Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/27/2019 in all areas

  1. 1 point
  2. 1 point
    Voor mijn afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar het inzetten van Geocaching om erfgoed zichtbaar te maken. Nu ben ik op zoek naar mensen die mijn enquête willen invullen. Het zou mij heel erg helpen als er mensen bereid zijn om de enquête in te vullen! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA7qcY09Klc1TZR_F625M2KoX6xzjA8E64qqcekeIE_t5kzg/viewform?usp=sf_link
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
×
×
  • Create New...