Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/16/2019 in Posts

  1. 3 points
    vandaag Koos, met een groepje geocachers van het eerste uur de zogenaamde oude stompen, kunnen uitzwaaien bij zijn laatste vaart Waar in samenzijn van hun die hem dichtbij stonden, uitgestrooid werd vanaf zijn geliefde schip in het water waar hij zoveel over kon vertellen
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...