Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/08/2020 in all areas

  1. 1 point
    Deze week is er ook weer iemand aangevallen door een hooglander. Misschien wordt het (met dezelfde redenering) ook tijd om deze uitheemse diersoort met spoed uit te roeien.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
×
×
  • Create New...