Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/13/2019 in all areas

  1. 2 points
    Ik snap niet waarom er altijd zo enorm afgegeven wordt op trailtjes en/of geoarts. De CO's ervan steken hier toch best wel veel tijd in en door de trail te lopen zie je toch dikwijls (niet altijd, maar dat heb je met multi's ook) een leuk stukje van de omgeving waar je normaal misschien nooit zou komen. Lang niet altijd, maar soms maak je door een trail te lopen een schitterende wandeling. M.i. nix mis mee.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...