Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/05/2019 in all areas

  1. 1 point
    Wat moet de CO er aan doen? Als de CO's er iets aan zou willen doen zoals een mailtje of andere manier wat op een vriendelijke manier zou gebeuren, dan krijgen zij een middelvinger of andere ongewenste zaken naar hun hoofd. De CO's moeten het tegenwoordig wel prima vinden!!!!
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...