Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/14/2020 in all areas

  1. 1 point
    Ik gok dat het gaat om de kaart op een telefoon, oftewel gebruik makend van de app. De standaard geocaching-app van Groundspeak toont zonder premium abonnement alleen Traditional caches met een lage D en T waarde (minder dan 1,5). In deze app zijn de Multi/Mysterie en alle andere types niet zichtbaar.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
×
×
  • Create New...