Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/12/2010 in Posts

  1. 3 points
    Barny kan dus wél een zinnig stukje tekst schrijven, waarin hij netjes zijn mening geeft. Mooie regels, zonder spelfouten, beschaafd en netjes. Laat de volgende keer ( als je hier schrijft ) die andere persoonlijkheid maar 'thuis' en ga verder met deze .
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
×
×
  • Create New...