Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/18/2020 in all areas

  1. 1 point
    Wat dit probleem heeft opgeleverd is dat je listing altijd kan worden bekeken met behulp van: https://www.geocaching.com/hide/edit.aspx?guid= met toevoeging van de code van je eigen cache die zichtbaar is bovenin de taakbalk.Linkalovers was al op het goede pad met de toevoeging die in de GUID te vinden was. Ik werd opmerkzaam gemaakt op het eerste gedeelte van de url via het forum op .com en kon daardoor stapsgewijs het probleem lokaliseren. Weer veel geleerd, in ieder geval. Dank.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
×
×
  • Create New...