Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/18/2018 in all areas

  1. 1 point
    Ja, die app lijkt mij ook een beter plan. Hoelang zal het duren voordat die zgn. overlastgevers de cacheplek gevonden hebben.
  2. 1 point
    'Overlastgevers' ... dan denk ik aan een hangplek bij een bankje? Sorry hoor, maar als daar een groepje rondhangt ga je als cacher toch niet zoeken?
  3. 1 point
    Een buurtapp lijkt me meer van toepassing voor dit doel. In een buurt waar veel overlast is, wil men vast niet overlopen worden door stiekem zoekende mensen.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...