Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/08/2019 in all areas

  1. 1 point
    Deze beste M/V vraagt niet om een oplossing, alleen maar hoe een nummerplan werkt. Ik weet het ook niet hoor, weet alleen dat er met telefoonnummers met nummerplannen wordt gewerkt, maar dat zal hier waarschijnlijk niet het geval zijn......
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
×
×
  • Create New...