Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/11/2019 in all areas

  1. 2 points
    Het gaat in GSAK al fout, de tip om de kolom "Smart Name" toe te voegen laat zien dat de naam daar al afgekort is. Nu nog even uitzoeken met welke instelling ik dat kan aanpassen. Gevonden en hiermee het probleem opgelost. zie scherm afbeelding.
  2. 1 point
    Een wijze om dat te testen is b.v. om daar dan ook in te vullen: %code_1234567890 Voor mogelijke codes, zie hierzo. Zijn de 'Smart Names' wel 14 karakters lang? U kan in GSAK ook de kolom "Smart Name" toevoegen: "Scherm Layout", "Kolom toevoegen" en selecteer "Smart Name".
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...