Spring naar inhoud


Forumregels


Regel 1: Hou het netjes
Wij zijn een groot forum: ongetwijfeld is niet iedereen het met je eens. Er zullen altijd mensen zijn die er een andere visie op na houden. Hier mag je best met elkaar over discussiëren, maar hou het wel netjes. Schelden, beledigen en vloeken behoort niet tot de etiquette van dit forum.

Regel 2: Geen schuttingtaal of racistische uitlatingen
Het gebruik van schuttingtaal is niet toegestaan. Het forum wordt door jong en oud gelezen. Daarnaast: wat jij vindt kunnen, vindt de ander een probleem. Uiteindelijk besluit een moderator of iets wel dan wel niet door de beugel kan. Racistische of discriminerende of beledigende opmerkingen leveren een waarschuwing op, je waarschuwingsniveau zal met tenminste 2 niveau's opgehoogd worden. Een dergelijke opmerking zal altijd door moderatoren behandeld worden en afhankelijk van de beoordeling door het moderatieteam zal uiteindelijk de hoogte van het waarschuwingsniveau bepaald worden. (kijk voor uitleg onder "waarschuwingssysteem" hieronder).

Regel 03: Flamebait/flaming
Flamen of flamebait: hierbij gaat het om grof taalgebruik, beledigen, het op de man spelen, het uitlokken van eindeloze welles/nietes discussies en het lastig vallen van anderen met onzinnige opmerkingen. Op actie volgt vaak reactie en zo ontstaat een flamewar. Flamewars dragen niets bij aan dit forum; laat je niet uit je tent lokken. Flamen kan leiden tot een waarschuwing van een moderator of administrator. Echter: een discussie waarin men met elkaar van mening verschilt, maar respect heeft voor elkaars mening is geen flamebait.
 
Regel 04: Blijf On topic
Spreekt eigenlijk voor zichzelf. Geef antwoord op de vraag van de topic starter of ga in op de discussie. Komen uit het topic weer nieuwe onderwerpen voort, start dan een nieuw topic en laat de discussie in die andere voor wat het is. Heb respect voor andermans topic. Doet het topic je niets, blijf er dan uit en gebruik de topic niet voor eigen doeleinden. Hoe zou jij het zelf vinden als jouw topic gekaapt wordt door anderen? Vraag en geef op het forum geen concrete oplossingen van puzzels en plaats geen spoilers. Dit bederft vaak de lol voor anderen, zowel de cacher als de cache leggers.
Zorg dat zowel je topic als de post duidelijk is en een onderwerp en/of vraag heeft. De lezer moet niks, dus wil je dat die persoon jouw stukje leest; wees dan duidelijk. Wees daarnaast spaarzaam met smilies en quotes: dit komt de leesbaarheid ten goede.
Om het overzicht te bewaren, moeten alle geplaatste onderwerpen een directe relatie hebben met het subforum waarin ze worden geplaatst. Moderators hebben het recht om geplaatste onderwerpen, die hier niet aan voldoen te verwijderen / verplaatsen.
Voor niet-Geocache gerelateerde onderwerpen is ruimte in het subforum "Off-topic". Zowel in Geocache gerelateerde als in de Off-topic subforums zijn discriminerende, beledigende, pornografische, gewelddadige en aanstootgevende topics niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor topics met politieke of religieuze onderwerpen.
 
Regel 5: Crossposting
Ga niet als een bezetene overal dezelfde opmerkingen posten: je irriteert daarmee alleen maar anderen. Dubbele topics worden door moderators verwijderd. Open geen nieuwe topic over een onderwerp dat net door een moderator gesloten is. Dit levert in ieder geval een waarschuwing op. Ben je het niet eens met het sluiten van het onderwerp dan is desbetreffende moderator best bereid met jou via persoonlijke mail hierover van gedachten te wisselen.

Regel 6: Gebruik de zoekfunctie van het forum
Maak, voordat je een nieuw topic aanmaakt, eerst eens gebruik van de zoekfunctie van het forum. Dikke kans dat jouw vraag al een keer aan de orde geweest is. Je hebt snel je antwoord en het forum blijft overzichtelijk. Door het plaatsen van je vraag of opmerking in het bewuste topic, heb je direct de aandacht van de forumgebruikers die ook met dat probleem bezig waren.

Regel 7: Onderwerpen en links die niet zijn toegestaan
Aanbieden van, uitleg over illegale software/kaartmateriaal en (vragen) hoe en waar je eraan komt, etc. is niet toegestaan. * Geen sites (en links) waar illegaliteiten (spellen/films of software) worden aangeboden en/of sites (of links naar sites) met pornografische, gewelddadige of racistische inhoud.* Sites en links naar "Easy money" topics zoals piramide spellen, bannerclick systemen, kettingbrieven, etc. worden in dit forum niet toegestaan. Deze topics/postings worden direct verwijderd.* Links naar (andere caching-)sites, die overduidelijk lasterlijke informatie verspreiden c.q. toestaan op hun fora over geocaching.nl zijn niet toegestaan. Ook het verspreiden van eindcoördinaten van geocaches, oplossingen van puzzels en foto's van stashes via het forum van geocaching.nl, of het verwijzen naar sites die dit doen, is verboden. Dit is een dynamische situatie die kan wijzigen. De moderators beslissen hierover en zullen de forumgebruikers hierop wijzen.
Reclame maken voor (web)shops en (eigen) producten is niet toegestaan.
 
