Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/29/2019 in Posts

  1. 1 point
    Ach nee toch !!! De stereo in het GeoCafé waarschijnlijk iets te hard gezet !! Nog 1 dag prachtige liedjes ( tot vanavond 20:00 ) in de NPO5 de evergreen top 1000. Na bijna 5 dagen oefenen kan ik al behoorlijk zingen en fluiten ( vind ik )
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...