Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/19/2018 in all areas

  1. 1 point
    Of je wint de loterij, of je verliest hem. Kans is dus 50%. Qua logomvang is de bijdrage van die %1 minstens gelijk aan die 99% tezamen.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...