Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/04/2020 in all areas

  1. 1 point
    Ja, daar noemt u ook wat. Zelfs Microsoft is er niet blij mee en gaat de browser binnenkort vervangen door een geheel nieuwe die op Chromium gebaseerd is. Zie Tweakers.Net
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...