Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/10/2019 in all areas

  1. 1 point
    waarom zou je een cache willen maken? wat is je idee wat de bezoekers gaan ervaren op de plek waar je ze, doormiddel van die cache, naar toe lokt? "When you go to hide a geocache, think of the reason you are bringing people to that spot. If the only reason is for the geocache, then find a better spot." – Briansnat - Barny
  2. 1 point
    Begint een beetje op de Eiken Obsessierups te lijken.....
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...