* = Voor dit soort overtredingen zal het waarschuwingsniveau met 2 punten worden verhoogd. (Zie onder "waarschuwingssysteem")

Regel 8: Gebruik avatars/handtekening/banners
Om het forum leesbaar te houden, staan wij in je handtekening maximaal 4 regels tekst toe met een maximale totaal lengte van 200 tekens. Banners mogen niet groter zijn dan 200 bij 50 pixels; het gebruik van meer dan 4 banners in je handtekening is niet toegestaan. Om de paginagrootte binnen de perken te houden, mogen banners niet onder elkaar staan, maar moeten deze naast elkaar op één regel.
Avatars, handtekeningen, bijlages en banners mogen geen reclame bevatten, commerciële websites promoten, geluiden bevatten of verwijzingen naar andere caching sites bevatten. Eveneens worden discriminerende, beledigende, pornografische, gewelddadige en aanstootgevende avatars/handtekeningen/banners/foto's/filmpjes niet geaccepteerd. Als wij vinden dat dit van toepassing is, dan krijg je het verzoek dit te wijzigen of te verwijderen. Wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan ben je één maand niet welkom op ons forum. Blijf je in gebreke dan zal de termijn worden omgezet naar permanent.

Regel 9: Citeer/Quotebeleid
Probeer het citeren binnen de perken te houden. Gebruik om een antwoord te geven de reply onder of bovenaan de pagina, en niet die bij het laatste bericht. Citeer alleen om duidelijk te maken waar je naar verwijst. Iedereen begrijpt wanneer je een antwoord onder een vorig bericht plaatst dat je het antwoord daarop gegeven hebt. Het onnodig citeren (quoten) heeft namelijk als resultaat dat de pagina's steeds langer en lastiger leesbaar worden. Het is niet de bedoeling dat we onze forumleden 3 (of meer) keren achter elkaar dezelfde tekst (die ook exponentieel groter wordt) maar steeds opnieuw voorbij moeten laten scrollen. Ook het meeciteren van foto's is zeer storend en doet de leesbaarheid en laadtijd van de berichten geen goed. Wanneer wel quoten? - als het bericht waarop je wil reageren verder terug staat dan het laatste bericht van het betreffende topic. - als je slechts op een deel van een bericht wil reageren (haal dan ook alleen dàt deel aan, m.a.w. verwijder de overige tekst)
Onnodige quotes zullen door de moderatoren verwijderd worden. 
 
Werkwijze Moderators
Om er zeker van te zijn dat iedereen zich aan de regels houdt, en alles voor iedereen prettig leesbaar blijft zijn er moderators die het forum beheren. Moderators worden aangesteld door de stichting. Hier valt in geen geval over te discussiëren. Vragen om mee te beslissen over wie moderator wordt, hebben geen enkele zin.
Moderators hebben extra rechten op het forum. Ze kunnen topics sluiten en/of verwijderen, kunnen ze verplaatsen, bewerken en sticky maken. De moderators zullen per geval bekijken wat wel of niet mag en hebben daarover het laatste woord. Als zij dit nodig achten in het belang van het forum, dan kunnen de moderators altijd, zonder opgaaf van reden posts, topics of zelfs gebruikers van dit forum verwijderen. Ben je het niet eens met de werkwijze van de moderator dan kan dit besproken worden via een PB of email aan de bemiddelaars. Commentaar op een moderator in een topic is niet toegestaan en levert een waarschuwing op.
Wanneer er door een moderator actie jegens een forumlid is ondernomen, zal de moderator meestal het betreffende forumlid hierover per PB inlichten. Wij zijn echter in geen geval verplicht dit te doen. Dit is een service die wij verlenen!
Als je denkt dat iemand op het forum zich niet aan de regels houdt, rapporteer de post dan door de 'report' knop (linksonder het bericht, onder de gebruikersinformatie) te gebruiken.
Let op: Als je denkt dat een moderator zijn macht misbruikt, neem dan contact op met de Administrator of de bemiddelaars. Als je denkt dat de administrator of een bemiddelaar zijn macht misbruikt, wees dan vrij een ander forum te bezoeken.
Mocht je twijfelen of iets in strijd is met de forumregels, wees dan zo vrij om contact op te nemen met een moderator. 
 
Waarschuwingssysteem:
Wat betreft de handhaving van deze regels werken wij met een waarschuwingssysteem. Elke waarschuwing die je van een moderator krijgt wordt vastgelegd.
 
- eerste overtreding: 1 waarschuwingspunt, vervalt na een maand.
- tweede overtreding: 1 waarschuwingspunt erbij, vervalt na een maand. 
- derde overtreding: 1 waarschuwingspunt erbij en 1 maand schrijfcontrole (dat houdt in dat je posts niet op het forum verschijnen voordat een moderator deze goedgekeurd heeft)
- vierde overtreding: 1 waarschuwingspunt erbij en een maand afkoelingsperiode. Dit houdt in dat je een maand lang geen posts meer op ons forum kan/mag doen.
- vijfde overtreding: 1 jaar forum ban


Elk waarschuwingspunt blijft 1 jaar staan. Als er gedurende dit jaar geen overtredingen door de gebruiker zijn geweest zal het waarschuwingsniveau 1 punt teruggezet worden.

In geval van twijfel kan een post tijdelijk op onzichtbaar gezet worden in afwachting van overleg tussen moderatoren. Er zal binnen 48 uur nadat de post op onzichtbaar gezet is uitsluitsel gegeven worden over de beslissing van het moderatieteam wat er met de post gebeuren gaat. Er wordt in geen enkel geval met derden over beslissingen van moderatoren gecommuniceerd. Deze regels zijn er om dit forum voor jong en oud een leuk verblijf te maken, om elkaar op een sociale manier te informeren over geocaching en alles wat daarbij hoort.
 
Laatste revisie : 27-8-2013 / *Cosmetische aanpassingen *De eerste twee waarschuwingspunten vervallen nu na een maand (was een jaar)