevert etc

 

Voor een simpel filmkokertje of tupperware bakje had je nooit volgens dit artikel een vergunning aan te hoeven vragen. ;-)

 

gelukkig was het bij onze gemeente zo geregeld, even gebeld met beheer buitenruimte en mondelinge toestemming was er.

Edited by Mon-Roe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij ons in Schijndel heb ik maar liefst 73,10 moeten betalen om een paar doosjes weg te mogen leggen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bij ons in Schijndel heb ik maar liefst 73,10 moeten betalen om een paar doosjes weg te mogen leggen.

En dat doe je dan ook nog ????? Gelukkig is het hier nog allemaal gratis zowel gemeente als SBB :thumbdown:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Op mijn eerste 3 mails naar de gemeente werd niet gereageerd, dus toen toch maar de telefoon gepakt. De mails waren wel ontvangen, maar men wist niet bij wie die op zijn bureau moesten komen, want daar hadden ze niemand voor.

Na 7 maal te zijn doorverbonden en nee gehoord te hebben, sprak ik iemand die mij de benodigde papieren wel toe zou sturen.

 

Ik kreeg netjes een dik pakket, met formulieren voor aanvraag ve vergunning. Dus weer gebeld en 3x doorverbonden voor ik dezelfde meneer weer aan de telefoon had. Deze nogmaals uitgelegd dat een vergunning niet was wat ik wilde, ik wilde een simpele toestemming voor een speurtocht. Je hoorde hem denken en ik werd doorverbonden met een mevrouw:

 

"U wil toestemming voor een speurtocht?" Ja!

"Wat netjes dat u toestemming vraagt!" Dat lijkt mij normaal, naast dat het moet volgens de regels van mijn hobby.

"Welke hobby?" Voor elkaar speurtochten uitzetten op mooie, bijzondere plekjes.

"En waar wil u dan een speurtocht uitzetten en hoe wil u dat doen?" Daar en daar en een bakje verstoppen, met een logboekje.

"Ow, maar u mag niks in de natuur laten liggen hoor!" ook niet een kokertje ve fotorolletje?

"Nou voorruit, maar dan ook echt niet groter dan dat!" Oke mevrouw, kan ik dat op papier krijgen aub?

"Ja hoor, geef me u adres maar." Dank u wel!

 

Ik kreeg netjes een brief met toestemming om micro's te leggen en een rekening voor legeskosten. Wéér gebeld met de gemeente en ik mocht de rekening verscheuren!

 

Dus 3 mails, 3 telefoontjes en 10 mensen gesproken voor het leggen ve micro in Veghel. Je moet er wat voor over hebben!

 

groetjes GeoVlinder

 

ps De aanhouder wint!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat kan helpen bij je aanvraag bij de gemeente is om gewoon de site van geocaching te noemen. Waar staat beter uitgelegd wat onze hobby is dan daar. Tevens kunnen ze zien hoeveel er wel niet zijn in ons kikkerlandje. Nog een tip. Het is misschien beter om eerst eens contact op te nemen met iemand die gericht is op toerisme en recreatie, die staan daar vaker open voor dan de ambtenaren die belast zijn met grondzaken. De mensen moeten snappen waar het over gaat. In onze gemeente is er een vast contactpersoon en is het cachen inmiddels al aardig bekend. Vooralsnog worden er geen leges in rekening gebracht, maar nogmaals vreemd is het niet dat een gemeente het wel doet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij ons in Leudal hebben we na een bijzonder constructief overleg zelfs een fors bedrag aan subsidie binnen weten te halen.....

Daarvan hebben we een aantal "bazooka's" gekocht en gemaakt die we dan maar als cache in de grond hebben gestopt :dribble: . Het ligt er dus maar net aan hoe je je verhaal weet te brengen...

 

Grtz,

 

Jack

Team Ramy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ook ik had een cache waarbij ik de gemeente om TOESTEMMING vroeg. Ook ik moest zo'n 30 eurootjes neerleggen voor een VERGUNNING. Uiteraard heb ik dat niet gedaan. De cache bevind zich nu 30 centimeter verderop, met gratis toestemming van een bedrijf, die zeer enthousiast reageerde. Het moet ook niet al te makkelijk gaan uiteraard.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dit is het artikel waar wij een vergunning voor gekregen hebben:

 

Paragraaf 5. Bruikbaarheid van de weg

 

Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

 

Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

 

Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op:

 

vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

 

zonneschermen, voorzover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voorzover:

 

elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt en

 

elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt en

 

elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 

de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 

voertuigen;

 

voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

 

evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;

 

terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.2, vijfde lid;

 

standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.

 

Het is verboden op, aan, over of boven de weg een voorwerp of stof waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien:

 

deze door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de weg,

 

gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg, of

 

een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van. de weg.

 

Voor de toepassing van het tweede lid, onder c, wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 

Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

 

indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 

indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 

in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 

Een vergunning voor het plaatsen of het hebben van een terras op de weg kan bovendien worden geweigerd, indien niet wordt voldaan aan nadere door het college vast te stellen inrichting- en kwaliteitseisen.

 

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Woningwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 of de Wegenverordening Noord-Holland van toepas sing zijn.]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bij ons in Schijndel heb ik maar liefst 73,10 moeten betalen om een paar doosjes weg te mogen leggen.

En dat doe je dan ook nog ?????

 

Je moet iets over hebben voor je eigen en andermans hobby. En om niet alleen te kunnen zoeken, maar ook te kunnen laten zoeken, heb ook ik voor het leggen van geocaches in de gemeente Schijndel (eenmalig) 73 euro betaald aan leges voor een vergunning. Helaas wist ik niet dat Barne ook al bezig was met eenzelfde vergunning. Dan hadden we wat kunnen regelen.

 

Jammer dat iedere gemeente anders omgaat met vergunningen, toestemmingen en bijbehorende kosten.

 

Mark

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...